ListEnBedrog.nl

loquendi libertatem custodiamus

Klachten?
Start
Contact
Dossier Pieter Knabben
Oplichtertje
Actueel
Dossier BRTS
Zwartboek BRTS/BOS
Dossier PBO BRTS
BRTS in de pers
X-files
Bezwaarschrift BOS
Besluit CvdM
Dossier TV-Gazet
TV-Gazet in de pers
De affaire Mi Amigo
SOS Magdalena
Reacties
Open & Eerlijk
Links
Colofon

TV-Gazet in de pers

Kabelkrant TVGazet zit in grote problemen

Door Jan Martens

Donderdag 10 juli 2003 - ROOSENDAAL/PRINSENBEEK - TVGazet, de kabelkrant die in vrijwel heel West-Brabant te ontvangen is, verkeert in grote moeilijkheden. Door een conflict met de directie zijn drie van de vier redacteuren niet meer aan het werk.

Bovendien hangt TVGazet volgens diezelfde redacteuren en hun advocaat een faillissement boven het hoofd. Daarnaast hebben de redactieleden Rens Elst en Toine van Eekelen bij de politie aangifte gedaan van verduistering door hun werkgever. Die zou drie jaar lang pensioenpremies niet hebben afgedragen.
De redactie heeft de journalistenvakbond NVJ ingeschakeld. Volgens NVJ-advocaat Sieb van der Galiën hebben de vier redacteuren in totaal meer dan 70.000 euro tegoed. Het gaat dan niet alleen om de niet afgedragen pensioenpremies, maar ook om achterstallig loon dat vanwege uitgebleven salarisverhogingen nooit is betaald.

Directeur Ivo Rasenberg van TVGazet ontkent een dreigend faillissement. Hij wil alleen kwijt dat er een reorganisatie ophanden is. Het achterhouden van de pensioenpremies geeft hij wel toe. De schuld daarvan ligt volgens Rasenberg bij zijn ex-compagnon Jan Laban. "Die ging tot vorig jaar over de financiën. Pas na zijn vertrek, waarbij hij alle aandelen TVGazet aan mij heeft overgedragen, heb ik ontdekt dat die premies nooit zijn afgedragen. Ik ben nu nog aan uitzoeken waar dat geld gebleven is", verklaart Rasenberg. Laban was niet voor commentaar bereikbaar. De kabelkrant, ooit gestart door Vorsselmans, was in handen van Uitgeversmaatschappij Zuidwest-Nederland en is sinds december 1999 een BV met Rasenberg op dit moment als enige aandeelhouder. ©BN/DeStem


Deksel van beerput bij TVGazet

Door Jan Martens

Donderdag 10 juli 2003 - ROOSENDAAL/PRINSENBEEK - Het niet direct uitbetalen van het vakantiegeld bracht de zaak dit voorjaar aan het rollen. Daardoor ging het deksel van de beerput en begint het nu flink te stinken bij TVGazet.

Voor de redactie van de kabelkrant was het uitblijven van haar vakantiegeld reden om eind mei de journalistenvakbond NVJ in te schakelen. "Het was de bekende druppel", zegt redacteur Martin van Kampen. NVJ-bestuurster Linda Lemmens zette de klachten op papier en stuurde die aan de directie van de kabelkrant. Dat schrijven liegt er niet om. "De NVJ is zelden geconfronteerd met zulk slecht werkgeverschap", constateert Lemmens. Behalve het uitblijven van het vakantiegeld is ook het niet toekennen van de jaarlijks verplichte loonsverhoging sinds 1 december 1999 de directie aan te rekenen, meent Lemmens. Bovendien hekelt ze de hoge werkdruk, het structureel en niet extra beloonde overwerk en het feit dat de redactie sinds februari als enige nog gebruikmaakte van het pand van TVGazet aan de Vijfhuizenberg in Roosendaal, terwijl de andere afdelingen van het bedrijf al verhuisd waren naar de Valdijk in Prinsenbeek. "Het pand wordt sindsdien niet meer gereinigd. Dat is geen basis voor een goede werkplek", aldus Lemmens.

De directie van TVGazet reageerde door in juni het vakantiegeld alsnog uit te betalen, maar het was al te laat. De muitende redacteuren hadden inmiddels ontdekt dat bij twee van hen (Rens Elst en Toine van Eekelen) drie jaar lang de pensioenpremies niet waren afgedragen en deden bij de politie aangifte van verduistering door hun werkgever. De derde redacteur, Martin van Kampen, constateerde dat hij als enige niet was gecontracteerd volgens de CAO voor de huis-aan-huis-bladen en derhalve zwaar werd onderbetaald. Met hulp van NVJ-advocaat Sieb van der Galiën claimen de drie met hun vierde collega Ad Romijn meer dan 70.000 euro bij hun werkgever. Tot een rechtszaak is het evenwel nog niet gekomen, omdat Van der Galiën van zijn collega Chris Liesker, advocaat van de TVGazet-directie, te horen kreeg dat het bedrijf komende dinsdag faillissement aanvraagt.

De geplaagde redacteuren zien het doemscenario al voor ogen. "TVGazet gaat failliet, maakt een doorstart en wij kunnen fluiten naar onze centen", zegt Elst. Om dat te voorkomen, overwegen de redacteuren nu om de directie van de kabelkrant hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. "Het inhouden van de pensioenpremies is immers willens en wetens gebeurd. Dat is wanbeleid en pure diefstal", meent Van Eekelen. Volgens hem is dat behalve directeur Rasenberg ook interim-manager Cor Bloks zwaar aan te rekenen. "Schandalig dat iemand als Bloks, die in Breda een eigen assurantiebedrijf heeft, zijn personeel zo behandelt", vindt Van Eekelen. Bloks ontkent iedere betrokkenheid. "Ik ben vorig jaar een paar maanden interim-manager geweest bij TVGazet en heb Ivo Rasenberg toen geadviseerd hoe hij verder moet met zijn kabelkrant. Sinds september vorig jaar ben ik echter alleen nog maar presentator van het TVGazet-programma Brabant en Andere Zaken. Met het financieel beleid heb ik nooit iets van doen gehad."

De faillissementsaanvraag wordt hardnekkig ontkend door TVGazet-directeur Rasenberg, terwijl zijn advocaat Liesker een en ander 'wil bevestigen noch ontkennen'. Volgens Rasenberg ligt de schuld van alle ellende bij zijn opgestapte ex-compagnon Jan Laban en de redactie zelf. "Laban is verantwoordelijk voor het niet afdragen van die pensioenpremies en de redactie heeft zelf ieder jaar ingestemd met het niet toekennen van een salarisverhoging. De redacteuren hadden er destijds begrip voor dat het daarvoor financieel te slecht ging in ons bedrijf", aldus Rasenberg. Ook het alleen achterblijven in Roosendaal, terwijl de rest van het personeel verhuisde naar Prinsenbeek, is de redactie zelf aan te rekenen, meent Rasenberg. "Zij wilden zelf niet mee." ©BN/DeStem


Nieuwe sloten om personeel tegen te houden

Door Jan Martens

Donderdag 10 juli 2003 - ROOSENDAAL/PRINSENBEEK - Het zal zelden vertoond zijn dat een werkgever nieuwe sloten op een kantoorpand zet, om zijn personeel te beletten daar nog langer te werken. TVGazet-directeur Ivo Rasenberg deed dat afgelopen weekend.

"Mijn redacteuren Rens Elst en Toine van Eekelen weigeren in Prinsenbeek te komen werken. Ik wil niet dat ze nog langer in Roosendaal werken. Vandaar deze maatregel", verklaart Rasenberg.
Elst en Van Eekelen zitten sindsdien met behoud van salaris thuis. Martin van Kampen heeft zich maandag ziek gemeld, zodat Ad Romijn als enige redacteur nog aan het werk is en in zijn eentje de vijf edities van TVGazet vult.

Bij de Luxor Beleggingsmaatschappij reageert woordvoerder Dick van Umen verbaasd op het vervangen van de sloten bij het pand van TVGazet. Luxor is eigenaar van het pand aan de Vijfhuizenberg in Roosendaal. "Ik heb wel begrepen dat TVGazet eigenlijk van zijn journalisten afwilde, maar daar geen ontslagvergunning voor kreeg bij het GAK", zegt Van Umen. "Mede daardoor gaat het financieel heel slecht bij de kabelkrant en heb ik al sinds december geen huur meer ontvangen. Ik heb inmiddels een deurwaarder ingeschakeld."

Rasenberg bevestigt dat hij een conflict heeft met Luxor. Het verhaal over de ontslagplannen klopt volgens hem niet. "Er komt een reorganisatie bij TVGazet. We gaan meer bewegende beelden uitzenden. Maar dat hoeft niet te leiden tot ontslagen", aldus de directeur. ©BN/DeStem


TVGazet failliet, maar kabelkrant draait toch door

Woensdag 16 juli 2003 - ROOSENDAAL/BREDA - TVGazet is failliet. De Bredase rechtbank heeft gisteren de faillissementsaanvraag van de directie van de West-Brabantse kabelkrant gehonoreerd. Toch betekent dit volgens directeur Ivo Rasenberg niet dat het beeld van 'zijn' kabelkrant op zwart gaat. "Ik wil een doorstart maken. De zendvergunning staat al op naam van een andere bv, Vision Net, dus daar hoeft het faillissement van TVGazet geen gevolgen voor te hebben." ©BN/DeStem


Redactie: 'Directie TVGazet misdadig'

Door Jan Martens

Woensdag 16 juli 2003 - ROOSENDAAL/PRINSENBEEK - De drie redacteuren van TVGazet die sinds vorige week niet meer aan het werk zijn, zeggen alles in het werk te stellen om een doorstart van de failliete kabelkrant te verhinderen.

In een persverklaring laat het trio weten de handelwijze van de directie van TVGazet 'ronduit misdadig' te vinden. "Het faillissement en de doorstart zijn louter bedoeld om lastige redacteuren te lozen", stellen zij. De drie, Rens Elst, Toine van Eekelen en Martin van Kampen, deden vorige week al aangifte bij de politie van verduistering door hun werkgever. Inmiddels hebben zij ook een klacht ingediend bij het Commissariaat voor de Media in Hilversum, omdat TVGazet de Mediawet zou overtreden.
"TVGazet heeft een vergunning om één keer per dag het kabelkrantprogramma te onderbreken voor een een televisieprogramma. Maar dat gebeurt meerdere keren per dag", zegt Van Kampen.
"Niks mis mee", reageert directeur Ivo Rasenberg. "Ik heb ook een vergunning voor het uitzenden van tv-programma's, dus dat mag ik zo vaak ik wil." Woordvoerder Bert Kip van het Commissariaat voor de Media laat weten de zaak te onderzoeken.

Van de politie hebben de muitende redacteuren te horen gekregen dat ze de leden van de directie gaat verhoren over de verduisterde pensioenpremies. "Als zij zelf niet komen opdagen, worden ze aangehouden", zegt Van Eekelen. Politiewoordvoerster Manon Ostendorf bevestigt dat de zaak verder wordt onderzocht. "Wij stellen de hele directie aansprakelijk", laat Van Eekelen weten. "Dus inclusief de ex-directeuren Jan Laban en Michiel Houdijk, én de huidige directeuren Ivo Rasenberg en Cor Bloks. Zeker die laatste, want Bloks is de firma List en Bedrog in eigen persoon." Bloks liet vorige week in een reactie weten niets meer met TVGazet te maken te hebben. "Ik ben daar interim-manager geweest, maar presenteer nu alleen nog het programma Brabant en Andere Zaken", zei hij toen. ©BN/DeStem


Bloks dreigt met geding tegen redacteur TVGazet

Door Jan Martens

Vrijdag 18 juli 2003 - ROOSENDAAL/BREDA - De Bredase assuradeur Cor Bloks dreigt de voormalige TVGazet-redacteur Toine van Eekelen voor de rechter te dagen. Aanleiding is de uitspraak van Van Eekelen dat Bloks 'de firma List en Bedrog in eigen persoon' is.

Van Eekelen deed deze uitspraak in een artikel dat afgelopen woensdag in deze krant stond. "En daar sta ik nog steeds achter", zegt hij. "Bloks kan nu wel ontkennen dat hij ooit bestuurder is geweest bij TVGazet, maar in de praktijk en op de werkvloer fungeerde hij wel degelijk als directeur."
In het gewraakte artikel verklaarden Van Eekelen en zijn voormalige collega's Rens Elst en Martin van Kampen alles in het werk te stellen om een doorstart van de failliete kabelkrant TVGazet te verhinderen. Ook lieten zij weten de voltallige TVGazet-directie aansprakelijk te stellen voor het verduisteren van hun pensioenpremies. "En Bloks maakte gewoon deel uit van die directie", zegt Van Eekelen. "Ik heb de beschikking over officiële mededelingen van TVGazet van augustus vorig jaar, waarin staat dat Bloks tot nader order de bedrijfsvoering bij de kabelkrant regelt. Er is nooit een vervolgmededeling gekomen dat die maatregel opgeheven zou zijn. Pas in juni van dit jaar heeft Bloks op het kantoor in Prinsenbeek aan het personeel meegedeeld dat hij geen directeur meer zou zijn."

Volgens Elst was Bloks degene die hem op zondagavond 6 juli belde met de mededeling dat hij en Van Eekelen niet meer hoefden te komen werken. "Een dergelijke actie is mijns inziens een directiehandeling", aldus Van Eekelen. Bloks bevestigt dat hij het bewuste telefoontje gepleegd heeft. "Omdat de directeur, Ivo Rasenberg, daar op dat moment niet toe in staat was." Verder houdt Bloks vol dat hij geen directielid is van TVGazet. "Ik ben in 2002 twee maanden interim-manager geweest, maar ik ben nu alleen nog presentator van het programma Brabant en Andere Zaken." Die opvatting blijkt ook uit de brief die mr. Chris Liesker, de advocaat van Bloks én van de TVGazet-directie, aan Van Eekelen gestuurd heeft. "De heer Bloks is nimmer bestuurder geweest van TVGazet", schrijft Liesker. En verder: "De over de heer Bloks gedane uitlating vormt een ernstige aantasting van de eer en goede naam van de heer Bloks die, zoals u weet, een gerenommeerd assurantiekantoor leidt." Liesker, die in de brief rept over 'schaamteloze aantijgingen', eist dat Van Eekelen overgaat tot 'rectificatie van de onjuiste publieke mededelingen en tot het aanbieden van een openbare verontschuldiging'. Als dat niet gebeurt, volgt er een kort geding, kondigt Liesker aan. ©BN/DeStem


Bloks daagt BN/DeStem voor rechter

Door Jan Martens

Zaterdag 19 juli 2003 - ROOSENDAAL/BREDA - BN/DeStem moet donderdag voor de rechter verschijnen. De Bredase assuradeur Cor Bloks spant een kort geding aan vanwege de artikelen die in deze krant zijn verschenen over het faillissement van de kabelkrant TVGazet.

In een van die artikelen noemt voormalig TVGazet-redacteur Toine van Eekelen Bloks 'de firma List en Bedrog in eigen persoon'. Volgens Bloks en zijn advocaat, Chris Liesker, heeft BN/DeStem de eer en goede naam van Bloks geschaad door het 'klakkeloos overnemen van dit citaat'. Hij eist dat de uitspraken over Bloks worden gerectificeerd en verlangt openbare excuses, zowel van BN/DeStem als van de voormalige TVGazet-redacteuren Rens Elst, Martin van Kampen en Toine van Eekelen, die eveneens worden gedagvaard. De laatste drie laten bij monde van hun raadsman Siep van der Galiën weten dat van excuses geen sprake kan zijn. "Het is te gek voor woorden dat een kabelkrant-directie die er zo'n zootje van maakt, nu meent haar redacteuren zo te moeten aanpakken", zegt Van der Galiën. Overigens bestrijdt Bloks dat hij ooit deel uitmaakte van de directie van TVGazet, en dat is nu net wat de ex-redacteuren hem verwijten. ©BN/DeStem


Vuile was TV Gazet bij rechter

Door Hessel de Ree

Vrijdag 25 juli 2003 - BREDA - Cor Bloks, eigenaar van het gelijknamige verzekeringsbedrijf in Breda en voormalig elftalleider van NAC, is geen 'firma List en Bedrog'. Drie ontslagen redacteuren van de failliete kabelkrant TV Gazet, waarvoor Bloks onder meer presentatie- en managementwerk heeft verricht, hadden hem zo niet mogen noemen in deze krant.

Dat betoogde gisteren Bloks' advocaat mr. C. Liesker in kort geding voor de president van de rechtbank in Breda. Bloks wil dat de drie Gazet-redacteuren en de uitgever van BN/DeStem de voor hem 'onnodig grievende en onrechtmatige' uitspraak rectificeren. Ook eist hij dat ze zich op straffe van een dwangsom in de toekomst niet meer negatief over hem uitlaten. Het drietal speelt in publicaties over de ondergang van hun kabelkrant met name Bloks de zwartepiet toe. Hoewel niet geregistreerd als bestuurder fungeerde hij volgens de ex-redacteuren als directeur en moet hij op de hoogte zijn geweest van malversaties, waaronder het niet betalen van pensioenpremies. Het faillissement van de inmiddels doorgestarte kabelkrant diende er volgens de redacteuren alleen toe om hen goedkoop te lozen.

Volgens Liesker tasten 'de kwaadwillige en schaamteloze aantijgingen' door met name redacteur A. van Eekelen de goede eer en naam van zijn cliënt aan. Hij zegt dat de 'bekende Bredanaar' grote zakelijke en persoonlijke schade ondervindt. "Mensen die zijn gerenommeerde assurantiebedrijf opbellen, maken nu al grapjes: is dit de firma List en Bedrog?" Liesker vindt dat BN/DeStem het citaat niet had mogen publiceren, temeer omdat bewijzen naar zijn mening ontbreken: "Ergens houdt de persvrijheid op." 

Advocaat mr. S. van der Galiën van de Gazet-redacteuren overhandigde de rechtbank gisteren documenten waaruit volgens hem blijkt dat Bloks zich wel degelijk 'sluw en bedrieglijk heeft gedragen', onder meer door zijn cliënten 'tegen elkaar uit te spelen': "De term firma List en Bedrog heeft hij dus over zichzelf uitgeroepen." BN/DeStem voelt niks voor rectificatie omdat de krant naar haar mening geen partij is. Ze heeft volgens haar advocaat mr. R. Gijzen slechts de mening van de Gazet-redacteur verwoord en Bloks voldoende gelegenheid tot wederhoor geboden, zowel in het gewraakte artikel als in latere publicaties. Bloks had volgens Gijzen bovendien niet de uitgever van de krant moeten dagen, omdat de hoofdredactie verantwoording draagt voor alle publicaties. President mr. M. Steenbeek doet volgende week uitspraak. ©BN/DeStem


Redacteur TV Gazet moet rectificeren

Door Henk Boot

Vrijdag 01 augustus 2003 - BREDA - Toine van Eekelen, de redacteur die inmiddels is ontslagen bij de failliete kabelkrant TV Gazet, moet zijn uitspraak rectificeren dat de Bredase assuradeur Cor Bloks 'de firma List en Bedrog in eigen persoon' zou zijn.

Dat heeft de rechter bepaald in het kort geding dat Bloks zowel tegen Van Eekelen als deze krant had aangespannen. BN/DeStem hoeft de publicaties over de gang van zaken rond het faillissement van de kabelkrant echter niet te rectificeren van de rechter. Bloks heeft in zoverre eerherstel gekregen, dat Van Eekelen wel de gewraakte uitlating moet rectificeren. Binnen acht dagen via een door de rechtbank gedicteerde advertentie op een redactiepagina in BN/DeStem. Op straffe van een dwangsom van 500 euro per dag tot een maximum van 10.000 euro, voor het geval Van Eekelen dat achterwege laat.

De rechtbank vindt dat Van Eekelen zich nodeloos grievend en krenkend heeft uitgelaten over Bloks. De redacteur kan zijn uitlating niet hard maken, aldus het vonnis. "Er zit niets anders op, ik zal die advertentie moeten plaatsen", aldus een teleurgestelde Van Eekelen. Bloks zegt tevreden te zijn met het vonnis. "Hier was het mij om te doen. Het recht heeft gezegevierd, mijn naam is gezuiverd. Niemand op deze aardbodem kan mij de firma List en Bedrog noemen." Ad Verrest, uitgever van BN/DeStem, vindt het 'uit oogpunt van persvrijheid' terecht dat de krant van de rechter niet zelf hoeft te rectificeren.

De kwestie begon te spelen nadat drie redacteuren van TV Gazet eerder deze maand in BN/DeStem hun beklag deden over de handelwijze van de directie van de inmiddels failliet verklaarde kabelkrant uit West-Brabant. De drie betichtten de directie van vuil spel omdat die hun pensioenpremies zou hebben verduisterd en er bewust op uit zou zijn om TV Gazet te laten mislukken. Volgens Van Eekelen zou Cor Bloks daarin een rol hebben gespeeld. Overigens heeft de politie in Roosendaal de aangifte van de drie nu ontslagen redacteuren wegens verduistering bij TV Gazet nog in onderzoek. Zo hopen ze onder meer te voorkomen dat TV Gazet zonder hen een doorstart maakt. ©BN/DeStem


TV-Gazet mikt op meer bewegende beelden

Van onze verslaggever

Donderdag 14 augustus 2003 - BREDA - TV-Gazet gaat met ingang van september méér televisie maken. Er komen sportprogramma's, een muziekprogramma en 42 nieuwe afleveringen van het programma Brabant en Andere Zaken. De redactie van de kabelkrant wordt kleiner en gaat zich minder toeleggen op lokaal nieuws en meer op nieuws uit de regio.

De doorstart van het vorige maand failliet verklaarde TV-Gazet is geslaagd. De zendvergunning is ondergebracht bij VisionNet, een andere BV. Na een ingrijpende reorganisatie krijgt TV-Gazet een nieuw gezicht. Dat wordt niet meer bepaald door het kleine lokale nieuws op de kabelkrant, maar door regionale televisieprogramma's. Om de week wordt er op dinsdag (herhaling op woensdag) een sportprogramma uitgezonden met daarin aandacht voor regionale verenigingen. Daarnaast heeft TV-Gazet met de Bredase voetbalvereniging Baronie een contract gesloten om een serie programma's over de club te maken. Het Baroniejournaal wordt in Breda en Etten-Leur uitgezonden op zaterdagen voor Baronie op zondag een thuiswedstrijd speelt. Het doel is om meer supporters naar de velden van Baronie te trekken. Daarnaast worden er 42 nieuwe afleveringen gemaakt van het programma Brabant en Andere Zaken. Cor Bloks verzorgt de presentatie. Het programma wordt zondag om 11.00 uur uitgezonden, met herhalingen later op de dag en op maandag. Bij TV-Gazet bestaan bovendien plannen om maandelijks een muziekprogramma te gaan maken. Daarin zouden Nederlandstalige artiesten aan bod moeten komen.

Dat het nieuwe TV-Gazet vooral gaat mikken op bewegende beelden, heeft ingrijpende gevolgen voor de redactie van de kabelkrant. Die wordt bijna gehalveerd: van vier naar 2,5 voltijdsbanen. De vijf edities van de kabelkrant worden opgeheven. Daarvoor in de plaats komen twee grotere edities: de editie oostelijk West-Brabant beslaat de regio Breda, Etten-Leur en in de toekomst mogelijk ook Oosterhout en Raamsdonksveer. De editie westelijk West-Brabant beslaat de driehoek Steenbergen, Bergen op Zoom en Roosendaal. "We gaan het nieuws op regionaal niveau brengen", zegt directeur I. Rasenberg van TV-Gazet. Redactielid Ad Romeijn heeft volgens Rasenberg een nieuw contract getekend. Zijn programma Met Ad op Pad blijft bij TV-Gazet te zien. Aan de invulling van de overige redactieplaatsen wordt nog gewerkt. Op de publiciteit na, zegt Rasenberg aan het faillissement van TV-Gazet geen belastende erfenis te hebben overgehouden. Rasenberg, die het faillissement zelf aanvroeg, zegt dat het ging om een 'zakelijke keuze'. Volgens hem wogen de opbrengsten van de sterk op lokaal nieuws gerichte kabelkrant niet op tegen de kosten. "We zijn een commerciële kabelkrant. Je moet je afvragen of je al het nieuws moet brengen dat ook al in de krant staat." ©BN/DeStem


'Doorstart TV-Gazet is niets nieuws'

Door Jan Martens

Zaterdag 16 augustus 2003 - BREDA/ROOSENDAAL - Ze worden er niet vrolijk van, de redacteuren die vorige maand ontslagen werden bij het faillissement van TV-Gazet. Om deze week in de krant te lezen dat de doorstart van de kabelkrant gerealiseerd is en dat directeur Ivo Rasenberg vol ambitieuze plannen zit.

Enkele weken geleden verklaarden de redacteuren nog alles in het werk te stellen om een doorstart tegen te houden. Dat dit niet gelukt is, betreuren ze, maar heel erg rouwig zijn ze er ook weer niet om, laten Rens Elst en Martin van Kampen weten. "Het is eigenlijk niets nieuws", zegt Elst. "Die plannen om meer bewegende beelden uit te zenden, had Rasenberg al toen wij er nog werkten. Maar toen was er nooit geld voor, dus ik ben benieuwd waar hij die centen nu wel vandaan denkt te halen." In het verhaal van Rasenberg dat hij zijn plannen wil uitvoeren met een gehalveerde redactie, zien de redacteuren bevestigd wat zij altijd al dachten. "Het faillissement was erop gericht om ons te lozen en om van de tonnen hoge schulden af te komen, zodat het bedrijf opnieuw kon beginnen." Rasenberg zelf noemde het faillissement in deze krant 'een zakelijke keuze'. Omdat de zendvergunning van TV-Gazet al sinds eind 1999 op naam stond van VisionNet, een andere BV van Rasenberg, had de doorstart niet veel voeten in de aarde.

Elst zegt verrast te zijn door de uitspraak van Rasenberg dat TV-Gazet als commerciële kabelkrant niet langer het nieuws moet brengen dat ook al in de krant staat. "Dat hebben wij als redactie ook nooit beoogd. Wij probeerden juist het nieuws te brengen vóór het in de krant stond. Maar kennelijk heeft Rasenberg nooit echt goed naar zijn eigen kabelkrant gekeken." Het onderzoek van de politie naar de verdwenen pensioenpremies van twee van de drie ontslagen TV-Gazetredacteuren is nog gaande. Elst en zijn collega Toine van Eekelen hebben tegen de voltallige kabelkrant-directie aangifte gedaan van verduistering van die gelden. De pensioenpremies laten dus nog wel even op zich wachten, het achterstallige salaris krijgen de redacteuren van uitkeringsinstantie UVW. "Het zure is dus dat daar de maatschappij, en niet TV-Gazet zelf voor opdraait", zegt Elst. Aan werken bij de doorgestarte kabelkrant moet Elst niet denken. "Daarvoor is er te veel gebeurd. Voor mij hoeft het niet meer. Ik moet ook nog zien dat TV-Gazet nu wel winstgevend kan worden. Bij dat streven wens ik Rasenberg veel succes." ©BN/DeStem


Nooit meer een onzinnig item op de buis

Door Nico Schapendonk

Vrijdag 05 september 2003 - BREDA - Met maar liefst 42 uitzendingen komt het tv-programma Brabant & Andere Zaken vanaf zondag op de West-Brabantse buis. En het wordt de moeite waard, zeggen de makers. 'De kijkers hoeven niet meer een kwartier naar een onzinnig item te kijken.'

 

Cor Bloks (met microfoon) in gesprek met Ron Grauwmans. Op de achtergrond kijkt Ivo Rasenberg goedkeurend toe.
(Foto: Johan Wouters)

Nee, het is niet de bedoeling dat Ivo Rasenberg en Cor Bloks 'zakdoekentelevisie' gaan maken. Maatschappelijke meerwaarde, daar gaat het om. Maar ook: lekker met een kopje koffie en een broodje op de bank gezellig tv kijken. "We willen ook niet van die bedrijven in de uitzending waarvan de directeur vertelt hoe goed dat 'ie het allemaal doet. Kom op, geen flauwekul." Directeur Rasenberg van TVGazet en presentator Bloks staan in de startblokken. Dit jaar willen ze 42 afleveringen maken van Brabant & Andere Zaken (oftewel 'Beejènazet', zoals Bloks het noemt). Zondag om 11.00 uur is de eerste uitzending.

Onverwacht

En dan te bedenken dat ze ruim een jaar geleden dachten aan zes afleveringen wel genoeg te hebben. Blijkbaar heeft het tweetal onverwacht een vergeten doelgroep aangeboord. "Ik ben intussen zo populair, het is soms op het irritante af. Als ik in de Efteling loop, hoor ik in de rij voor de Piranha: Héé Correkkùùù", zegt Bloks. De eerste uitzendingen van Brabant & Andere Zaken blonken niet uit in professionaliteit. Zo weet Bloks nu ook wel dat hij een wethouder uit Halsteren niet twintig minuten lang kan laten leeglopen over een geplande rondweg. "Tja, ik kon die man niet aan. Ik was veel te veel met mezelf bezig om hem nog wat te vragen. Dat overkomt me hopelijk niet meer. Bovendien duren onze items voortaan nooit langer dan vijf minuten", aldus de Bredase presentator.

Ook herinnert Bloks zich nog goed dat hij in het onderdeel 'De Wens' tegen een ziek jongetje zei dat hij niet kon toveren om een hartewens rond te krijgen. Pure onervarenheid, geeft Bloks nu toe.
Hij gaat dan ook gewoon door met dit programma-onderdeel, alleen zonder zijn assistente Pitrik Bakker. Die had geen tijd meer. Het concept van 'De Wens' is, enigszins noodgedwongen, aangepast. Rasenberg: "Veel kinderen haakten namelijk af omdat ze te ziek waren." Een nieuwe doelgroep was snel gevonden: mensen die gigantische shit hebben meegemaakt, zoals Bloks het omschrijft. Mooi voor de maatschappelijke meerwaarde, laat Rasenberg weten. En met 'zakdoekentelevisie' heeft het niets te maken, benadrukken de twee tv-makers.

Met die maatschappelijke betrokkenheid in het achterhoofd gaat Brabant & Andere Zaken ook huwelijksaanzoeken uitzenden en 'De Goedmaker'. Rasenberg: "Als de buurman ruzie heeft met de buurvrouw over bijvoorbeeld de coniferen in de tuin, dan zetten we ze bij elkaar in een restaurant om het uit te praten. Het zou toch mooi zijn als dat zou lukken?" zegt Rasenberg vol verwachting. De programmamakers krijgen regelmatig het verwijt dat de commercie zo nadrukkelijk aanwezig is hun programma's. Legendarisch is de Bredase Porsche-dealer die regelmatig de kop opsteekt in de programmering om weer een sportwagen aan te prijzen.

Geen onzin

Toch is het niet te veel van het goede, zegt Rasenberg. "Goed, bedrijven krijgen de ruimte om zich positief te profileren, maar ik accepteer geen onzin. We hebben een redactie van drie man, die checkt of het klopt wat een ondernemers zegt." Maar eerlijk is eerlijk, zonder bedrijfsleven geen Brabant & Andere Zaken. "Toch ga ik niet een fles bier een hele uitzending lang in beeld brengen. Dan zou ik problemen krijgen met het Commissariaat van de Media", aldus Rasenberg. Het moet vooral gezellig blijven, zegt Bloks. En het moet maar eens afgelopen zijn met die onzinnige items die een kwartier doorsudderen. Dat vinden Rasenberg en Bloks nu intussen ook.Brabant & Andere Zaken wordt vanaf 7 september elke zondag om 11.00 uur uitgezonden op het kanaal van TVGazet en wordt herhaald om 17.00 en 21.00 uur. ©BN/DeStem


De directeur is de baas

Vrijdag 05 september 2003 - BREDA - De TVGazet is het kanaal waarop de uitzendingen van Brabant & Andere Zaken worden uitgezonden. De kabelkrant die daar normaal op uitzendt, heeft een op zijn zachtst gezegd een rumoerige periode achter de rug.

Drie redacteuren hebben het veld moeten ruimen na slaande ruzies over onder meer niet uitgekeerde vakantiedagen en afgedragen pensioenpenningen. Maar volgens TVGazet-directeur Ivo Rasenberg ging het gewoon om een koude sanering. "Ik had de keus: of naar de kloten en twintig man op straat of reorganiseren en vijftien mensen aan het werk houden", aldus Rasenberg. Dat het de redacteuren waren die het slachtoffer werden, lag voor een groot deel aan hen zelf, zegt de directeur.

"De TVGazet zie ik als een familie en daar wilde een aantal redacteuren geen deel van uitmaken. Ze deden niet mee wanneer ik iets leuks organiseerde, ook niet wanneer ik ze er speciaal vrij voor gaf. En het hield voor mij op toen ze ook niet naar ons nieuwe onderkomen in Prinsenbeek wilden verhuizen. Kijk, ik ben de directeur, dus dan verwacht ik dat mijn personeel doet wat ik wil. Dat is toch normaal?" ©BN/DeStem


'Stad te klein voor twee tv-zenders'

Door Nico Schapendonk

Vrijdag 19 september 2003 - BREDA - Breda is te klein voor twee televisiezenders en daarom zullen de concurrenten TVGazet en StadsTV (het huiskanaal van TV&CO) uiteindelijk samen moeten werken. Dat is de stellige overtuiging van André Lips, die sinds twee weken in dienst is als troubleshooter bij TVGazet.

 

André Lips.
(Foto: Johan van Gurp)


Bredanaar Lips heeft de taak op zich genomen om het veelbesproken West-Brabantse tv-station in 'rustiger vaarwater' te brengen. Dat is ook wel nodig, want de afgelopen maanden zijn er veel interne conflicten geweest en heeft het bedrijf, dat nu is gevestigd in Prinsenbeek, na een faillissement een doorstart gemaakt. Met achterlating van enkele verslaggevers van de kabelkrant die onderdeel is van het Beekse 'concern'. Binnen een jaar wil Lips TVGazet weer op de rails zetten. Het is daarbij nodig om een groot aantal managementtaken over te nemen van directeur Ivo Rasenberg, zegt Lips. "Rasenberg is een creatieve vent, maar heeft verschrikkelijk veel aan zijn hoofd. Ik neem een groot deel van die taken over, zodat hij zich volledig kan richten op de creatieve kant van het bedrijf", zegt Lips, bij wie nu al 'veel ideeën door het hoofd spoken'. Dat het geen makkelijke klus wordt om de West-Brabantse zender weer in goede doen te brengen beseft Lips zich als geen ander. "Het bedrijf maakt een doorstart en heeft in heel zwaar weer verkeerd. Het zal vooral heel moeilijk zijn om het vertrouwen bij onze relaties terug te laten keren", aldus de Bredase ondernemer.

Behalve troubleshooter voor de TVGazet is Lips in Breda ook bekend als de voormalige voorzitter van de NAC Business Club. Bovendien is hij gemeenteraadslid voor het CDA in Breda.
Op zeer korte termijn is het Lips' bedoeling om TVGazet weer op orde te krijgen. Maar hij denkt ook verder na over het Bredase medialandschap. Hij kijkt daarbij vooral naar TV&Co, dat uitzendt op het 'publieke' StadsTV. Een ding staat voor de troubleshooter nu al als een paal boven water: Breda is te klein voor twee televisiezenders. "Volgens mij is samenwerking tussen StadsTV en TVGazet zinvol voor alle partijen, ook al liggen ze nu nog ver uit elkaar. Zie het maar als een schot voor de boeg", zegt Lips.

Als het aan Joep Schreuder, eindredacteur van TV&Co, ligt blijft het bij een schot voor de boeg. "Natuurlijk is er op den duur slechts ruimte voor een zender. Maar de mensen van TVGazetmoeten eerst maar eens uitzoeken waar ze goed in zijn en de televisie niet gebruiken als medium om er zelf goed vanaf te komen", zegt Schreuder. De Bredase tv-maker vindt het bovendien 'hoogstverbazend' dat politiek en media bij de TVGazet nu zo door elkaar lopen. "Ik vind het ontoelaatbaar dat een man als Lips, die ook raadslid is voor het CDA, nu aan de slag gaat bij TVGazet. Die twee functies zijn, als je het mij vraagt, niet te combineren", aldus Schreuder. ©BN/DeStem


'Lips moet functie bij TV-Gazet opgeven'

Van onze verslaggever

Dinsdag 23 september 2003 - BREDA - GroenLinks-raadslid Selçuk Akinci heeft een beroep gedaan op zijn collega-raadslid André Lips (CDA) om zijn nieuwe functie bij de TV-Gazet op te geven of het raadslidmaatschap.

Lips is sinds kort manager en 'troubleshooter' bij TV-Gazet. Volgens Akinci zullen de twee functies elkaar kunnen bijten. Als manager van de kabelkrant krijgt Lips vast ook te maken met de redactionele kant van het werk. "Zeker aangezien het bij TV-Gazet ontbreekt aan een redactiestatuut dat de redacteuren van TV-Gazet een onafhankelijke positie garandeert.

En in dat licht wekt jouw nieuwe nevenfunctie naast het raadslidmaatschap op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling", schrijft het GroenLinks-raadslid in een open brief aan Lips. Hij laat weten dat belangenverstrengeling in de politiek, maar ook binnen het journalistieke bedrijf onaanvaardbaar is.

Akinci vermoedt dat het voor redacteuren van TV-Gazet 'straks moeilijk wordt' om objectieve berichten over het CDA te publiceren en andersom zou het voor Lips moeilijk worden om met een onbevangen blik beslissingen te nemen over het Bredase medialandschap. Akinci wijst er op dat hij zijn functie bij Omroep Brabant heeft neergelegd op het moment dat hij 'ingezworen' werd als raadslid. ©BN/DeStem


Commissariaat kijkt video
Reclame TV Gazet in studie

Door Jan Martens

Donderdag 9 oktober 2003 - ROOSENDAAL - Het Commissariaat voor de Media stelt een onderzoek in naar de reclame-uitingen op TV Gazet. Dat gebeurt aan de hand van videobanden waarop beelden te zien zijn van de uitzendingen van TV Gazet.

Die banden worden door het commissariaat bij de West-Brabantse kabelkrant zelf opgevraagd. Eerder kreeg het commissariaat al videobanden toegestuurd van Martin van Kampen, een oud-redacteur van TV Gazet die bij het faillissement van de kabelkrant in juli op straat kwam te staan.

Aanleiding

„De beelden die op die banden te zien zijn bieden voldoende aanleiding om een nader onderzoek in te stellen“, zegt Ingmar de Kieviet, hoofd Juridische Zaken bij het commissariaat in Hilversum. Volgens hem lijkt het erop dat vooral in het TV Gazet-programma ‘Brabant en Andere Zaken’ ongeoorloofd reclame wordt gemaakt. De Kieviet: „Ik heb een opname gezien, waarin een van de sponsoren van dat programma uitgebreid de kans kreeg om zijn eigen bedrijf te promoten. Zoiets is zelfs op de commerciële televisie niet toegestaan.“

Sancties

Als het onderzoek uitwijst dat TV Gazet zich inderdaad schuldig maakt aan ongeoorloofde reclame, worden het bedrijf sancties opgelegd, zo kondigt De Kieviet aan. „Dat zal in eerste instantie om geldboetes gaan. Hopelijk hebben die het gewenste effect.“ Het eventueel stilleggen van de uitzendingen van de kabelkrant annex commerciële zender is volgens De Kieviet op dit moment niet aan de orde. Directeur Ivo Rasenberg van TV Gazet verklaart niets te weten van een onderzoek van het Commissariaat voor de Media. „Ik heb geen verzoek gekregen om videobanden op te sturen. Maar mocht dat komen, dan werken we daar natuurlijk aan mee. Wij hebben niets te verbergen.“ Volgens Rasenberg is er niets mis met de reclame-uitingen op TVGazet. „Wij hebben destijds een videoband van de allereerste aflevering van ‘Brabant en Andere Zaken’ naar het commissariaat gestuurd. Toen kregen we te horen dat er niets mis was. Daarna zijn we op dezelfde voet verder gegaan, dus ik weet niet wat er fout zou kunnen zijn.“

Ondertussen heeft Van Kampen, die de zaak bij het commissariaat aanhangig maakte, ook een brief geschreven aan de Bredase rechtbank over de afwikkeling van het faillissement van TV Gazet. Volgens de ex-redacteur zijn er fouten gemaakt door mr. Machiel Gelok, die als curator optrad. Hij zou onterecht tot de conclusie gekomen zijn dat de directie van TV Gazet niet bewust op een faillissement aanstuurde.

Misbruik

Van Kampen stelt het vreemd te vinden dat er bij TV Gazet weinig is veranderd sinds het faillissement en de daaropvolgende doorstart. „Nagenoeg evenveel personeelsleden, nog steeds twee kantoren en dezelfde producten: kabelkrant, televisieprogramma’s en teletekst. Misbruik van het faillissementsrecht dus“, concludeert Van Kampen. Gelok wijst de klachten van de ex-redacteur met een diepe zucht van de hand. „Ik heb Van Kampen nu al drie keer uitgelegd hoe de zaak in elkaar steekt. Er is geen enkel bewijs dat de directie van TV Gazet bewust op een faillissement aanstuurde. Ik geloof ook niet dat dit het geval was. Niets wijst daarop. En dat er weinig veranderd is bij het bedrijf, tja, dat lijkt voor de buitenwereld altijd zo bij een faillissement en een doorstart. Maar zo steekt het faillissementsrecht nu eenmaal in elkaar.“

Besluit

Gelok zegt zijn reactie op de klachten van Van Kampen eveneens naar de Bredase rechtbank te sturen. Die neemt daarna een besluit of het nodig is een eventuele extra zitting in te lassen. „Maar daar kunnen we op dit moment nog niets over zeggen“, aldus persrechter Jos van Oijen.
©BN/DeStem


Op verdenking van verduistering
Directeur TV Gazet verhoord

Door Jan Martens

Woensdag 15 oktober 2003 - PRINSENBEEK/ROOSENDAAL - De politie heeft gistermorgen directeur Ivo Rasenberg van de kabelkrant TV Gazet opgepakt op verdenking van het verduisteren van pensioenpremies van twee oud-personeelsleden.

Na een verhoor op het politiebureau in Roosendaal werd Rasenberg in de loop van de middag weer vrijgelaten.

Laconiek

De directeur reageerde zelf nogal laconiek op zijn aanhouding, die plaatsvond in zijn kantoor in Prinsenbeek. „Kennelijk had de politie mij zes weken geleden een brief gestuurd met de vraag om me te melden. Nou, die brief heb ik nooit gehad. Dus haalden ze me op en heb ik alsnog een verklaring afgelegd.“

Rasenberg gaat er vanuit dat hiermee voor hem de kous af is. Volgens politiewoordvoerster Manon Ostendorf worden er de komende tijd nog meer verdachten in de verduisteringszaak gehoord. „Die pensioenpremies zijn verdwenen. Het is aan ons om uit te zoeken, wie daar verantwoordelijk voor is en de eerste verdachten zijn natuurlijk de directieleden van TV Gazet.“

De aangifte van de verduistering werd afgelopen zomer gedaan door twee redacteuren die inmiddels niet meer voor de kabelkrant werken. Volgens Ostendorf gaat het in totaal om 5000 euro.

Rasenberg verklaarde eerder in deze krant dat hij het verdwijnen van de pensioenpremies pas ontdekte na het vertrek van zijn ex-compagnon.

Het huidige personeel van de kabelkrant wilde gisteren niet reageren op de aanhouding van de directeur. André Lips, die sinds oktober deel uitmaakt van het managementteam van TV Gazet, wilde wel kwijt dat het ‘des Ivo’s’ is om ‘zo slordig om te springen met een verzoek van de politie zich op het bureau te melden’. „Maar verder is er eigenlijk niets aan de hand. Wij werken hier in Prinsenbeek keihard om dit bedrijf weer goed op de rails te krijgen. Er was ook geen sprake van dat Ivo hardhandig door de politie is meegenomen. Die agenten kwamen langs en hij ging vrijwillig mee“, aldus Lips.

Doorstart

TV Gazet maake deze zomer een doorstart, nadat de Bredase rechtbank in juli het faillissement over de kabelkrant uitsprak. Bij dat faillissement kwamen drie redacteuren op straat te staan, waarbij het tweetal dat naar de politie gestapt is.

Inmiddels loopt er ook een onderzoek van het Commissariaat voor de Media in Hilversum naar het maken van ongeoorloofde reclame in het TV Gazet-programma ‘Brabant en Andere Zaken’.
©BN/DeStem


Cor Bloks weg bij TV-Gazet

Door Jan Martens

Dinsdag 2 december 2003 - ROOSENDAAL - Cor Bloks is opgestapt bij TV-Gazet. Hij presenteerde daar de programma’s Brabant en Andere Zaken en TV-Gazet Sport.

Volgens Bloks heeft zijn vertrek alles te maken met de drukte bij zijn assurantiekantoor.

„Dat werk was niet meer te combineren met het werk voor TV-Gazet. Bovendien was ik al eerder met TV-Gazet overeengekomen dat ik ermee op zou houden. Eigenlijk was het de bedoeling dat ik daar maar een jaar zou optreden als presentator, maar dat heeft uiteindelijk dus een paar maanden langer geduurd.“

Bij Brabant en Andere Zaken wordt Bloks opgevolgd door presentatrice Veronique Voragen. „Voor TV-Gazet Sport komt er iemand die goed ingevoerd is in de regionale sportwereld“, aldus Bloks.

Het vertrek van de presentator komt aan het einde van een rumoerig jaar voor TV-Gazet. In juli ging de kabelkrant failliet. Daarna volgde een doorstart, zonder drie van de vier redacteuren.

De redacteuren, die op straat kwamen te staan, uitten destijds forse beschuldigingen aan het adres van de TV-Gazet-directie en betichtten Bloks ervan daar deel van uit te maken. Die ontkent dat tot op de dag van vandaag en dwong één van de betrokken redacteuren middels een rechtszaak tot rectificatie.
©BN/DeStem


Nieuwe verhoren in zaak TV-Gazet

Door John Lazaroms

Woensdag 10 december 2003 - ROOSENDAAL - De politie gaat de twee oud-directeuren Jan Laban en Michiel Houdijk van de West-Brabantse kabelkrant TV-Gazet horen in de zaak van de verduisterde pensioenpremies.

Een woordvoerster van de politie bevestigt dat het onderzoeksteam op het Roosendaalse team Bovendonk de twee ex-directeuren uitnodigt voor een gesprek. Het verhoor is een gevolg van de aangifte die de redacteuren Rens Elst en Toine van Eekelen in juni deden tegen de directie van TV-Gazet.

Deze laatste zou in de periode tussen augustus 2000 en juni 2003 pensioenpremies hebben ingehouden op de salarissen van de redacteuren en deze vervolgens niet hebben afgedragen aan verzekeraar Zwitserleven.

Later deed ook een andere oud-werknemer van TV-Gazet, aangifte van verduistering van pensioenpremies. De politiewoordvoerster bevestigt dat na het verhoor van Laban en Houdijk de zaak wordt voorgelegd aan Justitie. „Dat is tenslotte de gebruikelijke gang van zaken bij een onderzoek. Justitie besluit uiteindelijk ook of de zaak voor de rechter komt.“ Volgens de politie worden de twee oud-directeuren gehoord maar is er geen sprake van dat zij op dit moment als ‘verdachte’ worden aangemerkt.

Eerder werd al directeur Ivo Rasenberg opgepakt. Hij wordt wel verdacht van verduistering van pensioenpremies.

Na zijn verhoor, inmiddels al weer anderhalve maand geleden, kon Rasenberg weer gaan. De directeur reageerde overigens erg gelaten op zijn aanhouding en verhoor.

Rasenberg zei er toen vanuit te gaan dat de kous voor hem hiermee af zou zijn. Maar het verhoor van de twee oud-directeuren geeft aan dat de politie in elk geval van zins is de kwestie tot de bodem uit te zoeken. Volgens de aangifte van de twee redacteuren afgelopen zomer, is ongeveer voor 5000 euro te weinig aan premies afgedragen. Rasenberg stelt dat hij de verdwenen premies pas opmerkte nadat zijn ex-compagnon het bedrijf had verlaten.

TV Gazet maake deze zomer een doorstart. De Bredase rechtbank had in juli al het faillisement van het bedrijf uitgesproken. Naast het onderzoek naar de pensioenpremies loopt er ook een onderzoek door het Commissariaat voor de Media naar het maken van ongeoorloofde reclame in het TV Gazet-programma ‘Brabant en Andere Zaken’.
©BN/DeStem


Martien Vreijsen directeur
Holding neemt TV-Gazet over

Door Bas Kock

Woensdag 25 februari 2004 - BREDA - Een holding onder leiding van oud-NAC-voetballer Martien Vreijsen heeft TV-Gazet overgenomen. TV-Gazet gaat verder onder de naam VSM TV.

De acht nieuwe eigenaars van TV-Gazet hebben zich verenigd in VSM Holding BV.

Die holding heeft de veertien personeelsleden van TV-Gazet overgenomen. Als algemeen directeur heeft Vreijsen de dagelijkse leiding bij de televisiezender.

Vreijsen is zelf mede-eigenaar. Wie de andere aandeelhouders zijn wil hij niet zeggen. „Dat hebben we zo met elkaar afgesproken“, zegt Vreijsen.

Cor Bloks

Uit betrouwbare bron is vernomen dat in ieder geval ook de Bredase zakenman Cor Bloks aandeelhouder is geworden.

Vanaf maart verdwijnt de naam TV-Gazet geleidelijk van het scherm. De regionale kabelkrant blijft echter de belangrijkste activiteit van VSM TV, dat binnenkort ook de gemeente Oosterhout tot haar verspreidingsgebied mag rekenen.

Naast de regionale nieuwsvoorziening via de kabelkrant komt er een nieuwe serie van twintig afleveringen van het programma Brabant en Andere Zaken. Bloks tekent voor de presentatie. De Bredase ondernemer stapte eind vorig jaar op als presentator van het programma, omdat hij het te druk had met zijn assurantiekantoor.

Het programma verschijnt vanaf 7 maart wekelijks op de buis, met uitzendingen op zondag en maandag. Het wordt opgenomen in het Jaiselings Royal Palace in Wernhout.

Boventoon

Volgens Vreijsen wordt het programma minder commercieel dan voorheen. Journalistiek moet de boventoon voeren: „Het is niet meer zo dat gasten een plaats aan tafel kunnen kopen. We willen een echt programma neerzetten.“

Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor muziek. Vreijsen: „Het Nederlandse lied wordt breed weggezet , maar ook andere stijlen komen aan bod, zoals jazz.“
©BN/DeStem


Commissariaat voor de Media
Boete voor reclame op TV Gazet

Door Jan Martens

Dinsdag 2 maart 2004 - HILVERSUM – Het Commissariaat voor de Media legt de West-Brabantse televisiezender TV Gazet een boete op van 13.200 euro voor het maken van ongeoorloofde reclame.

TV Gazet is zwaar in de fout gegaan met de talkshow Brabant en Andere Zaken. Daarin overtreedt de commerciële zender ‘zonder enige voorzorg’ de Mediawet.

Het Commissariaat voor de Media betitelt het programma als een ‘aaneenschakeling van reclameboodschappen en het vermelden van sponsors’. Na klachten van een oud-medewerker van TV Gazet heeft het commissariaat de uitzending van de talkshow van 7 september 2003 nader onderzocht. „Een marketinginstrument voor de deelnemende bedrijven“, noemt de nationale mediawaakhond het programma.

Wervend

Het commissariaat wijst erop dat TV Gazet duidelijk de bedoeling heeft de sponsors en andere bedrijven in het praatprogramma positief en wervend onder de aandacht van de kijkers te brengen: „In het programma wordt uitsluitend positieve informatie gegeven. De presentator stelt positief gekleurde vragen aan medewerkers van sponsors en biedt hen uitgebreid de gelegenheid het woord te voeren over hun bedrijf.“

TV Gazet overtreedt daarmee de regels in de Mediawet dat reclameboodschappen alleen uitgezonden mogen worden in herkenbare en duidelijk onderscheiden blokken en dat ook sponsors alleen volgens strikt omschreven regels mogen worden vermeld.

Verdedigen

Directeur Ivo Rasenberg van Vision Net, de houder van de zendvergunning van TV Gazet, reageert gelaten op de uitspraak van het commissariaat.

„We zijn op sommige punten misschien wel wat over de schreef gegaan, maar dat is nooit doelbewust gebeurd.“

Vision Net krijgt tijdens een hoorzitting op 18 maart de kans om zich te verdedigen tegen de uitspraak van het commissariaat. Daarna wordt de hoogte van de boete, die nu nog voorlopig is, definitief vastgesteld.

Cor Bloks, die de gewraakte uitzending van Brabant en Andere Zaken op 7 september presenteerde, zegt dat hij zich er niet van bewust was verkeerd te handelen. „Ik ken al die richtlijnen niet. Maar de directie heeft mij er nooit op gewezen dat ik iets verkeerd deed.“

Overigens blijft Bloks ook in de toekomst Brabant en Andere Zaken presenteren, maar dan op de nieuwe zender VSM TV.
©BN/DeStem


List en bedrog

Zaterdag 14 augustus 2004 - Om op de hoogte te blijven van wat onze collega’s van de regionale media zoal publiceren surfen we regelmatig wat rond op het internet. Zo waren we op zoek naar de website van onze vrienden van de kabelkrant TV-Gazet.

Wie schetst onze verbazing? Het adres www.tvgazet.nl voert ons niet naar de site van de kabelkrant, maar rechtstreeks naar het dossier over TV-Gazet op de geruchtmakende website Listenbedrog.nl. De samenstellers laten in het dossier geen gelegenheid onbenut om de vuile was over TV-Gazet buiten te hangen.

Nee, toevallig blijkt het allerminst dat de nieuwsgierige surfer richting het dossier wordt getrokken. Enig zoekwerk leert dat de domeinnaam tvgazet.nl is geregistreerd door het bedrijf Mega Media Productions. Als administratief contact staat te boek: M.H. van Kampen. Is dat niet...? Inderdaad, de ex-werknemer van TV-gazet die het dossier samenstelde, tevens de man die de domeinnaam Listenbedrog registreerde.

Een listig en bedrieglijk slimmigheidje dus, niet alleen bedoeld om meer mensen naar listenbedrog te trekken, maar vooral om de juiste bezoekers te lokken.

Wie de site van TV-Gazet wil bezoeken, kan terecht op www.tv-gazet.nl, dus met een streepje.

Maar haast u niet, want die site is al maanden ‘tijdelijk buiten gebruik’.

Bas Kock
©BN/DeStem


TV&Co koopt VSM-TV
Mediadeal schudt tv-land op

Door Nico Schapendonk

Zaterdag 25 juni 2005 - BREDA – Het Bredase tv-productiebedrijf TV&Co neemt de West-Brabantse concurrent VSM-TV over. Daarmee is een abrupt einde gekomen aan het slepende conflict tussen TV&Co en de Bredase lokale omroep, BRTS.

Deze week besloot een groep van zakenlieden, onder wie de Bredanaars Thom Stoof en Jan Hoppen en TV&Co-directeur Joep Schreuder, om alle aandelen over te nemen van de holding die in het bezit is van VSM-TV.

In die holding zaten zakenmensen als Cor Bloks en Martien Vreijsen. Na de aandelentransactie verdwijnt elke betrokkenheid van deze investeerders bij het nieuwe bedrijf. De holding gooit de handdoek in de ring vanwege tegenvallende resultaten van de tv-poot van VSM-TV.

In februari 2004 werd VSM-TV opgericht, na de teloorgang van de ook al zieltogende TV Gazet.

Onmin

Directeur Joep Schreuder van TV&Co is zeer content met de overname. Vooral omdat hij nu eindelijk afscheid kan nemen van de BRTS, de publieke zender waarop hij tot nu toe zijn programma’s uitzond.

Sinds enkele maanden leeft Schreuder in onmin met de voorzitter van BRTS, Hans Veelenturf, vanwege een meningsverschil over geld en zendschema’s.

„Dit is het definitieve afscheid van Veelenturf. Een enorme last valt van me af nu we van de BRTS af zijn“, zegt Schreuder.

Ondanks de harde woorden die zijn gevallen en ondanks de intussen ijdele hoop dat TV&Co en BRTS uit de problemen zouden komen, kijkt Veelenturf niet om in wrok.

„Voor ons is er nu de uitdaging om verder te gaan zonder TV&Co. We krijgen nu allemaal de ruimte om onze eigen weg in te slaan. We gebruiken de zomervakantie om de plannen en ideeën die al bij ons leven verder uit te diepen. Het kan trouwens best zijn dat wij later producten van TV&Co aankopen“, zei de BRTS-voorzitter, die gisterochtend verrast werd door het nieuws tijdens een vergadering die eigenlijk zou moeten leiden tot het herstel van de betrekkingen tussen BRTS en TV&Co.

Goed concept

Volgens woordvoerder Dirk Eikemans van VSM-TV is het initiatief tot overname afkomstig van TV&Co. „Zelf hadden we niet de intentie om te verkopen. Maar TV&Co kwam met een goed concept, een heel duidelijke visie op de toekomst. Dat is voor ons de belangrijkste reden geweest om met ze in zee te gaan“, zegt Eikemans.

Over de bedragen die bij de mediadeal betrokken zijn, laat niemand zich uit. Schreuder gaat met de tien werknemers die in dienst zijn bij VSM-TV in overleg over de vraag of ze mee kunnen verhuizen naar de nieuwe onderneming.

Voor de kijkers verandert er volgens Schreuder voorlopig weinig, behalve dat ze TV&Co binnenkort op een ander kanaal moeten zoeken.

Wél breidt hij zijn actieradius flink uit. TV&Co zal behalve in Breda ook in de rest van de Baronie en West-Brabant te zien zijn.
©BN/DeStem


Cor Bloks wéér terug op tv: nu bij de BRTS

Door Bas Kock

Zaterdag 1 oktober 2005 - BREDA – De Bredase assuradeur Cor Bloks keert terug op de buis. Niet bij het - inmiddels ter ziele gegane - VSM TV of de commerciële omroep TV&Co, maar bij de publieke zender BRTS.

En zo is de cirkel rond in het lokale televisieland. Cor Bloks begon zijn televisiecarriëre bij het commerciële station TV Gazet, waar hij onder meer het programma Brabant en andere Zaken presenteerde. Officieel wegens de grote drukte op zijn assurantiekantoor stapte hij eind 2003 op bij het door personeelsperikelen en financiële problemen geplaagde TV Gazet.

Drie maanden later echter maakte de voormalige elftalleider van NAC zijn comeback. Nu als mede-eigenaar van VSM-TV, de holding van oud-NAC-voetballer Martien Vreijsen. Bloks pakte zijn werk als presentator van het programma Brabant en andere Zaken weer op. Maar VSM-TV was geen lang leven beschoren. Twee maanden geleden verloste het andere Bredase productiebedrijf TV&Co de concurrent uit zijn lijden. TV&Co, weggepest bij de lokale publieke omroep BRTS, nam het noodlijdende VSM-TV over.

„Cor Bloks gaf aan dat hij bij ons met zijn programma verder wilde gaan“, zegt Joep Schreuder van TV&Co. „Wij hebben daarvoor bedankt. We vinden het veel te commercieel.“

Dat vond ook het Commissariaat van de Media, dat TV-Gazet vorig jaar een boete van 13.200 euro oplegde vanwege het overtreden van de Mediawet. Het Commissariaat noemde Bloks’ programma ‘een aaneenschakeling van reclameboodschappen en het vermelden van sponsors’. Des te opmerkelijker is dus Bloks’ overstap naar de publieke omroep.

Volgens BRTS-voorzitter Hans Veelenturf gaat het echter om een nieuw programma, dat wordt geproduceerd door alweer een nieuwkomer in het Bredase televisielandschap: Motion TV-producties. Motion is geboren uit de restanten van VSM-TV onder de hoede van Cor Bloks, die mede-eigenaar is.

„We hebben afgesproken dat we eerst drie maanden bekijken of ze voldoen aan onze normen. Daarna beslissen we of we ermee doorgaan“, zegt Veelenturf, die hoopt dat de BRTS uiteindelijk wel een centje aan Bloks’ programma over zal houden. „Zes procent van hun zendtijd mag uit reclame bestaan. Wij hebben ook onze kosten.“

Cor Bloks zelf belooft alvast dat zijn nieuwe programma ‘veel minder commercieel’ zal worden. „Het wordt een lifestyleprogramma waarin we willen laten zien wat er in Brabant gebeurt.“ Het programma, dat luistert naar de naam Cor op Zondag, wordt volgens Bloks ook in Den Bosch, Tilburg en Roosendaal uitgezonden. In Breda is het vanaf morgen van 11.00 tot 12.00 uur te zien op het kanaal van de BRTS.
Maandag wordt het herhaald: om 12.00 en 19.00 uur.
©BN/DeStem


BN/DeStem


 

© 2003-2011 Mega Media Producties