ListEnBedrog.nl

loquendi libertatem custodiamus

Klachten?
Start
Contact
Dossier Pieter Knabben
Oplichtertje
Actueel
Dossier BRTS
Zwartboek BRTS/BOS
Dossier PBO BRTS
BRTS in de pers
X-files
Bezwaarschrift BOS
Besluit CvdM
Dossier TV-Gazet
TV-Gazet in de pers
De affaire Mi Amigo
SOS Magdalena
Reacties
Open & Eerlijk
Links
Colofon

Open & Eerlijk

www.openeneerlijk.nl

'BN/DeStem bagatelliseert misstand bij BRTS'

Onderstaand schrijven is dinsdag 11 april 2006 gepubliceerd in BN/DeStem. De schuingedrukte alinea werd door de krant weggeknipt:

Ingezonden brief
Voor BN/DeStem

De wrevel bij het lezen van BN/DeStem van zaterdag 8 april met de rubriek ‘Ondertussen in Breda’ en de onderwerpen ‘Ik Rob Cremer 5 tot en met 7’ was bij mij groot. U mag zich vrolijk maken om de ellende van een ander, in casu mijn persoon, maar het bagatelliseren van de onderliggende misstand is journalistiek gezien weinig professioneel.

Zeker in het licht van de reactie van het Openbaar Ministerie. In eerste instantie wilde men daar mijn verzoek om aangifte te doen afhandelen met een telefonische melding bij het bureau discriminatiezaken. Toen ik echter de uitsluitingbrief die de BRTS mij had gestuurd citeerde, was het voor de dienstdoende officier van justitie ‘zonneklaar’ dat hier grondrechten geschonden waren. Dit vanwege woordgebruik en formulering. Ik kon direct de volgende werkdag formeel aangifte doen.

Ook bij journalistenvakbond NVJ was er aandacht voor de situatie zodat een van de NVJ-juristen zich spontaan heeft gemeld voor het voeren van een gesprek met de BRTS-voorzitter. Dat deze dat verzoek van de jurist om te praten afhoudt doet niets af van het feit dat de NVJ mijn uitsluiting ervaart als een ernstige zaak waartegen men actie voert.

Over mij mag men grappen maken zoveel men wil. Schending van grondrechten kan nooit grappig zijn, tenzij men rechtvaardigheid onbelangrijk vindt.

Breda, 9 april 2006
Rob Cremer, journalist en radioprogrammamaker


'Berichtgeving BN/DeStem over BRTS rammelt'

Onderstaand schrijven is zaterdag 8 april 2006 per e-mail verzonden aan de hoofdredactie van dagblad BN/DeStem, de journalistenbond NVJ en de Raad voor de Journalistiek:

Geachte redactie,

Met stijgende verbazing heb ik kennisgenomen van de bijdragen ‘Ik Rob Cremer’ 5 t/m 7, in de rubriek ‘Ondertussen in Breda…’ van BN/DeStem van zaterdag 8 april. Hierin schetst uw krant het beeld van een man die zijn eigen ruiten heeft ingegooid, maar desondanks anderen de zwarte piet toespeelt.

Uw verwoede pogingen om de acties van Rob Cremer en zijn partij Open & Eerlijk tegen de publieke lokale omroep BRTS in het belachelijke te trekken kan ik niet anders kwalificeren dan als riooljournalistiek. Het is tenenkrommend te moeten constateren dat BN/DeStem geen oog wil hebben voor de feiten, maar kennelijk slechts uit is op het plegen van karaktermoord.

De feiten spreken nochtans voor zich. In november trok de gemeente 26.000 euro uit voor ‘opkomstbevorderende uitzendingen’, te verzorgen door de BRTS, die om uit te zenden jaarlijks al 50.000 euro subsidie krijgt. In december berichtte uw krant over de deelname van Open & Eerlijk aan de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart jl..

In januari begon de BRTS met een reeks radioprogramma’s, waarin de lijsttrekkers van de acht zittende partijen zich in evenveel wekelijkse uitzendingen mochten profileren. Leuk voor de grootste partij, die een week voor de stembusgang aan de beurt kwam, maar jammer voor de kleinste partij, die twee maanden voor de verkiezingen al aan het woord was gekomen. Open & Eerlijk werd door de publieke omroep overgeslagen.

Toen de BRTS Open & Eerlijk ook dreigde uit te sluiten van deelname aan de ‘opkomstbevorderende televisie-uitzendingen’, trok de partij aan de bel. Dit leidde tot berichtgeving in BN/DeStem, waarvan de neerbuigende toonzetting kenmerkend zou worden voor alles wat u uw lezers voorschotelde over Open & Eerlijk.

U vond het maar raar dat Open & Eerlijk, als één van de vier nieuwe deelnemers aan de verkiezingen, op gelijke wijze wilde worden behandeld als de acht zittende partijen. Zij mochten zich in een reeks tv-programma’s van telkens een uur o.l.v. een professionele presentator tot de kiezers richten. De nieuwelingen werden uitgesloten van deze debatten: zij mochten, gezeten achter een tafeltje, na afloop twee minuten tegen de kijkers praten. In tegenstelling tot die van de acht zittende partijen, wilde de BRTS de logo’s van de nieuwkomers niet eens in beeld brengen.

Open & Eerlijk ageerde tegen deze vorm van ongelijke behandeling, nota bene gefinancierd met belastinggeld. U stak stelselmatig de draak met de kritiek. Daarbij werd u kennelijk gedreven door de veronderstelling dat het neersabelen van een politieke nieuweling kranten verkoopt, gezien de prominente positie die de artikelen verwierven in BN/DeStem. Niet zelden pakte u op de voorpagina van het regiokatern van uw krant uit met tendentieuze berichtgeving over Open & Eerlijk.

En nu de BRTS openlijk kleur bekent door Open & Eerlijk-boegbeeld Rob Cremer te wippen vanwege zijn politieke activiteiten, komt u niet verder dan enkele schampere alinea’s op pagina ‘Breda 4’. Dat Cremer vindt dat de publieke omroep met zijn ontslag de Grondwet met voeten treedt, maakt u zelfs lacherig.

De humor van het feit dat een door een CDA’er geleide omroep - de voorzitter van de BRTS stond op de kieslijst in Zundert en was in Breda jarenlang gemeenteraadslid - om politieke redenen een medewerker ontslaat, ontgaat mij totaal. Zoiets is eerder om te huilen.

Breda, 8 april 2006
Martin van Kampen

‘Ik Rob Cremer’ (5)

De verkiezingen zijn intussen al weer lang verleden tijd, maar de verslagen politicus Rob Cremer van de groepering Open&Eerlijk laat weer van zich horen. Want ook al heeft hij amper stemmen getrokken, hij blijft ten strijde trekken tegen de heersende machten. In Cremer’s geval is dat vooral de BRTS. Afgelopen week heeft de journalist aangifte gedaan van schending van grondrechten door de lokale omroep. Waarom? Omdat de BRTS em uitsluit als programmamaker vanwege politieke stellingname’.

Nico Schapendonk

‘Ik Rob Cremer’ (6)

Al sinds 1982 is Cremer betrokken bij de lokale omroep. Hij memoreert aan programma’s als ‘Two Beat Or Not To Beat, that’s question’, ‘een show waar maatschappijkritiek en historische annotaties geplaatst worden in een muzikaal bed vol klassieke jazz’, American folk en aanverwante genres’. Naar eigen zeggen heeft dit op donderdagavond uitgezonden programma ‘al eerder de wrevel opgeroepen bij het plaatselijke establishment’.

En het is datzelfde establishment dat definitief de stekker uit Cremer’s radiocarrière trekt. Zegt de programmamaker.

Eerder, tijdens de verkiezingscampagnes, boterde het al niet zo goed tussen Cremer en de BRTS. Hij werd in januari op non-actief gesteld na kritiek op de gemeentelijke cultuurbaas Lia Voermans. Ook moedigde hij zijn luisteraars aan, bij de komende verkiezingen de nieuwe plaatselijke lijsten, met name zijn eigen partij, in de gemeenteraad te helpen. En dat pikte de BRTS-leiding niet.

N.S.

‘Ik Rob Cremer’ (7)

In de aanloop naar de verkiezingen bleef Cremer de BRTS lastigvallen. Hij vond dat de omroep niet professioneel met zijn partij omging. De journalist liet geen kans onbenut om zijn kritiek te ventileren. En nu? Nu mag hij niet terugkomen bij de BRTS. Zijn terugkeer wordt ‘ongeloofwaardig en ongewenst’ geacht. En dat is strijdig met artikel 1 van de Grondwet, zegt Cremer. Daarin staat volgens hem dat ‘politieke overtuiging geen reden is voor ontslag’. En dus blijft er niets anders over dan aangifte doen bij de politie tegen de heersende macht. Het is nu wachten op het proces tegen de BRTS.

N.S.

Ik Rob Cremer 1 t/m 4


Aangifte tegen BRTS wegens discriminatie

PERSBERICHT

Breda, 3 april 2006

Lokale publieke omroep Breda schendt artikel 1 van grondwet

Aangifte discriminatie tegen BRTS

BREDA – Journalist Rob Cremer heeft maandag 3 april aangifte gedaan van schending van grondrechten door de Bredase Radio en Televisie Stichting (BRTS), de vergunninghouder voor de publieke lokale omroep in Breda. Deze omroep sluit hem uit als programmamaker vanwege politieke stellingname.

In januari van dit jaar werd bekend dat Cremer politiek actief werd als lijsttrekker van de lokale partij ‘Open & Eerlijk’ met onder meer in het programma wensen voor professionalisering van het plaatselijke omroepbestel. Om mogelijke fricties tijdens de campagnetijd te voorkomen is Cremer met de BRTS (uitzendend onder de naam StadsRadio Breda) overeen gekomen dat hij tot en met de verkiezingsdag op non-actief werd gesteld.

Tijdens de campagne richtte ‘Open & Eerlijk’ zich onder meer op misstanden bij de BRTS, zoals actueel geblunder bij het maken van ‘opkomstbevorderende uitzendingen’, waar de BRTS speciale overheidssteun voor kreeg. De gemaakte fouten waren namelijk aantoonbaar ten gunste van de zittende partijen, zoals het CDA. Deze partij is aantoonbaar sterk vertegenwoordigd in het BRTS-bestuur, een feit dat een terugkerend item werd in de discussies die ‘Open & Eerlijk’ voerde.

Na de verkiezingen kwam Cremer terug op de gemaakte afspraken en vroeg wanneer hij zijn radioprogramma’s weer kon gaan samenstellen en presenteren. Na enig aandringen ontving Cremer uiteindelijk een 28 maart gedateerd schrijven van de BRTS waarin zijn terugkeer “ongeloofwaardig en ongewenst” wordt genoemd “in het licht van de toon en teneur van de verkiezingsacties voor ‘Open & Eerlijk’.”

Dit is strijdig met het eerste artikel van de Nederlandse grondwet, waarin expliciet ‘politieke overtuiging’ wordt genoemd als verboden reden voor ontslag of uitsluiting. Na juridisch advies te hebben ingewonnen heeft Cremer daarom bij justitie aangifte gedaan tegen het BRTS-bestuur in het kader van artikel 137F van het Wetboek van Strafrecht.

Cremer is sinds 1982 betrokken bij de Bredase lokale publieke omroep. Sinds 1995 maakt hij onder meer het wekelijkse programma ‘Two Beat or not Two Beat, that’s the question’, de laatste jaren van 21.00 tot 23.00 uur op donderdagen. Het programma is een show waar maatschappijkritiek en historische annotaties geplaatst worden in een muzikaal bed vol klassieke jazz, American folk en aanverwante genres. Dit programma met diverse politieke en culturele columns, had eerder wrevel opgeroepen bij het plaatselijke establishment.

Artikel 1 van de grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of op welke grond dan ook is niet toegestaan.”


Open en eerlijke verkiezingen

Als Open & Eerlijk al een kans had de kiesdrempel te halen, werd die definitief verspeeld toen ik als lijsttrekker een e-mail uitdeed waarin ik uit pure frustratie totaal doorschoot. BN/DeStem maakte daar gretig gebruik van en bezegelde daarmee schijnbaar definitief het lot van onze partij.

Die e-mail, waarin de voorzitter van de publieke lokale omroep werd beledigd, had nooit mogen uitgaan. En wij hadden daarvoor onze excuses moeten aanbieden. Niet uit hoop op betere publiciteit, maar simpelweg op ethische gronden. Wij waren niet open en eerlijk, en daar hebben wij spijt van.

Boos

Maar waarom waren wij zo boos? Omdat de democratie een groot goed is en wij vonden en vinden dat de democratie in onze stad geweld is aangedaan. Democratie begint bij open en eerlijke verkiezingen, en daar was in Breda geen sprake van.

Niet alleen maakten de zittende partijen oneigenlijk gebruik van middelen, zoals fractievergoedingen, om campagne te voeren, het geld dat door de gemeente beschikbaar was gesteld voor het promoten van álle partijen, ook de nieuwkomers, werd hoofdzakelijk besteed aan de gevestigde orde.

In Het Stadsblad werden de acht zittende partijen op twee pagina’s afgebeeld in fullcolour, de vier nieuwelingen werden in zwartwit afgedrukt op de volgende pagina, maar veel krantenlezers zagen die bij het bladeren over het hoofd.

Kwaliteit

Op de publieke lokale televisie mocht de gevestigde orde vijf uitzendingen lang met elkaar in debat onder leiding van een professionele, landelijk bekende presentator. De nieuwkomers mochten in een ‘Janmaat-setting’, gezeten achter een tafeltje, hun boodschap verkondigen. In tegenstelling tot de zittende partijen mochten ze zelfs hun logo niet laten zien.

‘Jullie mochten toch ook op tv’, voerde de gemeente, die de programma’s financierde, ter verdediging aan. Maar omdat bij ons kwaliteit voor kwantiteit gaat haakten wij af. Wij wilden gewoon, zoals het hoort, op dezelfde wijze in beeld worden gebracht als de andere partijen: even goed of even slecht.

Ook op de radio maakte de lokale omroep onderscheid. De zittende partijen kregen ieder een uur zendtijd om zich te profileren, de nieuwelingen werd aangeboden om een uurlang met elkaar in debat te gaan. Zo’n debat zou zijn ontaard in onbenullig geneuzel over details. Je hoeft immers geen journalist te zijn om te begrijpen dat er meer overeenkomsten dan tegenstellingen zijn tussen de nieuwkomers. Over hoofdzaken gaan nieuwelingen beter in debat met de machthebbers.

Graven

Toen wij bij de burgemeester ons beklag deden over de gang van zaken, gaf deze niet thuis. Twee weken lang moesten wij wachten op een antwoord van hem, terwijl de onvrede binnen onze gelederen met de dag groeide. Een burgemeester die zo lichtvaardig omgaat met een open en eerlijk verloop van de verkiezingen. Wij stonden en staan perplex.

Het achterstellen van partijen, door de gemeente en de publieke lokale omroep, vinden wij zaken die onze stad onwaardig zijn. Praktijken die het bestaansrecht van onze partij onderstrepen en die ertoe (zouden) moeten leiden dat de stembusgang in Breda ongeldig wordt verklaard.

Wie op een dergelijke manier omgaat met het zwaarbevochten stemrecht, staat in feite de graven van de bevrijders van onze stad te vertrappen. Verkiezingen horen in zijn geheel open en eerlijk te verlopen. En niet voor zover het de machthebbers uitkomt.

Rob Cremer,
9 maart 2006


BRTS leeft eigen regels niet na

BREDA, 1 februari 2006 (listenbedrog.nl) - De Bredase Radio en Televisie Stichting (BRTS) blijkt de politieke partijen Ons Nederland en Multiculturele Partij maandagavond niet in de eerder opgelegde setting te hebben gefilmd. Dat zegt Henk Melkert van Hemel Video in Bergen op Zoom, die de opnames in opdracht van de Bredase publieke lokale omroep maakte.

Open & Eerlijk, dat ook voor de opnamesessie van maandagavond was uitgenodigd, liet verstek gaan, nadat BRTS-voorzitter Hans Veelenturf de partij zowel mondeling als schriftelijk had laten weten dat de drie nieuwe deelnemers aan de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart a.s. gezeten achter een tafel zouden worden gefilmd. Als reden voor deze ‘Janmaat-setting’ gaf Veelenturf op dat hij alle partijen gelijk wilde behandelen.

De opnames vonden plaats in Hotel Brabant in Breda. Volgens Melkert werd lijsttrekker Ria Bos van Ons Nederland gefilmd bij een statafel. In het geval van de Multiculturele Partij mislukten de opnames, met name veroorzaakt door nervositeit. Deze partij maakt nu in eigen beheer opnames, die later aan de BRTS worden overhandigd. Vrijdag worden deze in het zondag uit te zenden programma gemonteerd, aldus Melkert.

Wat de producent betreft had Open & Eerlijk ook in een andere setting kunnen worden gefilmd of zelf opnames kunnen aanleveren. De verantwoordelijkheid voor de verkiezingsuitzendingen ligt echter bij de BRTS, maar die heeft niet de moeite genomen de partij te laten weten dat is afgeweken van de eerder opgelegde opnamevoorschriften. Evenmin heeft de omroep Open & Eerlijk de vraag voorgelegd of de partij wel bereid is/was om in een andere setting medewerking te verlenen.


Gemeente blokkeert opnames BRTS

BREDA, 31 januari 2006 (listenbedrog.nl) - De gemeente Breda blijkt voor maandag jl. geplande opnames van de Bredase Radio en Televisie Stichting (BRTS) in de raadszaal van het stadhuis te hebben geblokkeerd. De publieke lokale omroep wilde met de raadszaal als decor opnames maken van drie deelnemers aan de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart a.s., te weten Open & Eerlijk, de Multiculturele Partij en Ons Nederland.

Volgens een woordvoerster van de gemeente heeft er over het verzoek van de BRTS om opnames te maken in de raadszaal overleg plaatsgevonden tussen de raadsgriffie en de bestuursdienst. ,,We hadden beiden hetzelfde gevoel: partijen die nog niet in de raad zitten filmen in de raadszaal is ‘not done’’’, aldus de zegsvrouw.

Als gevolg van de weigering van de gemeente, verplaatste de BRTS de opnames naar Hotel Brabant, waar de (aspirant-)politici werden geacht zich vanachter een tafel tot de kiezer te richten. De Multiculturele Partij en Ons Nederland, waarvan lijsttrekker Ria Bos overigens al als eenmansfractie in de raad zit, lieten zich in dat decor filmen, Open & Eerlijk weigerde in een dergelijke ,,Janmaat-setting’’ op tv te verschijnen.

Open & Eerlijk-lijsttrekker Rob Cremer begrijpt niets van de weigering van de gemeente. ,,De raadszaal is juist de plek bij uitstek om nieuwelingen in beeld te brengen, want dat is de plaats die ze willen bereiken. Jammer dat de gemeente én de BRTS niets van televisie begrijpen. De kijker is echt niet zo dom dat hij denkt dat we al gekozen zijn hoor!’’


Stemming maken

BREDA, 31 januari 2006 (BN/DeStem) - Geen bloemstuk voor Rob Cremer. Amper twee weken actief in de stadspolitiek trekt de lijsttrekker van Open&Eerlijk, Rob Cremer, alle registers open om zijn boosheid over van alles en nog wat te ventileren. Alhoewel... Tot nu toe richt Cremers onvrede zich voornamelijk op lokale omroep BRTS.

Geen wonder, want Open&Eerlijk bestaat voor een belangrijk deel uit mensen die zich ernstig gefrustreerd voelen door de Bredase mediapolitiek in het algemeen en door de BRTS in het bijzonder.

Afgelopen weekeinde had Cremer het weer eens helemaal gehad met de lokale omroep. Eerder voelde hij zich achtergesteld en onbegrepen door de omroep, nu is het de manier waarop de omroep de verkiezingsuitzendingen vormgeeft die Cremer mateloos irriteert.

De BRTS heeft de lijsttrekkers achter een tafel in Hotel Brabant gezet en zij moeten al zittende hun politieke verhaal doen. De mediagenieke Cremer noemt deze presentatie een ‘Janmaat-setting’. Het enige dat hij nog mist is een piepklein bloemstukje op tafel.

Om zijn wrevel te uiten stuurt Cremer nu een persbericht de wereld in, met deze inhoud: ‘Geen enkele partij spreekt de kiezer zo nog toe. De BRTS wil het zelfs zo bont maken dat er een naamkaartje op het tafeltje wordt gezet, in plaats van een titelbalk in het beeld te laten verschijnen. Dit is jaren vijftig-televisie. Wij laten geen karikatuur van ons maken’.

Het is allemaal de schuld van BRTS-voorzitter Hans Veelenturf, zegt Cremer. Veelenturf maakt het namelijk niet uit hoe de politici in beeld komen, zegt de lijsttrekker. „Al herhaal je twee minuten lang hetzelfde woord of ga je in je onderbroek staan“, zou Veelenturf tegen Cremer gezegd hebben.

De BRTS-baas begint een beetje moe te worden van de aantijgingen die Open&Eerlijk steeds naar zijn hoofd slingert. „Het liefst zou ik al lang geen commentaar meer geven, maar goed... Wij hebben een format om de lijsttrekkers in beeld te brengen en daar zijn alle partijen mee akkoord gegaan. Goed, smaken verschillen, maar ik ga Open&Eerlijk niet bevoordelen“, aldus de veelgeplaagde Veelenturf.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Reactie:

Ik ben als externe producent betrokken bij de opnamen van de opkomstbevorderende verkiezingsuitzendingen. In die functie heb ik afgelopen zondag het gesprek tussen Hans Veelenturf en Open & Eerlijk gevolgd. Wat de heren van Open & eerlijk beweren in hun persbericht naar uw krant is bezijden de waarheid. Van een gedwongen opstelling tijdens de opname is geen sprake. De enige voorwaarde was dat per onderwerp één persoon namens de partij het standpunt zou verkondigen. Hoe de setting zou zijn was in overleg met ons (producent en BRTS) te bepalen. De zin: Al doe je het in je onderbroek is door Open & Eerlijk verdraaid en was oorspronkelijk: Zolang je het maar niet doet in je onderbroek. ("Dat was dan de 2e voorwaarde") Nogal een wezelijk verschil.

Zo heeft mevrouw Bos van ONS Nederland zelf gekozen voor een opstelling aan een statafel met een schilderij op de achtergrond. Dat had ook een informeel zitje mogen zijn. Mevrouw Bos wilde het het liefste zo. De Multiculturele Partij Nederland hebben we zelfs geadviseerd om in een zelf gekozen omgeving hun standpunten duidelijk te maken op een manier die bij hun jeugdige uitstraling past. Maar, ook weer één persoon per onderwerp. Het productieteam had bezwaren tegen de wijze waarop Open & Eerlijk de mening wilde verkondigen, nl. d.m.v. het opvoeren van een toneelstukje. Dit doet naar de mening van het productieteam geen recht aan de serieuze manier waarop wij proberen de programma's weg te zetten.

Tijdens de samenwerking met de BRTS hebben wij bewondering gekregen voor de inzet en integriteit van BRTS-voorzitter Hans Veelenturf. Wij vinden dat Open & Eerlijk de feiten verdraaid en over de rug van correct handelende mensen publiciteit voor hun partij proberen te krijgen. En die helaas ook nog in grote mate krijgen ook!

Henk Melkert

Reactie op reactie:

Als lijstduwer van Open & Eerlijk was ook ik zaterdag (en niet zondag, meneer Melkert) bij het gesprek tussen Rob Cremer en Kees Wouters van Open & Eerlijk en BRTS-voorzitter Veelenturf aanwezig. Los van het feit dat Veelenturf midden in de discussie wel degelijk heeft gezegd dat we voor zijn part in onze onderbroeken ons verhaal konden doen, was hij zeer stellig wat betreft de setting: één persoon, gezeten achter een tafel. Ons idee om in tweegesprekken onze standpunten over een achttal zaken kenbaar te maken, werd resoluut afgewezen.

Maandag om 09.16 uur liet Veelenturf Open & Eerlijk via e-mail weten: ,,Achter de desk is slechts ruimte voor een persoon die het standpunt uitdraagt.'' Als reden voor deze ‘Janmaat-setting’ gaf de BRTS-voorzitter op dat hij alle partijen gelijk wilde behandelen. Naar nu blijkt is hij hier later op teruggekomen, maar toen hadden wij al afgehaakt.

U praat onzin, meneer Melkert, als u stelt dat Open & Eerlijk toneelstukjes wilde opvoeren. Slechts het onderwerp ‘cultuur’ wilden wij ludiek behandelen, waarbij we gebruik wilden maken van de muzikale- en vocale talenten van Cremer en Wouters.

Wie verdraait hier nu de feiten? Of u moet het integer vinden dat iemand regels stelt en vervolgens van zijn eigen regels afwijkt, zonder Open & Eerlijk hiervan op de hoogte te stellen.

Martin van Kampen


Open & Eerlijk

PERSBERICHT

Breda, 29 januari 2006

BRTS kleedt Rob Cremer uit

Het staat nog altijd niet vast dat de nieuwe Bredase politieke partijen deel zullen nemen aan de verkiezingsuitzendingen van de publieke lokale omroep BRTS. Donderdag 26 januari vond overleg plaats tussen het bestuur van de BRTS en de partijen Ons Nederland, Multiculturele Partij en Open & Eerlijk. Daarbij werd afgesproken dat de drie zich voor de BRTS-camera mogen uitspreken over acht onderwerpen, die overigens door de zittende partijen zijn vastgesteld.

De opnames zouden plaatsvinden in de raadszaal van het stadhuis op de Grote Markt, maar vrijdag liet de BRTS weten dat werd uitgeweken naar Hotel Brabant, de bakermat van de lokalo. Zaterdag gaf BRTS-voorzitter Hans Veelenturf Open & Eerlijk bovendien te verstaan dat de partijen worden geacht de kiezers toe te spreken, gezeten achter een tafel. Ook wees hij het verzoek van Open & Eerlijk - om zich in tweegesprekken tot de kijkers te richten - af. Veelenturf wil steeds één partijvertegenwoordiger in beeld.

Open & Eerlijk wil onder geen beding in zo’n setting in beeld worden gebracht. ,,Het vanuit de raadszaal spreken is toch heel wat anders dan gezeten achter een tafeltje’’, zegt Rob Cremer, lijsttrekker van Open & Eerlijk. ,,Geen enkele partij spreekt de kiezers tegenwoordig nog in een dergelijke ‘Janmaat-setting’ toe. De BRTS wil het zelfs zo bont maken, dat er een naamkaartje op het tafeltje wordt gezet in plaats van dat er een titelbalk in beeld verschijnt. Dit is jaren vijftig-televisie. What’s next: een bloemetje erbij? Wij laten geen karikatuur van ons maken.’’

De gemeente heeft de BRTS 26.000 euro subsidie gegeven voor een reeks programma’s in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart, maar dat geld was al besteed voordat vaststond welke partijen er deelnemen. Pas donderdag werd dit door de Kiesraad bepaald, terwijl de lokalo opnames had gepland voor het weekend ervoor en erna. Voor de opnames van deze vier programma’s, gepresenteerd door de per 1 januari 2004 ontslagen 2Vandaag-presentator Victor de Coninck, werden de nieuwe partijen dan ook niet uitgenodigd.

Na bemoeienis van diversen besloot de BRTS de nieuwelingen alsnog aan het woord te laten. Zij mogen nu na afloop van de debatten onder leiding van De Coninck met vertegenwoordigers van CDA, VVD, PvdA, Leefbaar Breda, GroenLinks, SP, D66 en Breda’97, telkens in twee minuten hun visie geven. Maar dus in een Janmaat-setting.

Open & Eerlijk heeft er begrip voor dat de BRTS niet over de financiële middelen beschikt om de nieuwe partijen op een volwassen manier, naar de eisen van deze tijd, in beeld te brengen. Maar dat is volledig te wijten aan het handelen van de lokalo, waar tot onze verbazing niet een hoofdredacteur maar een bestuur de scepter zwaait over programma-inhoudelijke zaken.

BRTS-voorzitter Veelenturf beet Open & Eerlijk zaterdag toe dat het hem niet uitmaakt hoe de partij in beeld komt. ‘Al herhaal je twee minuten lang hetzelfde woord of ga je in je onderbroek staan. Maar er komt maar één persoon in beeld’, aldus Veelenturf.

,,Wij sluiten niet uit dat we de BRTS straks zullen gaan vragen in de aftiteling conform de Mediawet te vermelden, welk bedrijf onze mensen toch in zulke mooie onderbroeken steekt’’, zegt lijsttrekker Cremer. ,,Maar mijn pet houd ik op.’’


Omroep schorst Rob Cremer

BREDA, 28 januari 2006 (BN/DeStem) - StadsRadio Breda heeft donderdag Rob Cremer met onmiddellijke ingang als medewerker geschorst. De programmamaker mag tot en met verkiezingsdag 7 maart niet meer op de lokale radio te beluisteren zijn. Reden voor de schorsing vormen politieke uitspraken van Cremer in diens op 19 januari uitgezonden (wekelijkse) programma To Beat Or Not To Beat.

Naar het oordeel van het BRTS-bestuur, hoogste orgaan van de lokale omroep, verdragen die uitspraken zich niet met Cremers lijsttrekkerschap van de nieuwe plaatselijke partij Open & Eerlijk. In de gewraakte uitzending oefende de programmamaker-politicus ongezouten kritiek uit op het beleid van Ria Voermans, hoofd Cultuur van de gemeente Breda. Ook moedigde hij zijn luisteraars aan, bij de komende verkiezingen de nieuwe plaatselijke lijsten, met name zijn eigen partij, in de gemeenteraad te helpen.

In zijn hoedanigheid van politicus hekelt Cremer zijn schorsing als radiomaker als ‘een schandelijke maatregel, want een breidel van de mogelijkheden voor politiek debat’. Hij kritiseert BRTS-voorzitter Hans Veelenturf die hem schorste, omdat deze daarmee in de rol van hoofdredacteur zou zijn getreden. „Statutair mag hij die pet niet opzetten.“

Cremer ziet geen verband met het intussen alweer bijgelegde conflict dat eerder deze week uitbrak tussen onder andere Open & Eerlijk en de BRTS. De nieuwe partijen voelden zich overgeslagen bij de samenstelling van een tv-programma van de BRTS over de verkiezingen, maar dit probleem is intussen opgelost (De uitzending staat gepland voor zondag 5 februari). BRTS-voorzitter Veelenturf was niet voor commentaar bereikbaar.


Nieuwkomers voelen zich nu al achtergesteld

BREDA, 24 januari 2006 (BN/DeStem) - De inkt op de kieslijsten, die gisteren zijn ingeleverd op het stadskantoor van Breda, is nog niet droog of twee nieuwkomers voelen zich al verschrikkelijk achtergesteld bij de grote, bekende Bredase partijen. Boosdoener is lokale omroep BRTS. In heel erg boze bewoordingen laten Open & Eerlijk (O&E) en ONS Nederland (ON) weten dat ze het onacceptabel vinden dat ze niet uitgenodigd zijn voor de ‘opkomstbevorderende’ televisieuitzendingen die de BRTS aan het maken is.

De Bredase televisieomroep heeft van de gemeente zo’n 26.000 euro gekregen om programma’s te maken die de Bredanaars naar de stembus moet lokken. Afgelopen zaterdag zijn daarvoor de eerste opnames gemaakt en de twee nieuwe partijen storen zich daar mateloos aan. Want zíj zijn niet uitgenodigd om voor de camera te verschijnen. Een complot, denkt Rob Cremer van O&E. „Deze middelen worden ingezet tot meerdere eer en glorie van de zittende partijen. Nieuwkomers moeten deze media-aandacht ontberen“, stelt de O&E-lijsttrekker.

„Hier is gemeenschapsgeld ten onrechte ingezet. Zittende partijen profiteren hiervan en daarom moet het betrokken geld onmiddellijk worden teruggestort in de gemeentekas“, gaat Cremer verder. Na een alarmerend telefoontje van O&E bleek lijsttrekker Ria Bos van ONS Nederland zich ook achtergesteld te voelen. Als enig zittend raadslid (nu is ze nog de Fractie Bos) heeft de politica geen uitnodiging gehad om mee te doen aan een tv-opname. In een persbericht laat de politica weten dat ze het gevoel heeft dat ze is weggezet als derderangs-partij.

Woordvoerster Sonja van Ginneken van de gemeente Breda zegt dat de boze partijen gewoon ruimte krijgen op de BRTS. „Dat ze nog niet uitgenodigd zijn, komt omdat pas gisteren bekend is geworden wie er allemaal aan de verkiezingen meedoen. En ze komen echt aan de beurt. Dat heeft de BRTS trouwens ook toegezegd“, sust Van Ginneken de gemoederen. Dat klopt, zegt de voorzitter van de omroep, Hans Veelenturf. „Die partijen praten wel erg vlug voor hun beurt. We hadden de opnames van zaterdag al gepland en toen wisten we nog niet eens dat ze mee zouden doen. Wat moeten we dan?“

Veelenturf zegt dat hij Cremer van O&E vrijdag nog heeft gesproken. „Maar toen kwam hij nog negen handtekeningen voor zijn lijst te kort, dus was het helemaal niet zeker dat hij zou meedoen. En van mevrouw Bos wist ik al helemaal niks. Daarom hebben we de opnames gewoon door laten gaan. Nu gaan we bedenken hoe we hen aan hun trekken kunnen laten komen.“ In een gepland debat zullen de nieuwkomers niet terecht komen. „Discussiëren met twaalf lijsttrekkers werkt gewoon niet“, zegt Veelenturf. Misschien dat de nieuwkomers ruimte krijgen in een van de BRTS-programma’s om hun standpunten uit te spreken, stelt hij voor.

Toch blijft Veelenturf kritisch. „Kijk, ik wil niet negatief klinken, maar als ik de lijsttrekker van Open&Eerlijk hoor zeggen: ‘Stem op mij, dan komt er meer jazz op de radio’? Tja, dan ruim ik liever wat meer tijd in voor een partij die wat serieuzer is. Tja, ze houden een mens wel lekker bezig, maar het is allemaal zo zinloos“, verzucht de BRTS-voorzitter.


Open & Eerlijk

PERSBERICHT

Breda, 23 januari 2006

BRTS trekt bepaalde politieke partij(en) voor

Open & Eerlijk protesteert met klem tegen het uitsluiten van nieuwe partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart a.s. door de Bredase Radio en Televisie Stichting (BRTS). De publieke lokale omroep heeft zaterdag 21 januari opnamen gemaakt voor een ‘opkomstbevorderende’ televisie-uitzending. Het is Open & Eerlijk een doorn in het oog dat hiervoor slechts de zittende politieke partijen zijn uitgenodigd. Daardoor heeft geen van de vier nieuwe deelnemers zijn zegje kunnen doen.

Het gemeentebestuur heeft de BRTS middelen ter beschikking gesteld om ‘opkomstbevorderende televisie’ te maken rond de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Daartoe ging het gemeentebestuur akkoord met het door de publieke lokale omroep opgestelde plan van aanpak. Open & Eerlijk stelt vast dat deze middelen worden ingezet ter meerdere eer en glorie van de zittende partijen. Nieuwkomers moeten deze media-aandacht ontberen.

Open & Eerlijk is van mening dat hier gemeenschapsgeld ten onrechte is ingezet. Wij vinden dat de (zittende) partijen die hiervan profiteren, deze middelen moeten terugstorten in de gemeentekas indien de BRTS verzuimt evenredig aandacht te besteden aan alle deelnemers aan de gemeenteraadsverkiezingen. Over deze kwestie is Open & Eerlijk intussen in contact getreden met de andere nieuwe partijen. Zij delen onze zienswijze.

Overigens heeft de BRTS de nieuwe partijen ook uitgesloten van deelname aan het radioprogramma ‘Breda Kiest’. Opmerkelijk is dat de voorzitter van de BRTS ook voorzitter is van een lokale CDA-afdeling waarvoor hij tevens op de kieslijst staat.


Rob Cremer trekt lijst Open & Eerlijk

BREDA, 19 januari 2006 (BN/DeStem) - Freelancejournalist en musicus Rob Cremer wordt lijsttrekker van de nieuwe partij Open & Eerlijk. Hij hoopt één tot twee zetels te winnen in de gemeenteraad van Breda. Open & Eerlijk is ontstaan uit ‘onvrede over de bedisselcultuur in de Bredase politiek, de ambtenarij en het gebrek aan invloed van de burger’. De partij gaat aandringen, ‘zo niet eisen, dat het gedaan is met stroperige besluitvorming, vriendjespolitiek, belangenverstrengeling en afbraak van de publieke zaak ten faveure van persoonlijke verrijking’, zo staat in het programma.

Een van de speerpunten van de partij is een nieuw Bredaas mediabeleid. Geen wonder, want voorzitter Chrétien Wetemans en lijstduwer Martin van Kampen zijn al jarenlang betrokken bij diverse lokale media, zoals de Bredase Omroep Stichting BOS. Omdat Open & Eerlijk vindt dat bestaande partijen geen bijdrage leveren aan verjonging van de politiek en betrokkenheid van jongeren, is de 15-jarige Nanouk Wouters opgevoerd als kandidaatraadslid.

Lijsttrekker Cremer is min of meer bij toeval als nummer één op de lijst gekomen, zegt hij. „Ik zat met Wetemans te praten over potentiële kandidaten op de lijst van Open & Eerlijk en voor ik het wist was ik zelf lijsttrekker. Daarna heb ik het verkiezingsprogramma geschreven“, zegt Cremer. Hij hoopt dat zijn partij één tot twee zetels kan winnen. „En als het meer zetels worden, dan valt dat mooi mee“, stelt de kersverse lijsttrekker vast.

De lijst van Open & Eerlijk ziet er als volgt uit: 1. Rob Cremer, 2. Chrétien Wetemans, 3. Kees Wouters, 4. Marcus van Katwijk, 5. Anita Tellekamp, 6. Rob Vlemmix, 7. Janot Laval, 8. Nanouk Wouters, 9. Martin van Kampen.


De BRTS: (politiek) onbenul

In december 2005 besluit het gemeentebestuur van Breda de Bredase Radio en Televisie Stichting (BRTS) 26.000 euro subsidie te geven voor het maken van ‘opkomstbevorderende’ programma’s in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006. Met de publieke lokale omroep wordt, aldus de gemeente, afgesproken dat alle deelnemende partijen evenredig aan bod zullen komen.

De BRTS gaat echter direct in de fout. Er worden acht uitzendingen gepland van het radioprogramma ‘Breda Kiest’, op woensdag van 20.00 tot 21.00 uur. Uitgenodigd worden CDA, VVD, PvdA, Leefbaar Breda, GroenLinks, SP, D66 en Breda’97. De BRTS vergeet Ria Bos uit te nodigen, die als eenmansfractie in de gemeenteraad zit. Dit verzuim kan niet meer worden hersteld, omdat het programma is ‘volgeboekt’. En dat er zich ook nog nieuwe partijen voor de verkiezingen kunnen inschrijven, gaat al helemaal aan de BRTS voorbij. Dit terwijl BN/DeStem in december had bericht over de deelname van Open & Eerlijk.

Op 17 januari 2006 nodigt BRTS-voorzitter Hans Veelenturf per e-mail CDA, VVD, PvdA, Leefbaar Breda, GroenLinks, SP, D66 en Breda’97 uit voor televisieopnames, op 21, 28 en 29 januari in Hotel Brabant in Breda. Ook wordt er gefilmd in de fractiekamers van de acht partijen in het stadhuis, op 16 en 17 januari. Andermaal vergeet de BRTS eenmansfractie Ria Bos uit te nodigen.

Bovendien houdt de BRTS er geen rekening mee dat er zich nog nieuwe kandidaten kunnen inschrijven. Als de eerste draaidag van Hemel Audiovisuele Diensten uit Bergen Op Zoom, dat de programma’s voor de BRTS maakt, erop zit, hebben de Multiculturele Partij, de Interculturele Partij en Open & Eerlijk zich ingeschreven. Ria Bos doet mee als ‘Ons Nederland’.

Op 23 januari doen Open & Eerlijk en Ons Nederland in persberichten hun beklag over de gang van zaken. Nog dezelfde avond nodigt de BRTS de vier uit voor overleg.

Uit de door BRTS-voorzitter Hans Veelenturf verstuurde e-mail blijkt dat de publieke lokale omroep, die niet beschikt over een hoofdredacteur televisie, geen rekening had gehouden met nieuwkomers. ,,Om toch recht te doen, waar wij als lokale Bredase omroep voor staan heeft het bestuur een extra vergadering gepland op dinsdag 24 januari om een plan op te stellen dat ook uw partij zich kan profileren via de Bredase lokale omroep, zowel via radio als Tv'', schrijft Veelenturf.

,,Maandag 23 januari zijn inschrijvingen van de nieuwe partijen, dus ook de uwe, pas in orde bevonden’’, probeert de BRTS-voorzitter zijn geblunder te verbloemen, terwijl in feite pas op 26 januari de Kiesraad de inschrijvingen - ook die van de ‘oudkomers’ - beoordeelt en al dan niet goedkeurt.

Veelenturf nodigt de vier uit voor overleg in Hotel Brabant, op 25 januari om 15.00 uur.

Op 24 januari laat de BRTS-voorzitter de nieuwelingen tegen middernacht per e-mail weten dat zij niet in de (te vroeg) geplande programma’s kunnen worden ingepast. ,,De voorbereidingen en planning van de programmering voor opname en uitzending van uitzendingen zijn in een dermate vergevorderd stadium dat, mede gezien het besteedbare budget en technische mogelijkheden, daarin geen wijzigingen meer kunnen worden aangebracht. (…) Een discussie met 12 partijen is zoals gezegd technisch en fysiek niet mogelijk. Daarom nodigt het bestuur de vier nieuwe partijen uit om, ieder afzonderlijk, gedurende max. 2 minuten, het partij haar standpunt over genoemde onderwerpen uit te dragen waarvan telkenmale een opname gemaakt zal worden. (…) Aan het live-debat op zondag 5 maart zullen alle politieke partijen, dus ook u, uitgenodigd worden.''

De volgende ochtend, 25 januari, vraagt Open & Eerlijk-lijsttrekker Rob Cremer de BRTS om 08.46 uur per e-mail of de geplande bijeenkomst van 15.00 uur nu nog wel doorgaat. ‘Neen’, probeert Veelenturf Cremer een kwartier later te antwoorden, maar heeft niet in de gaten dat hij een foutmelding krijgt waardoor zijn antwoord niet wordt verstuurd. Om 15.00 uur wacht de Open & Eerlijk-delegatie in Hotel Brabant tevergeefs op Veelenturf en consorten.

Maar het komt alsnog tot een treffen: op 26 januari in Hotel Brabant. Daar spreken Open & Eerlijk, Ons Nederland en de Multiculturele Partij - de Interculturele Partij had al eerder afgehaakt - met het BRTS-bestuur. Een gesprek dat tegen alle verwachtingen in prettig en constructief verloopt. Afgesproken wordt dat er maandag 30 januari opnames worden gemaakt met de drie nieuwelingen, in de raadszaal van het stadhuis.

Als BRTS-voorzitter Veelenturf de volgende ochtend, 27 januari, de gemeente belt met het verzoek om opnames te mogen maken in de raadszaal, krijgt hij echter de kous op de kop. Kort door de bocht vindt de gemeente dat de nieuwelingen niets in de raadszaal te zoeken hebben, tot ze zijn gekozen. Een domper, want de raadszaal is natuurlijk het beste decor. Veelenturf verplaatst de opnames naar Hotel Brabant.

Op 28 januari maakt de BRTS in dat etablissement tv-opnames met CDA, VVD, PvdA, Leefbaar Breda, GroenLinks, SP, D66 en Breda’97. Open & Eerlijk-kandidaten Rob Cremer, Kees Wouters en Martin van Kampen gaan er de sfeer proeven en plegen vervolgens twee uur overleg over de invulling van hun tv-items.

Als de drie hun ideeën vervolgens ventileren tegenover Veelenturf, stelt de BRTS-voorzitter dat er maximaal één persoon in beeld wordt gebracht, en dat die achter een tafel dient te zitten. ‘We hebben donderdag afgesproken dat er maar één persoon in beeld komt’, weet Veelenturf. Open & Eerlijk heeft daar duidelijk geen weet van, want anders legt de partij geen idee voor tweegesprekken op tafel.

Er ontstaat een discussie, met name over de opstelling achter een tafel: volgens Open & Eerlijk een ‘Janmaat-setting’. Na tussenkomst van Henk Melkert van Hemel Audiovisuele Diensten in Bergen op Zoom, dat de verkiezingsprogramma’s in opdracht van de BRTS produceert, stemt Veelenturf erin toe dat Open & Eerlijk één van de acht twee minuten durende tv-items ludiek mag invullen. Cremer en Wouters hebben bedacht te gaan zingen en musiceren over het onderwerp cultuur.

Niet content met de Janmaat-setting van de BRTS geeft Open & Eerlijk Veelenturf te verstaan zich nog eens ernstig te moeten beraden over deelname aan de tv-uitzendingen. Als de omroepvoorzitter deze opname-opstelling op 30 januari om 09.16 uur per e-mail bevestigt, ,,Achter de desk is slechts ruimte voor een persoon die het standpunt uitdraagt’’, bedankt Open & Eerlijk voor de eer en doet een persbericht uit over de kwestie.

In de avond van 30 januari maakt Hemel Audiovisuele Diensten in Hotel Brabant opnames met Ons Nederland. Lijsttrekker Ria Bos wordt echter niet in de gewraakte setting gefilmd, maar bij een statafel. En nadat het niet lukt om de Multiculturele Partij op een (vol-)waardige wijze in beeld te brengen, mag deze partij zijn acht filmpjes in eigen beheer opnemen, verneemt Open & Eerlijk van producent Melkert.

De BRTS neemt niet de moeite Open & Eerlijk te laten weten dat men de omstreden setting uiteindelijk heeft laten schieten, de belangrijkste reden voor de partij om af te haken. Op 4 februari verklaart Melkert dat Open & Eerlijk de opnameregels van de BRTS ,,te streng heeft ingeschat’’. ,,Ik heb bij het maken van deze programma’s best veel vrijheid’’, aldus de producent.

Het is in medialand echter regel dat een omroep bepaalt en een producent uitvoert. Open & Eerlijk liet verstek gaan omdat het zich niet kon vinden in de regels van de BRTS. Dat die regels bij de Bredase publieke lokale omroep kennelijk minder zwaar wegen dan te doen gebruikelijk moet niet Open & Eerlijk worden aangerekend, maar de BRTS.

Met andere woorden: Dan had Veelenturf moeten zeggen; dit is meneer Melkert, regel het maar met hem. Het is toch ondenkbaar dat de NOS Endemol opdracht geeft om een gast in een bepaalde setting te filmen en de producent vervolgens tegen de gast zegt: dat doen we lekker anders!?

E-mail BRTS (Hans Veelenturf), 17 januari 2006, 22.22 uur:

Bredase Radio en Televisie Stichting
Postbus 3192
4800 DD Breda

Onderwerp: Verkiezingsuitzendingen.

Algemeen:
Hemel Audiovisuele Diensten uit Bergen op Zoom zal, in opdracht van de Bredase Radio en Televisie Stichting optreden als producent van de opkomst bevorderende televisie uitzendingen voor de gemeenteraadverkiezingen 2006.
Naast het verzorgen van de technische opzet zal Hemel Audiovisuele Diensten het vormgeven aan en het programma uitvoeren aan het programma en organisatie rondom het opnemen van de uitzendingen voor haar rekening nemen.
De Bredase Radio en Televisie Stichting zal een redactie vormen die de onderwerpen vaststelt en zorgt voor de research e.d..

Locatie:
Het Best Western Hotel aan de Heerbaan 4 te Breda.
Het afsluitende live-debat vindt plaats in de �concert� zaal van de Nieuwe Veste.
De slotavond in de hal van het stadskantoor.

Programma-indeling:

1e serie uitzendingen inleiding/kennismaking partijen, lijsttrekkers, en kandidaten.

Opname: maandag 16 in de fractiekamers, stadhuis, Grote Markt
11.00 uur Leefbaar Breda
12.00 uur CDA
19.30 uur S.P.
20.15 uur D 66

dinsdag 17 jan.
19.00 uur Breda 97
20.30 uur Groen links
woensdag 18 jan.
14.00 uur P.v.d.A.
V.V.D. ?

Opname uitzendingen
Zaterdag 21 jan.
1e opname: 14.30 uur: Interviews en presentatie van alle partijen, lijsttrekker geassisteerd door een persoon. Aan hen worden een achttal items gepresenteerd waaraan zij hun prioriteit aan kunnen geven.

Zaterdag 28 jan. discussieprogramma
1e opname: 13.00 uur: deel 1, veiligheid, deel 2 , wonen
2e opname: 15.00 uur: deel 1, milieu deel 2, relatie politiek / burgers

Zondag 29 jan.
1e opname: 13.00 uur: deel 1, verkeer, deel 2, onderwijs
2e opname: 15.00 uur: deel 1, cultuur, deel 2, sport

De partijen zijn uitgenodigd om �supporters� mede te brengen tot een max. van 8 personen

Uitzendingen:
Vanaf 29 januari iedere zondag om 12.00 uur met herhalingen om 15.00, 19.00, 21.00 en 23.00 uur.
Laatste uitzending op zondag 26 februari.
Zondag 5 maart live-uitzending van slotdebat om 16.00 uur met herhalingen op 19.00, 21.00, en 23.00 uur, en op maandag om 12.00, 15.00, 19.00, 21.00 en 23.00 uur.
Dinsdagavond live vanuit het stadskantoor vanaf 21.00 uur.

E-mail BRTS (Hans Veelenturf), 23 januari 2006, 23.04 uur:

Aan de lijstrekkers van de nieuwe politiek partijen voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen.

Vandaag mochten wij de officiële aanmelding ontvangen dat u met uw partij ook mee doet aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. De Bredase Radio en televisie Stichting is manden bezig geweest met de voorbereidingen van opkomst bevorderende verkiezingsuitzendingen.Dat een en ander goed voorbereid en in een strak schema geplaatst dient te worden kunt u begrijpen, televisie maken kost behalve geld ook erg veel tijd, de kenners onder u zullen dat beamen.In het voorbereidingsschema is een opname gepland voor uitzending op zondag 29 januari a.s. en wel op zaterdag 21 januari l.l..Op dat moment van opname was de officiële berichtgeving van uw deelname aan de komende verkiezingen niet bekend, immers maandag 23 januari zijn inschrijvingen van de nieuwe partijen, dus ook de uwe, pas in orde bevonden.

Om toch recht te doen, waar wij als lokale Bredase omroep voor staan heeft het bestuur een extra vergadering gepland op dinsdag 24 januari om een plan op te stellen dat ook uw partij zich kan profileren via de Bredase lokale omroep, zowel via radio als Tv.

Bij deze willen wij u, als lijsttrekker uitnodigen op woensdagmiddag om 15.00 uur om ons plan aan u voor te leggen waarvan wij hopen dat u zich daarin kunt vinden.

Het moet ons van het hart dat alle mails die op dit moment naar Jan en alleman gaan ons onrecht aandoen. Het bestuur van de B.R.T.S is er alles aan gelegen om op een OPEN en EERLIJKE wijze eenieder tot zijn/haar recht te doen komen ,ook uw partij, en in dit kader zijn conclusies die op dit moment getrokken worden op zijn zachts gezegd voorbarig.

Wij hopen dat u met een positieve grondhouding aan deze uitnodiging gehoor wilt geven om in goed gezamenlijk overleg te komen tot een oplossing waar een ieder zich kan vinden. Graag tot woensdagmiddag 15.00uur in Hotel Brabant aan de Heerbaan te Breda.

Namens het bestuur, Hans Veelenturf, voorzitter.

E-mail BRTS (Hans Veelenturf), 24 januari 2006, 23.42 uur:

Het bestuur van de Bredase Radio en Televisie Stichting heeft in zijn vergadering van hedenavond uitgebreid gesproken over de opkomstbevorderende verkiezingsuitzendingen. Daarbij is uiteraard aan de orde geweest de inschrijvingen d.d. 23 januari van 4 nieuwe partijen. Het bestuur komt tot de volgende stelling name.

De voorbereidingen en planning van de programmering voor opname en uitzending van uitzendingen zijn in een dermate vergevorderd stadium dat, mede gezien het besteedbare budget en technische mogelijkheden, daarin geen wijzigingen meer kunnen worden aangebracht. Toch wil het bestuur, en het acht zich tot zijn plicht en doelstelling, elke partij die deelneemt aan de komende gemeenteraadsverkiezingen, de ruimte geven om zich naar de Bredase bevolking te profileren.

Het bestuur komt tot de volgende oplossing. De opnames zijn onderverdeeld in een aantal delen waarin telkenmale een onderwerp aan de orde komt. Zo zullen in opname 1 de veiligheid / leefbaarheid en wonen, in opname 2; relatie burger / politiek en het milieu, in opname 3 onderwijs /economie en verkeer en in de laatste opname wordt sport / cultuur en zorg / armoede beleid besproken.

Een discussie met 12 partijen is zoals gezegd technisch en fysiek niet mogelijk. Daarom nodigt het bestuur de vier nieuwe partijen uit om, ieder afzonderlijk, gedurende max. 2 minuten, het partij haar standpunt over genoemde onderwerpen uit te dragen waarvan telkenmale een opname gemaakt zal worden. Deze opnames zullen gelijktijdig met de opname 1 t/m 4 worden uitgezonden. De data hiervan zijn de zondagen 29 januari, 5,12,19 en 26 februari om 13.00,15.00en 19.00 uur. Tevens zijn ’s woensdags daarop volgend om 11.00,19.00,21.00 en23.00 uur herhalingen van de uitzendingen te zien.

Inde aankondiging van de uitzending zal melding gemaakt worden dat de uitzending wordt afgesloten met de standpunten van betrokken partijen. De betrokken partijen krijgen hierdoor gedurende 8 x 2 minuten zuivere zendtijd ruimte om hun standpunten aan de Bredase kijkers duidelijk te maken. Aan het live- debat op zondag 5 maart zullen alle politieke partijen, dus ook u, uitgenodigd worden

Graag vernemen wij van u wie wij mogen benaderen van uw partij voor opnames van de onderscheidene onderwerpen voor het maken van afspraken betreffende de opnames. In de overtuiging u hiermede voldoende ruimte te bieden om uw standpunten kenbaar te maken verblijf ik,

namens het bestuur:
Hans Veelenturf, voorzitter.

E-mail BRTS (Hans Veelenturf), 25 januari 2006, 09.01 uur:

Aan de lijsttrekkers van Ons Breda, Opene en Eeerlijk, dhr. Richelieu en de Interculturele partij.

Gezien het gegeven dat ik tot op heden nog van niemand een antwoord gekregen heb op onze uitnodiging om deze middag een overleg te hebben omtrent uw wensen om deel te nemen aan de opkomstbevorderende verkiezingsuitzendingen stel ik u voor om de geplande afspraak te annuleren. Wel verzoek ik u vriendelijk doch dringend om te reageren op ons voorstel.

Even concreet: het geplande gesprek van hedenmiddag gaat niet door. Een dringend verzoek tot reactie op ons voorstel. Met vriendelijke groeten, Hans Veelenturf.


© 2003-2011 Mega Media Producties