ListEnBedrog.nl

loquendi libertatem custodiamus

Klachten?
Start
Contact
Dossier Pieter Knabben
Oplichtertje
Actueel
Dossier BRTS
Zwartboek BRTS/BOS
Dossier PBO BRTS
BRTS in de pers
X-files
Bezwaarschrift BOS
Besluit CvdM
Dossier TV-Gazet
TV-Gazet in de pers
De affaire Mi Amigo
SOS Magdalena
Reacties
Open & Eerlijk
Links
Colofon

Geboorte listenbedrog.nl haalt de krant

Er komen wereldwijd dagelijks duizenden nieuwe websites online, maar slechts zelden haalt de geboorte van zo'n informatiebron de krant. Voor listenbedrog.nl maakte BN/DeStem, dagblad voor Zuidwest Nederland, een uitzondering.

Bredase site 'list en bedrog’

Door Jan Martens

Dinsdag 04 november 2003, BREDA – Nee, het is geen poging om extra olie op het vuur te gooien. Hij noemt het zelf liever een ‘uitlaatklep’. Bredanaar Martin van Kampen heeft op internet de site www.listenbedrog.nl het licht doen zien.

Een site met op zijn minst een pikante naam. Van Kampen geeft het ook onomwonden toe: „De site ontleent zijn naam aan een geruchtmakende affaire in de West-Brabantse mediawereld.” Hij bedoelt: de nasleep van het faillissement van kabelkrant TVGazet. Ter herinnering: de Bredase assuradeur Cor Bloks stapte toen – in juli – naar de rechter omdat de ontslagen TVGazet-redacteur Toine van Eekelen hem ‘de firma list en bedrog in eigen persoon’ had genoemd en dwong Van Eekelen op die manier tot een rectificatie. 

Op de site besteedt Van Kampen aandacht aan – wat hij noemt – misstanden in de mediawereld. Hij schrijft over de verdwenen radiozender Mi Amigo, over de Bredase omroep BRTS en natuurlijk over TVGazet.
Zaken waar Van Kampen voor het grootste deel zelf bij betrokken was. Een journalistiek product kan de site derhalve nauwelijks genoemd worden; Van Kampen, die in het verleden als redacteur bij TVGazet werkte, past geen hoor en wederhoor toe. De Bredanaar, die de site onder de vlag van zijn bedrijfje Mega Media Producties gestart is, geeft dat ook ruiterlijk toe. „Maar ik had er behoefte aan om alles van me af te schrijven. Zo is de site ook bedoeld. Het geeft weer hoe ik zelf die verschillende affaires beleefd heb.” Ook over de naam is Van Kampen duidelijk. „Ik wilde een pakkende naam voor de site. Anders val je op internet niet op.” 

TVGazet-directeur Ivo Rasenberg lijkt niet echt in zijn maag te zitten met de activiteiten van Van Kampen. „Ik weet dat die site bestaat, maar wat moet ik er verder mee? Ik zie geen aanleiding om actie te ondernemen. Van Kampen moet het zelf maar weten. Het interesseert me niet zoveel en ik heb er ook geen commentaar op.” Bloks reageert in soortgelijke bewoordingen. „Ik vind er niks van, al is het wel jammer dat Van Kampen dit gedaan heeft. Ik dacht namelijk dat alle ellende voorbij was. Ik wil eigenlijk in alle rust voor mijn eigen bedrijf werken en op TVGazet programma’s presenteren, zonder allerlei shitzooi over me heen te krijgen waar ik niets mee te maken heb. Ik hoop dat iedereen dat nu eens voorgoed wil begrijpen.” ©BN/DeStem


'Van toeten noch blazen'

Voorzitter Hans Veelenturf van de Bredase Radio en Televisie Stichting (BRTS)
heeft de krant weer eens gehaald. En andermaal met een domme actie...

Tank monument van twee oorlogen

Zaterdag 1 mei 2004 - DE EIGENAAR van het koperen mondstuk dat restaurateur Ger Zonneveld onlangs in de ‘Poolse’ tank heeft gevonden, is bekend. Het is de ‘Rijsbergse Princenhagenaar’ Hans Veelenturf (70), die medio jaren’70 het mondstuk van zijn ventieltrombone in de Duitse Panthertank van het Wilhelminapark zag verdwijnen.

Veelenturf was - en is - lid van het Carnavalsgilde De Troubadour, dat zijn eigen 12-koppige kapel, De Troubadours, had.

Nu was het in 1967 opgerichte gilde niet tevreden met de wijze waarop in de jaren’70 het Bredase carnaval werd georganiseerd. De Troubadour stond daarin overigens niet alleen, getuige de oprichting van de BCV-‘afsplitsing’ BFC (Bredase Federatie van Carnavalsverenigingen). De toenmalige onvrede over de ‘autoritaire’ BCV bracht het gilde op het idee van een coupe, teneinde ut Kielegat onder controle te krijgen. En hoe, bedachten de carnavalisten, kun je een machtsgreep beter plegen dan met behulp van een tank...

En dus ‘bestormde’ een harde kern van vier Troubadours de tank in het Wilhelminapark. Onder wie trombonist Hans Veelenturf. Die prompt zijn mondstuk verspeelde door het - via een spleet in het pantser - in de Panther D te laten vallen. Daarmee was de carnavaleske revolutie in de kiem gesmoord. Want hoe kun je nu zonder dat cruciale onderdeeltje het signaal Ten aanval! blazen? Einde oefening, derhalve.

Maar Veelenturf had om nog een andere reden de pest in over het verlies van zijn embouchure. Zijn instrument, dat hij van een failliete Dordtse harmonie gekocht had, was rijk aan (oorlogs)verleden. De zeldzame ventieltrombone had namelijk de roemrijke Slag aan de IJzer in oktober 1914 meegemaakt. (De Belgen vieren nog jaarlijks die overwinning op de Duitsers).

Wat een verlies. En dat nog wel om een carnavaleske spielerei. Manmoedig schafte hij zich een nieuw mondstuk aan en toeterde met zijn gèf kapelleke nog tot medio jaren’90 op tal van Kielegatse carnavalsbijeenkomsten. Toen vonden de vergrijsde Troubadours het welletjes en vormden zij hun carnavalsgilde om tot een - nog altijd bestaande - gezelligheidsvereniging.

De zeldzame ventieltrombone - met nieuw mondstuk - vermaakte Hans Veelenturf aan zijn kleinzoon. Zij het onder één uitdrukkelijke voorwaarde: ‘Je mag er nooit mee in de buurt van een tank komen...’ En tot dusver heeft het joch zich daar ook aan gehouden.

Wie schetste intussen ‘opa’ Veelenturfs verbazing, toen hij twee weken geleden in deze krant las dat, tijdens de nog gaande zijnde restauratie van de Panther D-tank, zijn stukje antiek tevoorschijn is gekomen.

‘Zijn’, want hij beschouwt zich nog steeds als de rechtmatige eigenaar. „Maar ik ben bereid het af te staan aan het museum Oorlog en Vrede (aan de Ginnekenweg), als conservator Wim Mol daar tenminste prijs op stelt.“

Welnu, Wim Mol stelt daar prijs op, heeft hij gisteravond desgevraagd laten weten. „Ik ben voor augustus net bezig met de voorbereiding van een expositie over de Eerste Wereldoorlog.“ Mol vindt het een ‘prachtige link waarmee de Eerste en de Tweede Wereldoorlog samenkomen in Breda’.

Kortom, de ‘Poolse’ tank is de afgelopen dertig jaar nog veel meer oorlogsmonument geweest dan de Bredanaars al beseften. Dankzij die mislukte carnavalsstunt van De Troubadours.

Leo Nierse
©BN/DeStem


De Standaard neemt Adank op de korrel

Cultuurwethouder André Adank (CDA) van de gemeente Breda moest het op 11 augustus 2004 ontgelden op de website van de Belgische krant De Standaard:

Geen airco

Altijd leuk : lokale politici wiens bekendheid even het lokale niveau overstijgt. Neem nu wethouder André Adank uit Breda. Die heeft zich nu ook buiten de landsgrenzen enige faam weten op te bouwen.

De aanhoudende hittegolf, de podiumbelichting en een uitverkocht concert van dEUS lieten vorige week woensdag in concertzaal Mezz de temperatuur in de zaal oplopen tot in de buurt van de vijftig graden. Het zweet gutste bij alle aanwezigen in beken naar beneden en een aantal mensen werd afgevoerd. Zelfs dEUS-opperhoofd Tom Barman liet het concert tien minuten stil leggen, moest in de backstage even gaan liggen en liet nadien een ventilator op het podium zetten. Ook enkele tientallen fans verlieten de zaal en volgden de rest van het concert vanuit de (iets frissere) hal.

Het regende na afloop boze reacties bij het bestuur van Mezz, dat de bal doorkaatste naar het stadsbestuur. De Mezz werd indertijd immers gebouwd met geld van de gemeente. Toen het budget overschreden dreigde te worden werd de airco geschrapt. Enkel luchtventilatie was mogelijk. Daarbij wordt lucht van buiten naar binnen gepompt. En dat is geen oplossing bij tropische zomertemperaturen.

Mezz ging daarom na het concert van dEUS weer aankloppen bij Adank (wethouder van cultuur), maar die reageerde niet meteen begripsvol. „Vijftig graden? Dat is toch goed voor de baromzet. En thuis heb ik ook geen airco.“ Reden genoeg om op het dEUS-forum een aantal mensen op stang te jagen. Ook op de site van Mezz ligt Adank onder vuur.

Adank is trouwens geen onbesproken figuur. Hij hielp de Bredase Radio en Televisie Stichting (BRTS) in extremis toch nog aan een uitzendvergunning en dekte een fraudezaak bij de BRTS nogal gemakkelijk toe. Het leverde hem een lofrede (BRTS-gebed) en een weblog op.


De scheve toren van Breda

De zendmast van Stadsradio Breda, bij Hotel Brabant aan de Heerbaan in Breda. Is 'ie recht of is 'ie krom?

Bron foto


 

© 2003-2011 Mega Media Producties