ListEnBedrog.nl

loquendi libertatem custodiamus

Klachten?
Start
Contact
Dossier Pieter Knabben
Oplichtertje
Actueel
Dossier BRTS
Zwartboek BRTS/BOS
Dossier PBO BRTS
BRTS in de pers
X-files
Bezwaarschrift BOS
Besluit CvdM
Dossier TV-Gazet
TV-Gazet in de pers
De affaire Mi Amigo
SOS Magdalena
Reacties
Open & Eerlijk
Links
Colofon

Dossier Pieter Knabben

Deze pagina is gewijd aan de activiteiten van Pieter Knabben (Petrus Egidius Johannes Theodorus Knabben, Eindhoven: 18 juli 1949) - alias Pieter Boers/Pieter Knabbe/Bob Schilperoord - en bedoeld om mensen in de gelegenheid te stellen zich een beeld te vormen van deze man.

Tips zijn hier welkom.
Dossier Pieter Knabben Frits H. Emmerik en vele anderen

Pieter Knabben in telecom

Fraudeur start belwinkel gericht op bajesklanten

ROTTERDAM, 24 augustus 2010 (Siem Eikelenboom/Het Financieele Dagblad) - Veroordeeld fraudeur Pieter Knabben (61) heeft een nieuw plan: telefoonkaarten verkopen aan gedetineerden. Alleen mag niemand weten dat hij daarachter zit.

'Bellen vanuit de bajes is een dure grap, de telefoontikken gaan altijd véél te snel. KPN verdient er kapitalen aan.' Dat kan anders, zo meldt www.detentie.info, de website van Stichting Gedeco Nederland. De website prijst een alternatief systeem aan waarmee gedetineerden tegen 'zeer scherpe prijzen' kunnen bellen: de 'gedecofoon'.

Het klinkt nobel, maar het plan heeft al één grote tegenstander: de stichting Gedeco, voluit Stichting Landelijke Gedetineerdencommissie. 'Dat plan is gewoon van ons gestolen door een bedrijf dat er geld mee wil verdienen', zegt Gedeco-bestuurder Masoud Taheri.

Klachtenregen

Volgens hem hebben al heel wat bedrijven en particulieren bij hem geklaagd over de werkwijze van Gedeco Nederland. Dat voerde zelfs een website met de naam gedeconederland.nl. Daarop presenteerde Gedeco Nederland zich als belangenbehartiger van (ex-) gedetineerden en niet-justitiegebonden (vrijwilligers)organisaties die zich inzetten voor verdachten, veroordeelden en hun relaties. Precies de doelstellingen van de al tien jaar bestaande en door Justitie erkende Landelijke Gedetineerdencommissie (afgekort Gedeco), die de website gedeco.nl voert.

In mei sleepte de gedetineerdencommissie Gedeco Nederland voor de rechter. Die bepaalde in kort geding dat Gedeco Nederland onmiddellijk het gebruik van de website gedeconederland.nl moest stoppen. Die site is inderdaad uit de lucht, maar de inhoud is vrijwel letterlijk te vinden op www.detentie.info. Taheri is verbolgen als hij dit hoort: 'Als hier opnieuw de naam Gedeco misbruikt wordt, zit er voor ons niets anders op dan opnieuw naar de rechter te stappen.'

'Fraudeur Knabben medestuurder'

De site detentie.info staat op naam van de Rotterdammer Paul Kammeijer. In het register van de Kamer van Koophandel staat hij vermeld als directeur van Bridge Telecom, de beherend vennoot van de commanditaire vennootschap Gedecofoon. Maar op internet wordt gewaarschuwd dat Bridge Telecom nog een bestuurder heeft: 'meesteroplichter' Pieter Knabben.

In juli 2008 veroordeelde de Rotterdamse rechtbank Knabben tot een gevangenisstraf van vier jaar, conform de eis. De rechtbank achtte hem schuldig aan onder meer bedrieglijke bankbreuk, oplichting en valsheid in geschrifte, alle feiten meermalen gepleegd. In veel gevallen had Knabben grote bedragen aan bedrijven ontfutseld door zich voor te doen als insolventiedeskundige.

Knabben ontkent

Ruim twee jaar na die veroordeling zou Knabben volgens bronnen weer bezig zijn met het opzetten van bedrijven, die hij op naam van stromannen zou zetten. 'Allemaal onzin', reageert Knabben. Kammeijer kent hij pas een jaar. 'En die man is echt geen stroman.' Knabben erkent wel dat hij een handel in telefoonkaarten voor gedetineerden had willen beginnen: 'Maar dat plan dateert van ruim een jaar geleden.'

Volgens grafisch ontwerpster Claudia Sanches is Knabben wel degelijk de grote man achter Bridge Telecom. Zij was door hem ingehuurd voor de communicatie, maar werd, net als andere ingehuurde zzp'ers, niet betaald.

Filmpje van Knabben

Arno Hummelink is businessmanager van het Rotterdamse ontwerpbureau NSD International NL. Al een jaar heeft hij contact met Bridge Telecom over de mogelijke order van een miljoen telefoonkaarten voor gedetineerden. 'Een paar keer zijn hier drie heren van Bridge Telecom geweest. Een van hen was directeur Kammeijer, de tweede heette Schilperoord. De derde man zei dat hij de zakelijk adviseur was.' De naam Pieter Knabben zegt hem niets, maar na een halfuur belt hij terug. Samen met een collega heeft hij op internet een filmpje van Knabben bekeken: 'En we weten het zeker, we herkennen de man die zich bij ons Schilperoord noemde, als Pieter Knabben.'

Dan is er nog een Rotterdamse fotograaf die begin mei zes dagen als enig bestuurder van Bridge Telecom stond ingeschreven. 'Ik ken Knabben. Ik vind hem een aardige man en op zijn verzoek heb ik mij als bestuurder laten inschrijven', zegt hij in een reactie. Na enkele dagen kreeg hij argwaan en liet hij zich als bestuurder schrappen.

De certificaten van de aandelen Bridge Telecom zijn overigens ondergebracht in de stichting Administratiekantoor Bridge Telecom Holding. Enige bestuurder van deze stichting: Loes van Rijn, de ex-vrouw van Pieter Knabben.


Pieter Knabben begint bajeskrant

Adverteren bij faillissementsfraudeur

DEN HAAG, 11 december 2009 (Nederlandse Orde van Advocaten) - Strafrechtadvocaten ontvingen onlangs een mail van Bob Schilperoord, 'media adviseur' van de Stichting Gedeco Nederland, een stichting die zegt 'de belangen van gedetineerden en hun familie te behartigen'. Schilperoord schrijft: 'Als advocaat krijgt u regelmatig te doen met strafzaken. Veel gedetineerden zijn op zoek naar een GOEDE ADVOCAAT.'

Schilperoord biedt advocaten advertentieruimte in de Gedecourant, die vanaf 2010 onder alle Nederlandse gedetineerden zal worden verspreid. Maar Kerem Canatan, voorzitter van de Vereniging jonge Strafrechtadvocaten vond de mail er 'raar' uitzien en ging op onderzoek uit. De site bleek eigendom van de Noble House Foundation van de veroordeelde faillissementsfraudeur Pieter Knabben, een vaak terugkerende gast in het Trosprogramma Opgelicht.

De naam van de stichting lijkt op die van een andere belangenbehartiger voor gedetineerden, Stichting Gedeco, die waarschuwt voor het misbruik van haar naam. Ongelukje? 'Nee hoor,' beweert Schilperoord. 'Gedeco bestaat sinds 2006 niet meer. Ze doen niets. Wij hebben het recht ons Gedeco te noemen.' Hij heeft al een 'aanzienlijk aantal positieve reacties ontvangen. 'Voor € 300 kan iedereen lid worden van onze stichting, en kopij aanleveren voor de Gedecourant.'

En Knabben? 'Knabben is een fantastische man. Ik heb zijn requisitoir [pleidooi, red.] zelf geschreven. Er is geen reden om aan zijn integriteit te twijfelen.' (TS)

Nederlandse Orde van Advocaten

Waarschuwing op jailphone.nl


Kendle & Goodrich = Pieter Knabben

ROTTERDAM, 23 november 2009 (listenbedrog.nl) - De in juli 2008 tot vier jaar cel veroordeelde 'meesteroplichter' Pieter Knabben opereert sinds kort onder de naam Kendle & Goodrich. Eén en ander blijkt uit informatie die listenbedrog.nl ontving. De 60-jarige Knabben, die in een open inrichting verblijft, maakte eerder dit jaar al een opmerkelijke doorstart onder de handelsnaam Noble House Trust. Zoals altijd richt de fraudeur, die al vele jaren grossiert in bedrijfsnamen, zich op in nood geraakte ondernemers.

www.kengood.nl

Over Knabben: 'Hij heeft een jaar riant geleefd van mij en mijn klanten'


Pieter Knabben 'back in business'

Pieter K. vanuit bajes weer actief

ROTTERDAM, 5 augustus 2009 (Siem Eikelenboom/Het Financieele Dagblad) - Veroordeeld fraudeur Pieter K. (60) is een jaar na een veroordeling van vier jaar weer back in business. Opmerkelijk, want volgens justitie is hij gedetineerd.

Vul de naam 'Pieter K.' in op zoekmachine Google en je struikelt over de termen 'meesteroplichter' en 'fraudeur'. K. figureert al jaren in het tv-programma Tros Opgelicht. De 'bedrijfsadviseur' die op slimme wijze activa uit noodlijdende ondernemingen weet weg te sluizen, is onder curatoren meer dan berucht.

Jarenlang slaagde K. erin uit handen van justitie te blijven. Tot vorig jaar. Op 23 juli 2008 legde de rechtbank in Rotterdam hem een gevangenisstraf van vier jaar op.

Faillissementsfraude

Volgens de rechtbank had hij 'vele geldbedragen' onttrokken aan failliete ondernemingen en zich ten onrechte voorgedaan als insolventiejurist.

Ondanks deze veroordeling is K. sinds juni dit jaar weer volop actief. Tenminste, dat stelt de auteur van een anonieme brief. Maar klopt dit?

K. zegt over de telefoon dat hij gewoon op vrije voeten is. 'U kunt mij toch gewoon bellen? Nou, dan zit ik niet gevangen.' Vijf maanden na zijn veroordeling zou hij zijn vrijgelaten vanwege een ontsteking aan zijn hartspier. Het Openbaar Ministerie begrijpt er niets van. 'Volgens onze informatie is meneer nog steeds gedetineerd', zegt een woordvoerster. Maar ze gaat er nog even achteraan.

K. ontkent dat hij weer als faillissementsadviseur actief is, maar via Google is de jonge website sequestor.nl snel gevonden. Die richt zich op ondernemers met financiële problemen. 'SeQuestor helpt en adviseert u o.a. bij schuldsaneringen, crisismanagement en incassodiensten.' Paradepaardje is de 'bedrijfsbegrafenis', waarbij we 'uw onderneming met zorg' failliet laten gaan.

Houder van de site is het bedrijf Noble House Trust, gevestigd in Rotterdam. Deze bv kent als enig aandeelhouder de stichting Noble House Foundation. Enig bestuurder van deze stichting met ingang van 6 februari 2009: Pieter K.

Pieter K. ontkent

'Met die website heb ik helemaal niets te maken', reageert K. Maar hij staat als bestuurder ingeschreven! 'Dan moet u bij de Kamer van Koophandel wezen.'

Dan maar even gebeld naar het 088-nummer dat onderaan op de website staat. Telefoniste Sanne: 'Nee meneer K. is er nu even niet, maar als ik uw nummer mag, belt hij zo snel mogelijk terug.'

Dan belt het OM weer. 'Meneer K. zit nog steeds vast. Maar hij verblijft in een open inrichting en mag regelmatig naar huis.'

Maas in de wet

Pieter K. heeft slim gebruik gemaakt van een hiaat in de wet- en regelgeving: iedere veroordeelde, hoe lang zijn strafblad ook is, kan moeiteloos een stichting oprichten of er bestuurder van worden. Het ministerie van Justitie oefent daar geen toezicht op uit. Tot wanhoop van fraudebestrijders en curatoren.

Bij vennootschappen is dat anders. Oprichters en bestuurders moeten beschikken over een Verklaring van geen bezwaar (Vgb). Die wordt afgegeven door het ministerie van Justitie. Oprichters en/of bestuurders met een strafblad of faillissementen op hun naam, kunnen zo'n Vgb vergeten.

Omweg

Maar dat wil niet zeggen dat ze geen aandeelhouder of bestuurder van een vennootschap kunnen worden. Er is namelijk een omweg. En K. kent die.

Op 20 juni 2007 stapt een zekere Dennis B. het kantoor van notaris Langerwerf in Bunnik binnen. Hij laat de naam van een al bestaande stichting veranderen in Stichting Noble House Foundation. Hij handelt in opdracht van de enige bestuurder: Loes van R., de ex van Pieter K. Zij heeft zich net enkele dagen daarvoor als enig bestuurder laten inschrijven.

Notaris omzeild

Op 6 februari 2009 treedt zij terug om plaats te maken voor haar ex-man. Die heeft dan tot twee keer toe de notaris weten te omzeilen: bij de oprichting en de naamswijziging. Als een notaris de zaak niet vertrouwt, kan hij namelijk weigeren aan de oprichting of statutenwijziging mee te werken. Zeker als een bekend iemand als Pieter K. zijn kantoor binnenstapt.

Op het moment dat K. enig bestuurslid wordt, is de stichting al enig aandeelhouder van Noble House Trust. Een vennootschap die ook wel handelt onder de naam SeQuestor. De vennootschap ook die houder is van de gelijknamige website.

Volgend jaar moet dit hiaat in de wetgeving zijn gedicht. De overheid werkt aan een nieuw toezichtstelsel waar voortaan ook stichtingen en verenigingen onder gaan vallen.

Video FD

www.pieterknabben.info

www.sequestor.nl

www.bedrijfsbegrafenis.nl


Pieter Knabben moet 4 jaar brommen

Vier jaar cel voor nepjurist

ROTTERDAM, 24 juli 2008 (Het Financieele Dagblad) - De rechtbank in Rotterdam heeft de 59-jarige nepjurist Pieter K. veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. De rechtbank achtte K. schuldig aan valsheid in geschrifte, oplichting, faillissementsfraude en het openbaarmaken van een onware balans. K., een zelfbenoemd 'insolventieadviseur' kreeg bovendien een een boete van euro 2.000 omdat hij zich ten onrechte had uitgegeven als advocaat. De straf is overeenkomstig de eis van de officier van justitie.

Pieter K. is al jaren een begrip onder curatoren en middenstanders. Hij adviseert kleine en middelgrote bedrijven die op het randje van een faillissement staan. K. haalt de activa eruit en sluist die door naar een van zijn eigen ondernemingen. Behalve de faillissementsfraude vond het college bewezen dat K. valse jaarrekeningen had gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en stukken voor de aanvraag van een hypotheek had vervalst. Verder had hij twee mensen opgelicht door ze te laten investeren in een niet-bestaande thuiszorgorganisatie.

De uitspraak is een opsteker voor het Openbaar Ministerie dat de aanpak van fraude in het algemeen en faillissementsfraude in het bijzonder tot een speerpunt van haar beleid heeft gemaakt.

Video toelichting FD-redacteur Siem Eikelenboom

Vier jaar cel voor oplichter Pieter K.

ROTTERDAM, 24 juli 2008 (AD) - Meesteroplichter Pieter K. (58) is door de Rotterdamse rechtbank tot 4 jaar cel veroordeeld voor valsheid in geschrifte, onttrekking van geld aan faillissementen, bedrieglijke bankbreuk en oplichting. Voor het zich onterecht uitgeven voor jurist kreeg hij ook nog een geldboete van 2.000 euro.

Terwijl hij zelf al met een schuld van 2,5 miljoen euro in 2000 failliet was verklaard, ‘hielp’ de Rotterdamse ‘bedrijvendokter’ tot vorig jaar onder de valse naam ‘Pieter Boers’ in financiële moeilijkheden geraakte firma’s. Vele schuldeisers van de bedrijven en de fiscus hadden het nakijken. De stichtingen en bedrijfjes van K. waren dekmantels voor het illegaal wegsluizen van het vermogen van de failliete ondernemingen.

Meesteroplichter krijgt vier jaar cel

ROTTERDAM, 23 juli 2008 (RTV Rijnmond) - De Rotterdamse oplichter Pieter K. heeft vier jaar cel gekregen. De rechter acht hem schuldig aan grootschalige fraude en valsheid in geschrifte. Ook moet hij 2.000 euro boete betalen omdat hij ten onrechte de titel meester in de rechten gebruikte. Pieter K. runde in Amsterdam de "International Law Firm Abbot, Bradley and Sinclair". Bij het kantoor heeft echter nooit een afgestudeerde advocaat gewerkt.

De 58-jarige Rotterdammer was gespecialiseerd in het overnemen van bedrijven die financiële problemen hadden. Vlak voor het faillissement boekte hij geld van het bedrijf naar zijn eigen rekening. De schuldeisers hadden vervolgens het nakijken. Ook bestelde hij spullen zonder te betalen. De Rotterdammer heeft alles ontkend: hij beweert dat anderen de fraude hebben gepleegd.


4 jaar cel geëist tegen Pieter Knabben

Vier jaar geëist voor fraude met bankroeten

ROTTERDAM, 10 juli 2008 (Siem Eikelenboom/Het Financieele Dagblad) - 'Of hij nu echt een insolventiedeskundige is, laat ik in het midden, maar meneer is in ieder geval ervaringsdeskundige', sprak officier van justitie Paulus cynisch. Zij eiste gisteren voor de rechtbank in Rotterdam een gevangenisstraf van vier jaar tegen de 59-jarige Pieter K. De officier bevond de man schuldig aan valsheid in geschrifte, faillissementsfraude, oplichting en bedrog. Omdat hij zich ook nog ten onrechte meester in de rechten had genoemd en zich voor advocaat had uitgegeven eiste Paulus een extra boete van euro 2000.

Als 'insolventiedeskundige' diende Pieter K. zich in de periode 2000 tot juni 2007 aan bij bedrijven die in de financiële problemen zaten. 'Voor die bedrijven had hij de methode K.: de activa sluisde hij tegen betaling van een symbolisch bedrag door naar een nieuw bedrijf met een geheel andere naam. Meestal liet hij zich daar ruim voor betalen. Het oude bedrijf bleef achter met de schulden, ging failliet en het personeel moest worden ontslagen', zei Paulus. Op de tenlastelegging waren vier faillissementen opgenomen.

Als voorbeeld noemde de officier van justitie de ondergang van het Groningse taxibedrijf ABC Tax. Vlak voor het bankroet bleek circa euro 44.000 te zijn overgemaakt naar de rekening van het College Reorganisatie Gezondheidszorg. Man achter dat bedrijf: Pieter K. Fiscus en UWV bleven zitten met een schuld van bijna een half miljoen.

Maar K. had volgens justitie meer gedaan. Vlak voor het faillissement had hij de jaarstukken van ABC Tax over 2004 en 2005 ingediend bij de Kamer van Koophandel. Toen zijn boekhouder die stukken inzag, wist hij niet wat hij zag. Dat waren niet de stukken die hij had opgemaakt: activa waren bijvoorbeeld veel lager weergegeven. De balansen waren bovendien niet opgemaakt door hun vaste accountant maar door het onbekende administratiekantoor De Combinatie, een bedrijf van Pieter K.

Officier van justitie Paulus bevond K. ook schuldig aan oplichting. Hij zou twee mannen hebben bewogen om samen euro 27.000 te investeren in een nog op te richten thuiszorgorganisatie. Van het binnengekomen geld had K. euro 7000 gebruikt als salaris voor medewerkers van een stichting. Daarnaast had hij euro 6000 per pinautomaat opgenomen en had hij voor bijna euro 10.000 gewinkeld. 'Ook had hij er een vliegles van betaald. Wat heeft dat te maken met thuiszorg?', vroeg Paulus.

De uitspraak is op 23 juli.

Eis vermeende meesteroplichter: 4 jaar cel

ROTTERDAM, 10 juli 2008 (Canis Zijlmans/AD) - Tegen de vermeende meesteroplichter Pieter K. (58) is gisteren 4 jaar cel geëist voor valsheid in geschrifte, onttrekking van geld aan faillissementen, oplichting en het zich uitgeven voor jurist. De door gedupeerden 'charismatisch' genoemde Rotterdamse bedrijvendokter is zelf acht jaar geleden failliet verklaard met een schuld van 2,5 miljoen euro.

Maar dat weerhield hem er - volgens officier van justitie mr. A. Paulus - niet van zijn malversaties voort te zetten. In financiële moeilijkheden geraakte firma's klopten bij de 'juridisch adviseur' aan, waarop hij de onderneming splitste en een deel failliet liet verklaren. De baten gingen naar de nieuwe bv. die een doorstart maakte en later alsnog werd leeggezogen met behulp van valse facturen. Schuldeisers van de bedrijven en de fiscus hadden het nakijken. Het vermogen werd tegen betaling verhuld naar de eigenaar overgemaakt of verdween naar de rekening van een bedrijf van Pieter K.

De in België en Duitsland voor flessentrekkerij en valsheid in geschrifte veroordeelde verdachte bedient zich vaak van de schuilnaam Pieter Boers. ,,Zelfs zijn zonen hebben andere achternamen genomen, omdat de familienaam te beladen is,'' aldus de rechter. Verdachte, die in voorarrest zit en niet in de rechtszaal wenste te verschijnen, hielp z'n echtgenote aan een valse loonstrook, waarmee zij illegaal een hypotheek afsloot. Stichtingen van de Rotterdammer met verhullende namen als Nationale Kruiszorg Organisatie, die gericht zouden zijn op ouderen- en jeugdzorg, bleken dekmantels voor het 'opruimen' van vermogen van failliet verklaarde ondernemingen. Personeel van die stichtingen werd niet aangemeld bij het UWV en kreeg ook vaak geen salaris.

Bij zijn bedrijf Matchpoint Callcenter aan de Keilestraat in Rotterdam ging rebellerend personeel er in 2006 met de administratie vandoor, om die bij de politie in te leveren. Volgens advocaat mr. H. Loonstein is een groot gedeelte van de bewijslast tegen zijn cliënt hierdoor 'onrechtmatig' verkregen. De advocaat wil daarom justitie niet-ontvankelijk verklaren. Uitspraak op 23 juli.

'Meesteroplichter loog over alles'

ROTTERDAM, 9 juli 2008 (RTV Rijnmond) - Justitie heeft vier jaar cel geëist tegen de Rotterdamse meesteroplichter Pieter K. De man zou op grote schaal valsheid in geschrifte hebben gepleegd en geld hebben verduisterd. De 58-jarige man presenteerde zichzelf als bedrijvendokter. Hij nam ondernemingen over die bijna failliet waren en sluisde dan geld door naar zijn eigen rekeningen. Als directeur van de ondernemingen stelde hij facturen op, die hij vervolgens naar zichzelf verstuurde, aldus justitie.

De Rotterdammer gebruikte verder ten onrechte de titel meester in de rechten. Hij was directeur van het "Internationale advocatenkantoor Abbot, Bradley and Sinclair" in Amsterdam. Het kantoor is vernoemd naar de in 1893 geboren Engelse advocaat Abbot. Echter: volgens justitie heeft de goede man nooit bestaan en hebben er ook nooit advocaten voor het kantoor gewerkt.

Pieter K. wist zijn klanten te overtuigen door zijn charismatische voorkomen. Gedupeerden omschrijven hem als "een nette man met een geweldig verhaal". Toen hij in 1999 de Nationale Faillissements Preventielijn startte, slaagde hij erin om een persconferentie in Nieuwspoort in Den Haag te arrangeren mét de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken Gerrit Ybema als promotor.

Justitie verdenkt Pieter K. van een waslijst aan feiten. Officier van justitie Paulus: "Hij loog over alles: zijn naam, zijn identiteit, zijn familie, zijn plannen, zijn inkomsten en ga zo maar door. Hij presenteerde zichzelf als weldoener, maar bleek een wolf in schaapskleren. Hij was alleen uit op eigen gewin".

Pieter K. zelf ontbrak woensdag tijdens zijn proces. Hij stuurde een briefje naar de rechtbank met de mededeling dat hij hartklachten heeft. Tegenover de politie heeft hij eerder alle beschuldigingen ontkend. Hij wijst naar anderen die de fraude hebben gepleegd. "Ik bevond mij steeds op de verkeerde plaats, tussen criminelen, wat ik zelf niet ben". En op de vraag hoe het toch komt dat zijn handtekening onder valse facturen staat en dat bedragen naar zijn rekening zijn geboekt: "Ik snap hier geen kloten van".


Voorarrest Pieter Knabben verlengd

ROTTERDAM, 31 oktober 2007 (listenbedrog.nl) - 'Meesteroplichter' Pieter Knabben blijft voorlopig in de cel. De rechter-commissaris in Rotterdam heeft het voorarrest van de 'insolventie-adviseur' met dertig dagen verlengd. Knabben werd op 8 oktober jl. samen met twee anderen, waaronder zijn nieuwe zakenpartner Ron Blaas, opgepakt op verdenking van faillissementsfraude, valsheid in geschrifte, flessentrekkerij, oplichting en verduistering.

Eerder had het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie Het Financieele Dagblad abusievelijk meegedeeld dat Knabben nog zeker negentig dagen achter de tralies zou blijven. Derhalve is die termijn genoemd in onderstaand artikel van de krant achterhaald:

'Meesteroplichter' drie maanden vast

ROTTERDAM, 25 oktober 2007 (Gerben van der Marel/Het Financieele Dagblad) - 'Meesteroplichter' Pieter K. moet van de rechtbank in Rotterdam drie maanden in voorarrest blijven. K., een insolventieadviseur die wordt verdacht van faillissementsfraude, laat al vele jaren een spoor van verdachte faillissementen achter.

Ook is voor K. privé een faillissement aangevraagd. Over twee weken dient een verificatievergadering. K. had eerder beloofd een regeling te treffen met de schuldeisers, die in totaal bijna euro 2,5 mln tegoed zeggen te hebben.

Faillissementsfraude komt veel voor. Bij een op de drie faillissementen zou sprake zijn van fraude. K. is niet de enige die wordt aangepakt. Justitie lijkt een offensief begonnen te zijn tegen ondernemers die bedrijven bewust failliet laten gaan. In Amsterdam zijn deze week al tien bestuurders van kleine bedrijven aangepakt.

Gecensureerd filmpje BNR Nieuwsradio

Eerder bericht Het Financieele Dagblad


'Pieter Knabben nog altijd vast'


AMSTERDAM, 16 oktober 2007 (listenbedrog.nl) - Pieter Knabben zit nog steeds achter de tralies, meldt de Amsterdamse studentenzender Campus TV. De 'meesteroplichter' werd vorige week maandag samen met twee companen gearresteerd bij een actie van de FIOD-ECD in de hoofdstad en Rotterdam. Het trio wordt ,,naast faillissementsfraude onder andere verdacht van valsheid in geschrifte, flessentrekkerij, oplichting en verduistering al dan niet in georganiseerd verband'', aldus het Openbaar Ministerie.

Campus TV maakte in diens opdracht beelden van Knabben bij zijn 'international law firm' Abbot, Bradley & Sinclair in Amsterdam, maar de 'insolventie-adviseur' verzuimde vervolgens over de brug te komen. ,,Knabben, we hebben beelden die nog veel smeuïger zijn. Ik zou maar betalen, anders zetten we die ook online'', besluit het filmpje van Campus TV.


'Pieter Knabben (weer) gearresteerd'

DEN HAAG, 12 oktober 2007 (listenbedrog.nl) - 'Meesteroplichter' Pieter Knabben is maandag opgepakt bij een actie van de FIOD-ECD. Dat meldden bronnen listenbedrog.nl. Het Openbaar Ministerie heeft over de affaire onderstaand persbericht verspreid: (Zie ook: Pieter Knabben 'spammende advocaat')

Aanhoudingen in onderzoek faillissementsfraude

Den Haag, 10 oktober 2007

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Economische Controledienst (FIOD-ECD) heeft op 8 oktober 2007 onder leiding van het Functioneel Parket drie personen aangehouden. Zij worden naast faillissementsfraude onder andere verdacht van valsheid in geschrifte, flessentrekkerij, oplichting en verduistering al dan niet in georganiseerd verband.

Naast de aanhoudingen zijn er op woon- en bedrijfsadressen in Amsterdam en Rotterdam doorzoekingen verricht. Daarbij zijn administratieve bescheiden en computergegevens in beslag genomen. Twee van de drie verdachten werkten recentelijk onder de naam van een "International Law Firm" te Amsterdam en adverteerden zowel op Internet als in landelijke dagbladen voor hulp bij insolventieproblemen.

Het strafrechtelijk onderzoek richt zich tegen meerdere personen die er van verdacht worden betrokken te zijn bij diverse faillissementsfraudes. Uit het onderzoek is het beeld ontstaan dat men, tegen betaling, oplossingen biedt aan ondernemers bij het doorstarten van hun in financiële nood geraakte ondernemingen. De verdenking is dat deze zogenaamde doorstarten in strijd zijn met de wet en dat daardoor vele schuldeisers worden benadeeld.

Het onderzoek omvat een mengeling van naamswisselingen, activa-overdrachten en het scheiden van activa en activiteiten van de schulden. 1

Ook ondernemingen waarbij de hoofdverdachte persoonlijk (als bestuurder of via een katvanger) was betrokken, zijn op dubieuze wijze failliet gegaan.

In belang van het onderzoek worden op dit moment geen nadere mededelingen gedaan.

1

Het onderzoek laat zien dat er door verdachten steeds een zelfde soort constructie wordt gebruikt om deze doorstart te verwezenlijken. De activiteiten vonden plaats in daarvoor door verdachte speciaal opgerichte ondernemingen die vervolgens de aandelen van de in financiële nood geraakte onderneming A voor 1 euro opkocht waarna gelijktijdig dan wel snel daarna een naamswijziging werd doorgevoerd. Onderneming A gaat vervolgens verder onder de naam van B. Tevens vindt er dan ook een statutaire verhuizing plaats. Bij de verkoop van de onderneming B wordt (soms door de oorspronkelijke eigenaar van A) een nieuwe rechtspersoon ten tonele gevoerd. In deze nieuwe onderneming C worden de activiteiten van de oorspronkelijke onderneming A voortgezet. In onderneming C wordt eveneens de activa ondergebracht van de onderneming A. In onderneming B blijven vervolgens de schulden achter, zonder dat daar nog activa of activiteiten tegenover staan. Dit leidt onherroepelijk tot faillissement van B. De bedoeling is dat dit faillissement wegens gebrek aan baten door de curator snel wordt opgeheven, waarmee de schuldeisers het nakijken hebben.


Pieter Knabben 'spammende advocaat'

AMSTERDAM, 28 augustus 2007 (listenbedrog.nl) - Pieter Knabben gaat schuil achter de website van het 'advocatenkantoor' Abbot, Bradley & Sinclair in Amsterdam, www.abs-lawyers.nl, aldus het hierboven afgebeelde visitekaartje van de 'meesteroplichter'. De site is sinds kort online en staat op naam van Knabbens handlanger Ron Blaas, werd listenbedrog.nl getipt. Anderen maakten ons er dan weer op attent dat de 'meesteroplichter' afgelopen week (opnieuw) ,,honderdduizenden'' spam-e-mails heeft laten versturen, waarvan onderstaand een afbeelding.


Pieter Knabben gearresteerd

ROTTERDAM, 4 november 2006 (listenbedrog.nl) - De politie heeft 'meesteroplichter' Pieter Knabben aangehouden. Dat meldt De Telegraaf.

Baas blijkt oplichter

ROTTERDAM, 4 november 2006 (Natasja de Groot/De Telegraaf) - Door kordaat optreden van het personeel van het callcenter Matchpoint in Rotterdam zit de beruchte oplichter Pieter Knabben achter de tralies. De aalgladde Knabben, die de afgelopen jaren tal van failliete bv’s en stichtingen heeft achtergelaten, was sinds enige maanden een belbedrijf in Rotterdam begonnen.

Een legertje schuldeisers zit hem al jarenlang op de hielen, maar tot nu was hij ze te snel af. Zo ook bijna de tien studenten die bij Matchpoint werkten. Zij eisten betaling van achterstallig salaris, en toen Knabben dat weigerde, alarmeerden ze de politie. De tien belden ook snel alle schuldeisers. Via speurwerk op internet wisten ze inmiddels met wie ze te maken hadden. Zo werd voorkomen dat ze bij een mogelijk faillissement naar hun spullen kunnen fluiten.

Toen een softwarebedrijf en een computerbedrijf langskwamen om de apparatuur op te halen, kwam Knabben poolshoogte nemen. Precies op tijd, om met de boeien om afgevoerd te worden.


NFPI zaakje van Pieter Knabben

ROTTERDAM, 7 juli 2005 (listenbedrog.nl) - Pieter Knabben gaat schuil achter het Nationaal Faillissement Preventie Instituut (NFPI). Dat staat te lezen op de website Higherlevel.nl:

Forum Higherlevel.nl

NFPI


NKO Pieter Knabben failliet

DEN BOSCH, 15 juni 2005 (listenbedrog.nl) - De rechtbank in Den Bosch heeft woensdag Pieter Knabbens Nationale Kruiszorg Organisatie (NKO) failliet verklaard.

Betrokkenen hebben listenbedrog.nl laten weten dat de 'meesteroplichter' in de rechtbank aanwezig was, maar door zijn advocaat uit de rechtszaal werd gehouden.

‘Rekeningen betalen had geen prioriteit’

DEN BOSCH, 16 juni 2005 (Merijn Rengers/Volkskrant) - Op het terras voor de rechtbank in Den Bosch hoort Pieter Knabben dat een van zijn vele bedrijven net failliet is verklaard. ‘Ik ga gewoon onder een andere naam verder.’

‘Iemand moet de samenleving tegen mensen als Pieter Knabben beschermen’, verzucht advocaat Co Bader in de rechtbank in Den Bosch. ‘Het is toch te gek voor woorden dat hij al twintig jaar aan de lopende band bedrijven mag oprichten, ze failliet laat gaan zonder ooit iets te betalen, en doodleuk met een volgend bedrijf de draad weer oppakt?’

Bader is op de rechtbank om het faillissement aan te vragen van de Nationale Kruiszorg Organisatie, een van Knabbens vele bedrijven. Dit bedrijf heeft een half jaar lang niets en niemand betaald. En bovendien heeft Knabben, de bedenker van de organisatie die in heel Nederland commerciële kruiszorgbureaus had willen oprichten, schreeuwende ruzie met ex-directeur Bert Bralten, de aanvrager van het faillissement.

Bralten ontdekte kort na zijn aantreden dat Knabben het bedrijf had opgezet met het doel links en rechts bestellingen te kunnen plaatsen, zonder ooit een cent te betalen. ‘Officieel bestonden we niet eens. Ja, er waren wel visitekaartjes en een gloednieuw kantoor, maar dat was het wel. Rekeningen betalen had geen enkele prioriteit. Gaandeweg kreeg ik in de gaten dat ik me voor het karretje van een oplichter had laten spannen.’

Natuurlijk had Bralten wel navraag gedaan, en loog de stapel publicaties in De Telegraaf, bij het TROS-programma Opgelicht, en op de website List en Bedrog er niet om. Maar: ‘Knabben heeft mij, toen ik daarnaar vroeg, voorgesteld aan een dame en een heer die volgens hem van justitie waren. Een keurig stel, met visitekaartjes die dat bevestigden. Zij zeiden dat het allemaal laster was over Knabben, en dat hij nooit was veroordeeld. Toen ben ik toch ingestapt.’

Daarin is Bralten zeker niet de enige, zegt Frits Emmerik, die in het verleden teksten voor Knabben schreef maar daarmee ophield toen bleek dat Knabben niet betaalde. ‘Hij komt charmant en betrouwbaar over, heeft altijd een verklaring waarom hij nu nog niet kan betalen, en een neusje voor goedgelovige ondernemers.’

Om die te waarschuwen, prijkt de copywriter sinds twee jaar met een dossier vol drukkerijen, leasemaatschappijen die dure auto’s leverden, beursorganisatoren, stellingbouwers, website-makers en oud-personeelsleden. ‘Allemaal kunnen ze fluiten naar hun geld’, zegt hij.

Knabben kan het bloed van Emmerik, Bralten, advocaat Bader en de andere belangstellenden die op de zitting zijn afgekomen, wel drinken. De ‘ondernemer in hart en nieren, gerichte doener, effectieve probleemoplosser en auteur van een vernieuwende conceptfaillissementswetgeving in hoofdlijnen’ (volgens zijn website www.pieterknabben.nl), zegt dat er een hetze tegen hem wordt gevoerd.

‘Het is altijd hetzelfde in dit land’, zegt Knabben in de hal van de rechtbank voorafgaand aan de zitting, ‘Als je beter bent dan de rest – zoals ik – dan gunt niemand je succes. Ik laat mijn prachtige concepten niet door zo’n stelletje opportunisten wegkapen. Ze hebben de boel in het honderd laten lopen en willen er met mijn prachtige kruiszorgconcept vandoor.’

Dan vindt Knabbens advocaat het welletjes, en stuurt hij de ondernemer naar een nabijgelegen terras. ‘Knabben is te emotioneel om er in de rechtszaal bij te zijn’, zegt hij. Later herhaalt de raadsman dit tegenover de rechter, die zich afvraagt waarom Knabben niet op de zitting is verschenen.

Maar Knabbens komst blijkt niet nodig. Het verweer van zijn advocaat is in de ogen van de rechter te mager om het faillissement van de Nationale Kruiszorg Organisatie af te wenden. De rechter denkt niet dat er op korte termijn geld zal binnenkomen om het personeel, het UWV, het CWI en de vele andere schuldeisers te betalen. En dus valt het doek.

‘In een paar maanden is er drie ton doorheen gejaagd’, zegt Bralten naderhand. ‘Hij heeft nooit de intentie gehad om te betalen. Toen dat duidelijk werd, ben ik iedereen gaan bellen en mailen: stop nu met leveren, want je ziet je geld nooit meer terug. Zo is de schade redelijk binnen de perken gebleven.’

Zijn advocaat Bader is na afloop tevreden met het vonnis, maar blijft zich verbazen over de handel en wandel van Knabben. ‘Ik ken hem al jaren, en zie een duidelijk patroon. Hij schuift met bv’s, stichtingen en rechtspersonen. Die laat hij, als het hem uitkomt, failliet gaan. Zo laat hij een spoor van schade achter, zonder dat justitie hem ooit op de korrel neemt.’

Knabben zit ondertussen vol goede moed op het terras, in afwachting van zijn advocaat. ‘Ik ga gewoon verder met mijn visionaire plannen’, zegt hij. ‘Het volgende bedrijf dat die gaat uitvoeren, heb ik in handen. Mij doen ze niets.’

En inderdaad, op Knabbens kantooradres staat het bedrijf, de Kruiszorg Nederland cv, al lang en breed ingeschreven. En die eer deelt de firma met nog 89 bestaande en 45 opgeheven bv’s, cv’s en stichtingen. Advocaat Bader: ‘Ziedaar de kerstboom van ondernemingen van Knabben.’


Telegraaf neemt Knabben in de mangel

AMSTERDAM, 15 mei 2005 (listenbedrog.nl) - Dagblad De Telegraaf heeft op 30 april jl. Kruiszorg Nederland (KZN), de onderneming van Pieter Knabben, met een weinigverhullend artikel op de voorpagina afgeserveerd als malafide. Op veler verzoek publiceert listenbedrog.nl dit krantenartikel over KZN en de laakbare praktijken van 'meesteroplichter' Knabben.

Herrie rond Kruiszorg Nederland

ROTTERDAM, 30 april 2005 (Martijn Koolhoven/De Telegraaf) - Kruiszorg Nederland - een nieuwe organisatie om de wijkverpleegkundigen terug te brengen in de buurten - is volgens de eigen directie maar met één doel opgezet: het financieel uitkleden van ouderen en hulpbehoevenden.

Kruiszorg Nederland nodigt particulieren sinds enkele maanden via advertenties in landelijke dagbladen uit om voor €50.000 een obligatie te kopen om zo de oudedagsvoorziening veilig te stellen.

In totaal zegt Kruiszorg Nederland op deze manier €31 miljoen op te halen. Hoeveel mensen daadwerkelijk zijn ingegaan op de advertentie is niet bekend. Wel kreeg De Telegraaf al tientallen telefoontjes van verontruste lezers.

Directeur Bert Bralten van Kruiszorg Nederland heeft zich met onmiddellijke ingang gedistantieerd van de organisatie, omdat hij zegt niet langer te kunnen aanzien hoe geld wordt binnengehaald terwijl rekeningen onbetaald blijven. De directie heeft alle leveranciers het advies gegeven om niet meer te leveren.

Initiatiefnemer van Kruiszorg Nederland is Pieter Knabben, die de afgelopen jaren een waar financieel slagveld heeft aangericht en tal van failliete bv’s en stichtingen heeft achtergelaten. Een legertje schuldeisers zit hem al jarenlang op de hielen, maar telkens is hij zijn crediteuren te slim af.

Failliet

Sinds 15 maart 2000 is Knabben persoonlijk failliet, zo bevestigt zijn curator mr. R. van Oeijen in Den Bosch. Ook raakte Knabben enkele jaren geleden in opspraak door met de Nationale Faillissements Preventielijn noodlijdende bedrijven verder financieel uit te kleden.

Knabben is erin geslaagd uit het stof te herrijzen om met zijn Kruiszorg Nederland ‘de Nederlandse gezondheidszorg te reorganiseren’. Hij heeft een paar cv’s en bv’s (o.a. Romicare en Kruiszorg) onder de stichting ‘OranjeBlanjeBlue’ gehangen, waarvan hijzelf de enige bestuurder is.

Hoewel hij geld ophaalt voor een netwerk van wijkverpleegkundigen, hebben twee schuldeisers van Kruiszorg Nederland al het faillissement aangevraagd van zowel de overkoepelende stichting als de onderliggende bv’s en cv’s. Deze crediteuren zijn de firma Medusa (webdesign) in Eindhoven en Lease Unlimited in Deventer, die drie lease-auto’s op de weg had voor Kruiszorg Nederland.

,,Er is nooit een termijn betaald’’, zo bevestigt directeur M. Hollegien. Vordering van beide bedrijven: zo’n €35.000.

Directeur Bert Bralten van Kruiszorg Nederland, afkomstig uit de kinderopvang en door Knabben binnengehaald om de nieuwe organisatie op te zetten, houdt het voor gezien: ,,Knabben zet voor €35 miljoen aan obligaties uit, maar dit geld is absoluut niet nodig om de organisatie op te zetten. Ik raad mensen aan om zich heel goed te verdiepen in de achtergronden van de organisatie voordat ze in zee gaan met Kruiszorg Nederland. Meneer Knabben trekt mensen met een mooi verhaal over de streep, gaat financiële verplichtingen aan die hij vervolgens niet nakomt. Zo kan ik niet langer werken, ik distantieer mij ervan.’’

Uit de administratie van Kruiszorg Nederland blijkt dat de organisatie inmiddels voor 200.000 euro in het krijt staat bij schuldeisers.

Pieter Knabben zelf lijkt onverbeterlijk  Hij klinkt vastbesloten als hij zegt: ,,Faillissement? Prima, ze gaan hun gang maar. Wat interesseert mij dat nou, ik ga gewoon door met een andere onderneming!’’

Zowel de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als FOID/ECD zijn op de hoogte van de obligatiehandel van Pieter Knabben. De diensten beraden zich nog op actie.


Website Kruiszorg Nederland verhuist

ROTTERDAM, 9 mei 2005 (listenbedrog.nl) - De website van Kruiszorg Nederland (KZN) is verhuisd naar www.kruiszorgcv.nl. De site is geregistreerd op naam van M. Chafe, op het adres Corkstraat 46 3047 AC Rotterdam.

Het is niet bekend of de verhuizing iets te maken heeft met een artikel in dagblad De Telegraaf, dat op zaterdag 30 april jl. verscheen. De krant stelde daarin de activiteiten van KZN-initiatiefnemer Pieter Knabben aan de kaak.

Knabben biedt zijn diensten overigens ook aan via de website: www.sekwestratie.nl.


Bralten weg: Knabben directeur Kruiszorg Nederland

ROTTERDAM, 23 april 2005 (listenbedrog.nl) - Pieter Knabben is Bert Bralten opgevolgd als directeur van Kruiszorg Nederland (KZN). De omstreden Knabben stelt zich op de website van KZN als volgt voor:

"Mijn naam is Pieter Knabben

Ik ben directeur van Kruiszorg Nederland C.V. Ik wil u graag persoonlijk vertellen wat mijn visie is op de vergrijzende samenleving en de sociale en maatschappelijke ontwikkelingen. Ik ben mede verantwoordelijk voor vernieuwend beleid en innovatieve technologische ontwikkelingen in de thuiszorg.

Bij onze organisatie voeren wij een commercieel beleid gekoppeld aan positieve bedrijfsresultaten. In de toekomst komen wij in Nederland handjes te kort, dus kan het niet anders dat nieuwe technologie diverse taken overneemt. De combinatie van mensen en technologie zal in de thuiszorg een vernieuwende rol gaan spelen om zo het leven nog makkelijker, aangenamer te maken en vereenzaming tegen te gaan. Wij gaan anders communiceren met onze leden. Wij geven aandacht en zijn betrokken bij het wel en wee van onze leden. Positieve bedrijfresultaten zijn nodig om met onze organisatie te kunnen investeren in noodzakelijke vernieuwingen en veranderende woon-omstandigheden.

Wij nemen het initiatief om thuiszorg nu en in de toekomst betaalbaar te maken en te houden. Kruiszorg Nederland wordt snel uitgebreid tot een landelijke organisatie met vestigingen in elke Nederlandse gemeente. Klantvriendelijk, laagdrempelig, makkelijk toegankelijk en bereikbaar. Wij streven ernaar om de tarieven van dienstverlening voor al onze leden acceptabel en betaalbaar te houden. De kwaliteit van onze dienstverlening en service staan hoog in het vaandel. Onze medewerkers worden met zorg geselecteerd en dienen aan onze toelatingseisen te voldoen.

Kruiszorg Nederland zal met toegewijde en loyale medewerkers er alles aan zullen doen om onze leden tevreden te stellen.

Pieter Knabben
Directeur"


Kruiszorg Nederland in NCRV's Cappuccino

HILVERSUM, 5 maart 2005 (listenbedrog.nl) - Directeur Bert Bralten van Kruiszorg Nederland (KZN) was zaterdag te gast in het NCRV-programma Cappuccino op Radio 2. Zijn optreden is te beluisteren via de website van de omroep.

Audio interview


Kruiszorg Nederland in RTL's Business Class

HILVERSUM, 27 februari 2005 (listenbedrog.nl) - Bert Bralten was zondag te gast in Harry Mens' televisieprogramma Business Class op RTL5, als zijnde directeur van Kruiszorg Nederland (KZN). Eerder werd die functie waargenomen door Loes van Rijn, de (ex-)partner van Pieter Knabben.

"Mijn naam is Bert Bralten. Ik ben directeur van Kruiszorg Nederland C.V. Ik wil u graag persoonlijk vertellen wat mijn visie is op de vergrijzende samenleving en de sociale en maatschappelijke ontwikkelingen. Ik ben mede verantwoordelijk voor vernieuwend beleid en innovatieve technologische ontwikkelingen in de thuiszorg", aldus KZN op zijn website.

De uitzending van Business Class is te zien via de website van het programma.

Bert Bralten - Kruiszorg Nederland
Naar het begin van het interview (Alleen voor Internet Explorer)


Pieter Knabben stort zich op ouderenzorg

ROTTERDAM, 1 november 2004 (listenbedrog.nl) - Wie de website www.kruiszorg.com bezoekt wordt verwelkomd door een gul lachende Loes van Rijn. Zij meldt de nietsvermoedende bezoeker: Mijn naam is Loes van Rijn. Waarom ik op de homepage van de Nationale Kruiszorg Organisatie sta? Omdat ik de initiatiefnemer ben van de Nationale Kruiszorg Organisatie.”

Niets is echter minder waar: de Nationale Kruiszorg Organisatie (NZO) is een hersenspinsel van haar partner Pieter Knabben. De afgelopen tijd ontving listenbedrog.nl vele e-mails over de NZO. Hieronder enkele citaten. Verder commentaar lijkt ons overbodig.

“Knabben werft mensen voor weer een nieuw initiatief (op het gebied van de kruiszorg) en uw publicaties weerlegt hij met de stelling dat hij een formele aanklacht heeft ingediend. Als ik uw verhaal goed begrijp is dat dus niet waar.”

“Een goede vriend van mij, al jaren werkloos, kwam naar mij toe met een inspirerend verhaal over nieuw werk bij de 'Nationale Kruiszorg Organisatie'. De directeur, Pieter Knabben, was zo'n inspirerend man! Hij had weliswaar geen enkele feeling met het werkgebied, maar hij had een overtuigend verhaal om de erkend slechte organisatie van dat werk aan te pakken, en hij had al enige banken zo ver gekregen om hem 25 miljoen krediet te geven. Een veelbelovende organisatie, nog in de kinderschoenen, dus een prima plek voor medewerkers die er zin in hadden.”

“De rechter commissaris in Amsterdam kan hem niet aanpakken. KvK weet geen raad met hem. De politiek heeft geen antwoord. En Knabben liegt en bedriegt verder. Jammer genoeg mogen we in Nederland geen brandmerk op iemands voorhoofd plaatsen, met de tekst 'Geloof geen woord van deze notoire oplichter'. Dus krijgt hij telkens weer nieuwe kansen om zijn praktijken uit te oefenen.”

“Dhr. P. Knabben is weer bezig. Wij hebben info hierover en willen iedereen waarschuwen. Als u interesse heeft, kunt u per e-mail contact opnemen.”

“Check www.kruiszorg.com voor Pieter Knabben of Pieter van Rijn (zo noemt ‘ie zich ook).”

“April dit jaar via adviseurs betrokken geraakt bij het Knabben-initiatief Nationale Kruiszorg Organisatie (NKO). Aanvankelijk ben ik met vele andere betrokkenen bij dit initiatief meegegaan in zijn uitleg van alle negatieve publiciteit op internet. Toegegeven moet worden dat hij daar een echte meester in is om mensen te laten geloven wat hij wil dat er geloofd wordt. De medewerkers van de NKO hadden hem het voordeel van de twijfel gegeven. We weten inmiddels beter. Een spoor van oplichting en leugens trekt Knabben achter zich aan.”

Toegeven moet worden dat de Nationale Kruiszorg Organisatie zich professioneel presenteert:
Nb. Op de bovenstaande 'Nationale Zorgcheque' staat nog de vorige naam die Pieter Knabben voor zijn Nationale Kruiszorg Organisatie gebruikte: Rood Wit Blauwe Kruis.
Dat Knabben zich alweer geruime tijd in de zorgwereld beweegt blijkt uit onderstaande oproep, die op 9 maart 2004 werd geplaatst op het prikbord van de website www.vrijwilligezorg.nl:

"Dames/heren, Het Rood-wit-Blauwe-kruis start op korte termijn met een landelijke organisatie in alle Nederlandse gemeenten. Voor onze organisatie zoeken wij voor onze 41 regiokantoren, parttime regiomanagers. Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met ons hoofdkantoor in Eindhoven op 040-2653699. Vraagt u naar de heer p. Knabben"


Inhoudsopgave

Foto: TROS Opgelicht!

Inleiding

Op zondag 7 december 2003 even na 11.00 uur was Pieter Knabben uit Eindhoven te gast in het televisieprogramma ‘Brabant en andere zaken’ van de West-Brabantse zender TV-Gazet. In economisch barre tijden bood de ‘bedrijvendokter’ noodlijdende ondernemers zijn diensten aan. Oplettende televisiekijkers zaten op het puntje van hun stoel. Waar hadden zij die man eerder gezien? Het antwoord luidde: in TROS Opgelicht! Uren na de uitzending van TV-Gazet publiceerde listenbedrog.nl het volgende artikel.

De bedrieger bedrogen?

Breda, 7 december 2003 - Het West-Brabantse TV-Gazet heeft zondag vriend en vijand verbaasd door een interview uit te zenden met bedrijvendokter Pieter Knabben. In het TV-programma ‘Brabant en andere zaken’ maakte de 54-jarige Eindhovenaar uitgebreid reclame voor zijn activiteiten. Knabben zat op 20 september jl. ook al op de praatstoel, in het TROS TV-programma ‘Opgelicht!’ waarin hij werd omschreven als “omstreden bedrijvensaneerder en volgens velen misschien wel de grootste meesteroplichter van Nederland”.

‘Opgelicht!’ meldde o.m. dat Knabben enorme honoraria rekent voor zijn arbeid, betrokken is bij het verduisteren van lease-auto’s, in 1993 veroordeeld werd tot 4,5 jaar cel wegens betrokkenheid bij een groot drugstransport en in 2001 lange tijd in België in voorarrest zat op verdenking van zwendel met cheques. In ons land werd het strafblad van de bedrijvendokter geschoond, nadat hij de verdachte van een moord een bekentenis wist te ontlokken. Dat deed Knabben in de jaren ’90, als tipgever van de Criminele Inlichtingendienst (CID).

'List en bedrog'

Boze tongen beweerden zondag dat Knabben bij TV-Gazet orde op zaken gaat stellen, maar de bedrijvendokter ontkende dat zondagmiddag tegenover listenbedrog.nl. “Ik heb met Martien Vreijsen (acquisiteur TV-Gazet, red.) een reclamecontract voor een half jaar gesloten. Heeft u mijn spotje al gezien? Het interview wel? Wat zegt u, is TV-Gazet failliet gegaan? Wist ik niets van! Nee hoor, ze hebben mij niet benaderd om orde op zaken te stellen, ik ben door hun benaderd voor reclame, maar ik ga Vreijsen maandag wel even bellen.”

TV-Gazet maakte afgelopen zomer een opmerkelijke doorstart, nadat de handelsrechtbank in Breda haar op eigen verzoek failliet had verklaard. Onlangs gingen één van de architecten van het faillissement, de Bredase assuradeur Cor Bloks, en TV-Gazet uit elkaar. Bloks was tot vorige week één van de presentatoren van ‘Brabant en andere zaken’, waarin zondag dus een vermeende meesteroplichter opdook. Saillant detail is dat Bloks door een na het faillissement ontslagen TV-Gazet-redacteur ‘de firma List en Bedrog’ werd genoemd.


Boze e-mail

Petrus Egidius Johannes Theodorus Knabben (18-07-1949), die zichzelf op 11 november 2003 via zijn website pieterknabben.nl in de etalage zette, reageerde op vrijdag 12 december via de contactpagina van listenbedrog.nl 'not amused' op het artikel.

naam P.E.J.T. Knabben
tekst Wilt u mijn naam en foto z.s.m. van uw site verwijderen.
Date: 12 December 2003 - 13:15

listenbedrog.nl gaf geen gevolg aan dit verzoek, maar de 'bedrijvendokter' liet het er niet bij zitten.

Briefwisseling (1)

Op maandag 15 december wisselden Pieter Knabben en listenbedrog.nl-redacteur Martin van Kampen drie e-mails uit. De 'bedrijvendokter' begon de 'strijd met de pen' om 14.44 uur met de brief 'ingebrekestelling'.

Pieter E.J.T. Knabben
Kamerling Onnesstraat 28
5621 EM Eindhoven

Mega Media Producties
Dhr. M.H. van Kampen

Eindhoven, maandag 15 december 2003

Geachte heer van Kampen,

Ik heb kennis genomen van uw publicaties op uw website www.listenbedrog.nl.  Zonder mijn toestemming heeft u gebruik gemaakt van mijn foto en deze zonder mijn toestemming op uw site geplaatst.

De smadelijke teksten die u heeft overgenomen van derden en de door u zelf gefantaseerde smadelijke teksten en door verwijzing naar het programma opgelicht zijn onacceptabel en strafbaar. In overleg met de Officier van Justitie en de recherche heb ik zaterdag jl. een strafklacht tegen u ingediend wegens smaad, smaadschrift en laster en andere strafbare feiten waar onder het aanzetten tot haat.

Heden heb ik mijn advocaten gegeven een civiele procedure tegen u te starten en u te dagvaarden in verband met de door u aan mij berokkende schade. De hoogte van de schade zal heden worden vastgesteld en zal ik van u gaan vorderen.

Ik sommeer u onverwijld voor woensdag 17.00 uur mijn naam en foto en de doorverwijzingen naar o.a. www.opgelicht.nl van uw site te verwijderen.

Indien u hieraan meent niet te moeten voldoen zal ik u onmiddellijk in kortgeding dagvaarden. Tevens zal ik een persbericht doen laten uitgaan met alle gevolgen voor u.

Onder voorbehoud van alle rechten en weren, verblijf ik,

Pieter E.J.T. Knabben.

listenbedrog.nl schreef om 17.03 uur terug.

Geachte heer Knabben,

In reactie op uw e-mail van hedenmiddag bericht ik u het volgende. Uw portretfoto’s, die overigens voor iedereen te zien zijn op uw website www.pieterknabben.nl, zijn heden vervangen door de foto van TROS Opgelicht!

Na overleg met derden heb ik besloten vooralsnog geen gevolg te geven aan uw verzoek het artikel ‘De bedrieger bedrogen’ te verwijderen. De jurisprudentie beziend en het feit dat hoor en wederhoor is toegepast geven mij voldoende vertrouwen een eventueel door u aan te spannen kort-geding in mijn voordeel te beslechten.

Ik geef u in overweging dat een dergelijke rechtszaak u nog meer (negatieve) publiciteit oplevert. Uw opmerkingen over eventueel door u geleden schade neem ik voor kennisgeving aan. U weet dat het schier onmogelijk is dergelijke schade aantoonbaar te maken.

Hoogachtend,

M.H. van Kampen
Mega Media Producties

Pieter Knabben reageerde om 18.39 uur.

Geachte heer van Kampen,

Onderschat mij niet. Ik sluit niet uit dat u een inschattings fout maakt, ondanks de jurispondentie waarop u doelt. De Nederlandse wet is niet geschreven om domme mensen te beschermen. Ik hoor niet bij de categorie oplichters en ook niet bij de categorie domme mensen. Ik kan niet meer doen dan u nogmaals waarschuwen en de negatieve informatie van uw site te halen. Een kortgeding ga ik al helemaal niet uit de weg.

P. Knabben

listenbedrog.nl schreef om 21.17 uur terug.

Heer Knabben,

In reactie op uw tweede e-mail van vandaag bericht ik u het volgende. U kunt er zich gevoegelijk van vergewissen dat ik u niet onderschat. Bij deze meld ik u dat ik niet kan beoordelen of u een charlatan bent, omdat ik ter zake geen wetenschap heb. In het door u betwiste artikel heb ik slechts verwezen naar openbare informatie over uw persoon. Uw opmerkingen dat u niet tot de categorieën ‘oplichters’ en ‘domme mensen’ behoort, laat ik voor uw rekening, daar ik u nimmer als zodanig heb gekwalificeerd.

Ik ben het oneens met uw opmerking dat de Nederlandse wet niet is geschreven om domme mensen te beschermen, daar ik vaststel dat legio wetten argeloze, zo u wilt domme, burgers bescherming bieden tegen kwaadwillende lieden. Persoonlijk vind ik dat een hele geruststelling.

In uw eerste e-mail van vandaag meldde u dat u aangifte heeft gedaan. In dat verband verzoek ik u mij per ommegaande een kopie van het proces-verbaal te doen toekomen en de namen van de betrokken Officier van Justitie en rechercheurs en van uw advocaten bekend te maken.
Net als u laat ik mij niet zomaar alles welgevallen.

Mag ik van u vernemen?

M.H. van Kampen

Ps. Gemakshalve ga ik er van uit dat u met jurispondentie jurisprudentie bedoelt.

Pieter Knabben reageerde om 21.40 uur.

Ik heb aangifte gedaan bij de Politie in Eindhoven op vrijdag en zaterdag jl.. bij de hulp Officier van Justitie omstreeks 12.19 uur wegens artikelen 261 lid 1 261 lid 2 en 262 lid 1 Wetboek van Strafrecht.

Een kopie van uw internetpagina en kopie uittreksel kvk werden bijgevoegd evenals een uitdraai van de internetsite van de Tros en opgelicht. Tegen beiden laatst genoemden werd ook aangifte gedaan.

De naam van advocaat houdt ik voor mij, die verneemt u bij de het uitbrengen van de dagvaarding wel. Verder ben ik van mening dat ik mij tegenover u uiterst correct heb gedragen en uw vragen volledig eerlijk en oprecht heb beantwoordt.

Uw verslaglegging slaat helemaal nergens op. De zo genaamde boze tongen, is uw boze tong, Ik ben op geen enkele wijze betrokken bij een voormalig faillissement van uw voormalig werkgever.

De manier waarop u mij negatief in de media en op uw site heeft gezet zijn op zijn minst van een uitermate laag niveau en dienen geen enkel doel dan alleen maar nog meer mijn integriteit aan te tasten en krijgt u wellicht nog heel veel spijt van. Zo gaan fatsoenlijke mensen niet met elkaar om, ik althans niet. U beschadigd mij, ik u op geen enkele wijze. U misbruikt mijn foto. ik heb u geen toestemming gegeven mijn foto te (mis)gebruiken of te publiceren. U kopieert teksten van mijn website, het is mijn persoonlijk intellectueel eigendom, niet de uwe. Dus u steelt, dus bent u een dief dus alle reden om tegen u aandikte te doen, vindt trouwens de Politie ook.

Maarja dat is voor uw rekening en verantwoording, g aat u uw beweegredenen  maar aan de rechter uitleggen. Ik lijd schade en dat zal ik overtuigend aantonen. Van hoor en weder hoor is geen sprake geweest, u heeft mij nooit naar een reactie gevraagd op mijn optreden in het TV-programma Opgelicht.

Pieter Knabben

listenbedrog.nl schreef om 23.27 uur terug.

Heer Knabben,

In reactie op uw derde e-mail van vandaag bericht ik u het volgende. Met belangstelling wacht ik het politieonderzoek af, wetende dat dit in dit land van prioriteitstellingen nog wel wat tijd in beslag zal nemen. De heer Rasenberg, directeur van TV-Gazet die u een afschrift van uw e-mail heeft gestuurd, kan daarover meepraten.

Ik heb nimmer gesuggereerd dat u betrokken zou zijn bij het faillissement van TV-Gazet en heb slechts gemeld dat u lijdend voorwerp was van een aflevering van TROS Opgelicht! Ik heb naar aanleiding van uw optreden in ‘Brabant en andere zaken’ meerdere e-mails en telefoontjes gekregen, wat mij ertoe bewoog het door u gewraakte artikel te schrijven.

Uw opmerkingen over uw integriteit en schade laat ik graag voor uw rekening. Wat betreft de tekst van uw website die door listenbedrog.nl is overgenomen, heeft u gezien dat er bronvermelding is toegepast. Hierom zou u niet ontvankelijk dienen te worden verklaard in uw claim dat ik een dief ben. Van diefstal heeft u blijkens uw brief ook geen aangifte gedaan.

De artikelen uit het Wetboek van Strafrecht die u noemt (art 261 lid 1 en 2 en art 262 lid 1) zijn niet van toepassing. Ik heb u immers nergens van beschuldigd, maar heb slechts verwezen naar TROS Opgelicht! In dit verband wijs ik u op art 261 lid 3 Wetboek van Strafrecht:

Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te laste gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

Artikel 262, lid 1 Wetboek van Strafrecht is niet van toepassing omdat ik niet weet of de beschuldigingen aan uw adres in strijd zijn met de waarheid.

M.H. van Kampen


Briefwisseling (2)

Op dinsdag 16 december dreigde Pieter Knabben, boos omdat hij zijn zin niet kreeg, om 23.09 uur met een advocaat.

Geachte heer van Kampen, mijn advocaat in deze kwestie die van mij overigens een duidelijk instructie heeft gekregen is Mr. C. Liesker.
P. Knabben

listenbedrog.nl diende de Eindhovenaar om 00.42 uur van repliek. Deze e-mail, getiteld 'Pieter Knabben op oorlogspad', werd tevens naar de media gestuurd.

Heer Knabben,

In reactie op uw vierde e-mail bericht ik u dat het mij geenszins verbaast dat u zich, al dan niet in samenspraak met uw vrienden in Prinsenbeek, tot TV-Gazet-huisadvocaat mr. Chris Liesker heeft gewend. Toeval bestaat niet. Vriendelijk wijs ik u er nogmaals op dat ik openbare bronnen heb aangehaald.

Overigens hebben zich vandaag meerdere mensen bij mij gemeld die mij opmerkzaam maakten op artikelen over uw handel en wandel die op internet te vinden zijn, w.o. op de websites van De Volkskrant, het Algemeen Dagblad en De Telegraaf. Mensen die nieuwe feiten aandroegen heb ik naar andere media verwezen, daar ik los van uw banden met TV-Gazet niet geïnteresseerd ben in u.

Ik merk daarbij op, zonder er een oordeel aan te verbinden, dat u een druk baasje bent en geef u in overweging u met nuttiger zaken bezig te houden dan mij en TROS Opgelicht! te dreigen met juridische stappen.

M.H. van Kampen


Briefwisseling (3)

Op woensdag 17 december ging de 'bedrijvendokter' om 08.52 uur in op de e-mail-titel 'Pieter Knabben op oorlogspad'.

Inderdaad, elke journalist die het in zijn hoofd haalt mij met onjuiste informatie meent te moeten beschadigen zal zich heel erg goed moeten realiseren dat de persvrijheid ook grenzen kent. Ik ga geen enkele confrontatie uit de weg. Dat heb je nou eenmaal als je een sterke en stabiele persoonlijkheid bent. Ik laat mij niet uit het veld slaan door een stelletje (linkse riool ratten van) journalisten.
Pieter Knabben

listenbedrog.nl schreef om 18.18 uur terug.

Heer Knabben,

In reactie op uw vijfde e-mail meld ik u dat ik het volledig met u eens ben dat de persvrijheid ook grenzen kent. Ruggespraak met een aantal mensen, w.o. mijn raadslieden, heeft mij vandaag gesterkt in mijn stellige overtuiging dat ik die grenzen niet heb overschreden. Uw opmerkingen over de pers laat ik voor uw rekening, objectief vaststellende dat het gevoel kennelijk wederzijds is.

De –subjectieve- tweede alinea van uw schrijfsel, waarin u minder sympathieke uitlatingen doet over mijn persoon, heb ik voor kennisgeving aangenomen en zal ik derhalve vooralsnog niet publiceren. Dit op advies van mijn raadslieden.

Ik verzoek u bij herhaling uw acties jegens mij te staken, nochtans gaf iemand mij vandaag in overweging dat juist deze u van andere activiteiten weerhouden. En dan doelde mijn gesprekspartner op handelingen die anderen in hun portemonnee zouden kunnen treffen.

M.H. van Kampen

Sinds het verlopen van de 'deadline', op woensdag 17 december 2003 om 17.00 uur, heeft listenbedrog.nl niets meer van 'meester Pieter' gehoord.
Reageren?

Contact


Openbare informatie

Op internet is een schat aan informatie te vinden over de activiteiten van Pieter Knabben. Een greep uit het aanbod.

TROS Opgelicht!

 
Special: Vermeende meesteroplichter doet boekje open

Pieter Knabben, omstreden bedrijvensaneerder en volgens velen misschien wel de grootste meesteroplichter van Nederland, verscheen zaterdag 20 september in het televisieprogramma Opgelicht!.

In de uitzending, die geheel aan hem is gewijd, praat Knabben over de beschuldigingen tegen hem, over zijn briljante geest en over zijn ‘warme banden’ met de overheid.

Alleen voor eigen gewin
In zijn functie als insolventie-adviseur zou Eindhovenaar Knabben (54) bedrijven redden als ze op de rand van een faillissement staan. Ondernemers, oud-werknemers, een notaris en anderen die hem al lang volgen, vertellen in het televisieprogramma echter dat hij alleen maar uit is op eigen gewin en geen enkel bedrijf aan een doorstart helpt. Wel zou Knabben enorme honoraria rekenen voor zijn arbeid. Bovendien zou hij, zo luiden de beschuldigingen, betrokken zijn bij het verduisteren van lease-auto’s. In 1993 werd hij bovendien al eens tot 4,5 jaar cel veroordeeld wegens betrokkenheid bij een groot drugstransport en in 2001 zat hij in België lange tijd in voorarrest, verdacht van zwendel met cheques.

Oud tipgever CID
Knabbens positie is extra bijzonder omdat hij in de jaren negentig werkte als tipgever voor de Criminele Inlichtingendienst (CID). Nadat hij de dader in een moordzaak een bekentenis wist te ontlokken, werd zijn eigen gevangenisstraf van 4,5 jaar teruggebracht naar een jaar, waarbij bovendien zijn strafblad werd geschoond.

Toch geen strafblad
Toen hij na zijn verblijf in de cel in België naar Nederland terugkeerde, kon hij dus met een schone lei weer in zaken gaan. Ondernemers die in de afgelopen tijd naar hun zeggen door hem werden gedupeerd, zijn woedend over deze gang van zaken. Een ondernemer uit het oosten van het land liet uitzoeken of Knabben een strafblad had voor hij met hem in zee ging, maar vond inderdaad niets.

Bron: www.opgelicht.nl


Automotive

Zwendel met Wankel-obligaties 22-7-2003
De jurist Pieter Knabben beweert dat hij de patenten op de Wankelmotor bezit. Naar eigen zeggen heeft hij de patenten een paar maanden geleden gekocht voor twintig miljoen euro. Dat is een dankbare investering, want hij voorziet een mooie toekomst voor de rotatiemotor die Dr. Felix Wankel in de jaren ’50 uitvond. Knabben noemt Boeing, British Aerospace, BMW, Fichtel & Sachs en Lycoming als bedrijven die serieus in de Wankelmotor geïnteresseerd zijn. Daarom is Knabben op zoek naar investeerders die ‘in de Wankelmotor’ willen investeren.

Failliet
Knabben is ‘insolventiejurist’: zijn bedrijf, Via Nova in Almere, helpt bedrijven die in moeilijkheden verkeren met het maken van een doorstart of het afwikkelen van het faillissement. Omdat hij niet bekend is in de autobranche, hebben wij een aantal beweringen van Pieter Knabben nagetrokken. Daarbij bleek dat de man die - naar eigen zeggen - nog maar enkele maanden geleden twintig miljoen euro aftikte, al sinds maart 2000 in staat van faillissement verkeert. Twintig schuldeisers vorderen in totaal meer dan 2,5 miljoen euro van hem. Bovendien werd hij eerder veroordeeld voor oplichting.

Bron: www.automotive-online.nl


De Volkskrant

Oplichter leurt met Wankelmotor
11 augustus 2003

Lachend staat Pieter Knabben afgebeeld in Automotive. De foto zal genomen zijn vóór hij het begeleidende artikel onder ogen kreeg: het vakblad voor de automobielbranche maakt hem daarin uit voor oplichter en fraudeur.

Wat heeft Pieter Knabben op zijn kerfstok?

Veel, blijkt uit een onderzoek van Automotive. Het blad en de jurist komen met elkaar in aanraking, omdat Knabben zoekt naar mensen die geld willen steken in de ontwikkeling van de Wankelmotor. Deze rotatiemotor werd in de jaren vijftig bedacht door de Duitse technicus Felix Wankel.

In 1964 werd de vinding voor het eerst toegepast in een auto. Het werd geen succes: de motor, met maar één zuiger, lekt. Dat is nu verholpen, bezweert Knabben tegenover Automotive. Jammer alleen dat nu zijn verhaal aan alle kanten gaten vertoont.

Knabben zegt voor 20 miljoen euro de patenten op de Wankelmotor te hebben gekocht van het Duitse bedrijf Wankel Supertech. Dat heeft hem vorig jaar wel aandelen geboden, maar de Almeerder kwam niet over de brug.

De verdere track record van Knabben boezemt ook weinig vertrouwen in. Hij was in 1999 uitbater van een hulplijn voor ondernemers die bankroet dreigen te gaan, maar ging zelf failliet. Enkele jaren daarvoor, maakt Automotive op uit oude jaargangen van De Telegraaf, is Knabben veroordeeld wegens oplichting en de handel in xtc. Geconfronteerd met de bevindingen zegt Knabben dat hij niet wist 'dat het gebruikelijk was om in Nederland mensen zo te beschadigen. Maar ik zal je de bewijzen laten zien.' Knabben is in stijl gebleven: Automotive wacht nóg op antwoord.

Copyright: de Volkskrant

Bron: www.volkskrant.nl


NRC Handelsblad

Teakhoutfonds krijgt nieuw leven

 

Door onze financiële redactie

 

AMSTERDAM, 29 JULI.  Beleggers in een verliesgevend bosbouwproject in Brazilië hebben een overeenkomst bereikt met de eigenaar van het teakhoutfonds, Eco Brasil. Als gevolg van het akkoord kan het teakhoutfonds een doorstart maken, en zijn de financiële belangen van de deelnemers veiliggesteld.

 

Dat heeft de stichting Participanten Eco Brasil, van de beleggers, gisteravond meegedeeld. Circa 1.100 beleggers hebben miljoenen euro's verloren in dit duurzame bosbouwproject in Brazilië. In totaal is er voor 38 miljoen euro geïnvesteerd in het fonds.

 

De stichting heeft nu het project van de voormalige eigenaar T. Nederhoff overgenomen. De stichting gaat een nieuw bestuur formeren en een businessplan opstellen. ,,Er is een injectie van 3 tot 5 miljoen euro nodig om het project van de grond te krijgen. Enkele grote investeerders zijn bereid om er geld in te steken'', zegt penningmeester J. Ganzefles van de stichting.

 

De stap komt nadat het project dreigde te mislukken. Eco Brasil is in 1998 opgericht en exploiteert in Brazilië 241.000 hectare bos. De houtkap en verkoop van hout moest op jaarbasis 12 procent rendement opleveren. Maar sinds juni vorig jaar is het fonds gestopt met het uitbetalen van het maandelijkse rendement. Diverse beleggers vermoedden dat er fraude was gepleegd en deden afgelopen dagen aangifte bij de politie Winterswijk. Die heeft de zaak in handen gegeven bij de Economische Controle Dienst (ECD).

 

Voormalig eigenaar T. Nederhoff en juridisch adviseur P. Knabben ontkennen dat er fraude is gepleegd. ,,Het grootste probleem was dat de beleggers een rendement van een procent per maand in het vooruitzicht werd gesteld, terwijl er nooit een boom is verkocht.''

 

Een groot deel van de inleggelden ging op aan de kosten voor de aankoop van een bos van 140.000 hectare en de aanleg van een aanvoerweg, stelt Knabben. ,,Het rendement bleef uit omdat het niet lukte een houtzagerij te bouwen. Om de beleggers tevreden te houden werden van nieuwe inleggelden de uitkeringen aan de andere beleggers uitbetaald. Dat houdt een keer op. De renteschulden liepen op tot 3,5 ton euro per maand'', zegt Knabben.

 

Datum: 

29-07-2003

Sectie: 

Economie

Pagina: 

13

Trefwoord:  

Sparen en beleggen; Bosbouw; Economie; Bedrijfstakken; Agrarische Sector; Financiën

Geografie:  

brazilië; amerika; latijns amerika; zuid amerika

Organisatie:  

Eco Brasil

Persoon:  

T. Nederhoff; J. Ganzefles; P. Knabben

Bron: www.nrc.nl


De Telegraaf

Persconferentie met zakenman brengt Ybema in problemen

26 okt 1999

door Martijn Koolhoven en Sjuul Paradijs

DEN HAAG, dinsdag

Staatssecretaris Gerrit Ybema (Economische Zaken) is in ernstige verlegenheid gebracht nu blijkt dat hij 24 maart dit jaar in perscentrum Nieuwspoort een persconferentie heeft gegeven met zakenman mr. Pieter Knabben. Laatstgenoemde heeft een legertje schuldeisers achter zich aan.

Tijdens de persconferentie stelde Ybema (D66) de Nationale Faillissements Preventielijn (NFP) in gebruik, een 06-lijn die bedoeld is om ondernemers te helpen die de hete adem van schuldeisers in hun nek voelen. De telefoonlijn was een initiatief van mr. Knabben.

Naar het ministerie van Economische Zaken inmiddels is gebleken is het mr. Knabben zélf die schuldeisers achter zich aan heeft. Zo is de huur van de Frits van der Poel Zaal in Perscentrum Nieuwspoort, waar de D66-bewindsman zijn persconferentie gaf, nooit betaald door Knabben. Oud chef Binnenland van het ANP, Willem Franssen, die inmiddels een eigen communicatiebureau heeft en die werkzaamheden voor Knabben verrichtte, zit ook op zijn geld te wachten.

Hetzelfde geldt voor het bekende arbeidsbemiddelingsbureau Capacity in Amsterdam, dat mr. Knabben aan ex-RTL woordvoerder Harry Severens hielp om de Nationale Preventielijn bekendheid te geven. Capacity ontving geen cent en Harry Severens bedankte voor de eer nadat hij ontdekte dat de zaak een luchtje had.

Mr. Van Raam, advocaat te Amsterdam, heeft namens een cliënt een grote woninginrichter de rechtbank vonnis laten wijzen om mr. Knabben te dwingen een rekening van ƒ20.000 te laten voldoen. Hetzelfde geldt voor een keukenfirma in Oisterwijk, die een keuken plaatste bij Knabben en vervolgens tevergeefs rekeningen stuurde. De verhuurder van een pand aan de Parklaan in Den Haag, waar de Nationale Faillissementspreventielijn, enige tijd zetelde, heeft een incassobureau in Haarlem in de arm genomen.

"Onbegrijpelijk dat Economische Zaken met deze meneer in zee is gegaan", aldus Willem Franssen. "Meneer Ybema had dit beter niet kunnen doen. Ik heb begrepen dat meneer Knabben inmiddels met de noorderzon is vertrokken."

Klachten

Een woordvoerder van Staatssecretaris Ybema bevestigt dat zich na de opening van de telefoonlijn "een flink aantal mensen bij het departement heeft gemeld met klachten over de initiatiefnemer". Ybema heeft de kamer eerder per brief bericht dat hij de klachten "zeer serieus" neemt. Het ministerie van EZ heeft inmiddels een onderzoek ingesteld naar de handel en wandel van meneer Knabben.

De VVD en D66 nemen de zaak hoog op. VVD-Kamerlid Voute, die al eerder om opheldering vroeg aan D66-staatssecretaris Ybema, noemt de zaak 'buitengewoon ernstig'. "Een staatssecretaris moet actief reageren", aldus Voute. "Ybema had onderzoek moeten verrichten zodat niet meer bedrijven de dupe waren worden. Het bedrijf was kennelijk zeer weinig bonafide. De bewindsman had een veel actiever beleid kunnen voeren om meer slachtoffers te voorkomen."

Ook D66-Kamerlid Van Walsem kan zich nog herinneren dat de Nationale Faillissementlijn andere ondernemers wilde helpen. "Maar het eigen verleden scheen niet brandschoon te zijn. Dan heb je als staatssecretaris geen goed onderzoek gedaan", reageert Van Walsem.

© 1996-2002 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden.

Man achter hulplijn bij faillissementen blijkt zelf bankroet

27 okt 1999

door Martijn Koolhoven en Sjuul Paradijs

DEN HAAG, woensdag

De affaire rond 'mr.' Pieter Knabben, de man achter de Nationale Faillissement Preventielijn (NFP), wordt voor staatssecretaris Gerrit Ybema (Economische Zaken) steeds pijnlijker. Ybema hielp Knabbben tijdens een persconferentie op weg met de NFP.

Naar nu blijkt heeft Knabben de NFP vooral gebruikt om ondernemers financieel uit te kleden. Bovendien blijkt Knabben een strafblad te hebben en gebruikt hij ten onrechte de titel meester in de rechten.

Als klap op de vuurpijl is Knabben vorige week woensdag privé failliet verklaard door de rechtbank in Den Bosch. Het faillissement was aangevraagd door onder meer een voormalig cliënt van de door Ybema gepromote NFP.

Dit inmiddels ter ziele gegane metaalbedrijf, ELM Compact in Velsen-Noord, had het 06-nummer van de NFP gebeld omdat het in nood verkeerde. De curator van ELM Compact, mr. E.R. Butin Bik, vordert ƒ27.000 van Pieter Knabben wegens 'het onrechtmatig onttrekken van gelden uit de faillissementsboedel, dan wel selectieve betalingen aan zichzelf'.

Butin Bik: "Het bedrijf heeft met meneer Knabben het paard van Troje binnengehaald. Diegene waarvan je als ondernemer hulp verwacht, bevoordeelt andere schuldeisers, en met name zichzelf. Deze man was juist aangetrokken om het bedrijf te redden. Dat maakt het bijzonder wrang."

De andere aanvrager van het faillissement van Knabben is de firma Ernesto Keukens in Oisterwijk wegens een vordering van ƒ50.000.

Knabben, die eerder in België is veroordeeld voor oplichting, heeft verzet aangetekend tegen zijn faillissement. De NFP-lijn draait ondertussen gewoon door.

Het ministerie van Economische Zaken heeft gisteren bij de Economische Controle Dienst (ECD) nogmaals geïnformeerd hoe het staat met het onderzoek naar de activiteiten van Pieter Knabben, dat op aandringen van de staatssecretaris Ybema plaatsvindt. Het onderzoek is nog in volle gang.

Voor VVD-Kamerlid Voûte telt de affaire zwaar, omdat door de medewerking van Ybema aan de introductie van de 06-lijn sprake kan zijn van opgewekt vertrouwen bij bedrijven en burgers die met Pieter Knabben in zee zijn gegaan.

© 1996-2002 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden.

Deal justitie met helper bij faillissement

28 okt 1999

door Martijn Koolhoven

DEN BOSCH, woensdag

Justitie blijkt in 1994 in het diepste geheim een deal te hebben gesloten met Pieter Knabben waardoor hij zijn celstraf van vier en een half jaar wegens handel in xtc niet hoefde uit te zitten, maar al na een jaar op vrije voeten kwam.

Het gaat om dezelfde Pieter Knabben, wiens Nationale Faillissement Preventielijn (NFP) door staatssecretaris Gerrit Ybema (Economische Zaken) tijdens een persconferentie is gepromoot.

Knabben kreeg de opmerkelijke strafvermindering voor het informantenwerk dat hij tijdens zijn detentie in de gevangenis in Grave in 1994 voor justitie verrichte. Dit leidde onder meer tot het oplossen van de geruchtmakende moord op de 35-jarige Eindhovense Rienja Shewpersadsingh. Bovendien zette 'gevangene-informant' Knabben de politie ook nog op het spoor van een reeks niet opgehelderde moordzaken op jonge vrouwen in de jaren zeventig.

Bewijs

Pieter Knabben leverde justitie het sluitende bewijs dat medegevangene Wim S. verantwoordelijk was voor de moord op de vrouw. Knabben produceerde voor justitie de route die S. volgde van een café in Valkenswaard, dat hij kort voor de moord samen met Rienja bezocht, tot aan de plek in het bos waar Wim haar om het leven bracht en een graf voor haar maakte. Justitie oordeelde later dat het werk van de mede-gevangene een welkome schakel was in de bewijsketen tegen de ontkennende Wim S. Wim S. werd tot zes jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging veroordeeld.

Bronnen bij justitie bevestigen de deal die destijds met Knabben is gesloten. Onderdeel van de deal zou ook zijn dat het strafblad van Knabben zou worden geschoond. Dat zou ook verklaren waarom Knabben, die inmiddels een spoor van financiële ellende door het land heeft getrokken, zichzelf lange tijd onaantastbaar heeft gewaand.

Knabben zei daar gisteravond zelf over: " Mijn strafblad is geschoond, dat was onderdeel van de deal. Ik heb voor justitie een hele belangrijke rol gespeeld. Het initiatief ging van hen uit. Ik ben van onschatbare waarde geweest voor hen".

Over de rol van Gerrit Ybema bij de lancering van zijn Nationale Faillissement Preventielijn (NFP), zegt Pieter Knabben: "Ik ben vorig jaar een keer naar het ministerie van Economische Zaken gegaan en ik heb daar een presentatie gegeven van de faillissementslijn die ik wilde gaan beginnen. Kort daarna werd ik gebeld door het ministerie met de vraag wanneer ik begon en of de staatssecretaris de lijn mocht openen. Ík heb niet gebeld! Ik ken geen enkele staatssecretaris en Pieter Knabben heeft ook helemaal niets met de politiek!"

Naar nu blijkt heeft Knabben de NFP vooral gebruikt om ondernemers financieel uit te kleden. Bovendien gebruikt hij ten onrechte de titel meester in de rechten. Als klap op de vuurpijl is Knabben vorige week woensdag privé failliet verklaard door de rechtbank in Den Bosch. Het faillissement was aangevraagd door onder meer een voormalig cliënt van de door Ybema gepromote NFP.

© 1996-2002 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden.

Bron: www2.telegraaf.nl


 

© 2003-2011 Mega Media Producties