Colofon

listenbedrog.nl is een initiatief van Mega Media Producties in Breda en opgezet om misstanden in de mediawereld aan de kaak
te stellen.
Deze website ontleent zijn naam aan een geruchtmakende affaire in de West-Brabantse mediawereld, zie 'Dossier TV-Gazet' en
'TV-Gazet in de pers'.
Redactie: Martin van Kampen.

Martin van Kampen (1968) is sinds 1997 bestuurslid van de Bredase Omroep Stichting (BOS).
Van april 1998 tot februari 2000 was hij als vrijwilliger werkzaam bij de Bredase Radio en Televisie Stichting (BRTS) en daarna was hij drie en een half jaar (hoofd-) redacteur bij TV-Gazet West-Brabant BV.
Zowel bij de BRTS als bij TV-Gazet moest hij met lede ogen aanzien dat het enthousiasme van de medewerkers teniet werd gedaan door mismanagement en belangenverstrengeling.
listenbedrog.nl is een protest tegen falende omroepbesturen en een in het verlengde daarvan vaak falende overheid.

 

home