ListEnBedrog.nl

loquendi libertatem custodiamus

Klachten?
Start
Contact
Dossier Pieter Knabben
Oplichtertje
Actueel
Dossier BRTS
Zwartboek BRTS/BOS
Dossier PBO BRTS
BRTS in de pers
X-files
Bezwaarschrift BOS
Besluit CvdM
Dossier TV-Gazet
TV-Gazet in de pers
De affaire Mi Amigo
SOS Magdalena
Reacties
Open & Eerlijk
Links
Colofon

BRTS in de pers

De BRTS: achttien jaar en nog steeds niet volwassen

Mensen worden geacht op hun achttiende verjaardag volwassen te zijn, maar voor de Bredase lokale omroep gaat dat niet op. Ruim achttien jaar nadat de Bredase Radio en Televisie Stichting BRTS zijn eerste tv-uitzending presenteerde op 1 juni 1982 is de lokale zender nog steeds niet behoorlijk van de grond gekomen.

Alle goede bedoelingen ten spijt heeft de BRTS, zoals het CDA-raadslid M. Boidin het noemde 'meer downs dan ups gehad'. En de problemen zijn nog niet voorbij, want op dit moment kampt de stichting met een gat in de begroting van een kleine twee ton.

Maar de gemeente Breda, heel goed op de hoogte van de semi-permanente crisis waarin de omroep verkeert, wil toch in de bres springen voor de BRTS. Het ziet er naar uit dat een door B en W voorgestelde injectie van 7,5 ton, verspreid over vijf jaar, zonder veel problemen door de raad aangenomen gaat worden.

Het lijkt alsof dat met principes te maken heeft. Al in de jaren tachtig heeft de Bredase politiek afgesproken dat de stad een lokale omroep nodig heeft. Dat staat sindsdien als een paal boven water en in het geval van de BRTS zijn de Bredase politici zo principieel dat het pijn doet.

De meeste partijen in de gemeenteraad hebben het over een 'faire kans om de BRTS volwassen te laten worden'. Deze 'faire kans' lijkt meer op het trekken aan een dood paard, want de BRTS is al achttien jaar bezig met volwassen worden. Alleen wil het maar niet lukken.

Het jaar 2000 sprong er kwalitatief nog enigszins uit vanwege vier redelijke programma's die opgenomen waren in Mega Sport, maar dat zal voorlopig niet meer gebeuren. De uitzendingen kwamen tot stand met de peperdure apparatuur van een medewerker die intussen weer is vertrokken. De BRTS bleef onthand achter.

De twee gezichten van StadsTV, Mariëlle Bastiaansen en Joep Schreuder, zijn een paar maanden geleden overgestapt naar NAC-TV, dat uitzendt op het kanaal van aartsrivaal TVGazet.

Het is niet alleen de televisiepoot van de BRTS (StadsTV) die niet voldoet aan de verwachtingen. In de raad wordt ook gemord over de uitzendingen van Stadsradio: voornamelijk muziek met ergens in de marge een Bredaas agendabericht of een interview. De kabelkrant van StadsTV ondervindt hevige concurrentie van de commerciële TVGazet.

Ondanks de kritiek over de inhoud wil de gemeente 7,5 ton in de BRTS investeren en krijgen de medewerkers van de lokale omroep weer hoop. Maar is die hoop terecht? Na het dichten van het begrotingsgat krijgt de BRTS vijf jaar lang jaarlijks 110.000 gulden. Een aardig bovenmodaal bedrag, maar in de geldverslindende mediawereld kom je er niet ver mee. Zeker niet wanneer dat geld ook nog eens over de 'poten' radio, tv en kabelkrant moet worden verdeeld.

De BRTS moet maar creatief worden, zegt wethouder A. Adank van Cultuur en dat betekent vrij vertaald: zoek maar een sponsor. Zo wordt een voornamelijk uit vrijwilligers bestaande organisatie veroordeeld om in zaken te gaan en om te voldoen aan de harde eisen die de commercie stelt. Het verleden van de BRTS heeft aangetoond dat dit zelden makkelijk gaat.

Wat de gemeente Breda nu biedt is vlees noch vis. De omroep is voor de gemeente belangrijk voor de 'snelle informatieverstrekking' en richt zich vooral op de mensen die gebonden zijn aan huis. "We hopen daarbij een beetje op het zap-gedrag van de mensen", zegt Adank, die er op gokt dat mensen blijven hangen op een van de pagina's van de kabelkrant van de BRTS of eens afstemmen op Stadsradio.

Hoe de entourage van die 'snelle informatieverstrekking' wordt vormgegeven, lijkt verder minder belangrijk. Zolang er maar een medium is waarmee de gemeente haar gang kan gaan. Dat heeft niet veel met pluriformiteit, kwaliteit of tegenwicht tegen de commercie te maken: het is gewoon handig voor die keren dat de gemeente wat te melden heeft.

De BRTS wordt op die manier natuurlijk nooit volwassen. Nu niet en over vijf jaar niet.
©BN/DeStem


Onderwereld toont zich in Breda

Door Bas Kock en Hessel de Ree

26 mei 2001, De moord op de gebroeders Driesen heeft Breda niet alleen geschokt omdat het een van de zwaarste misdrijven is die ooit in de stad zijn gepleegd. De impact is vooral groot omdat de moord vragen oproept over de verwevenheid van de onderwereld met de op het oog zo respectabele bovenwereld. En dat in een provinciestadje dat niet bepaald bekend staat als het crimineel kloppend hart van Nederland.

Rob (rechts) en Eric Driesen waren niet vies van media-aandacht. Op deze foto uit 1989 poseren ze voor een Cadillac uit de jaren vijftig.

Zondag, 20 mei. Het nieuws over de liquidatie van Rob en Eric Driesen (44) gaat als een lopend vuurtje door de stad. Wie kende ze niet, die snelle jongens in hun dure wagens. Die overal in de stad panden bezaten. Die vorige maand nog aankondigden het monumentale pand van Spaar Select aan de Haven voor acht miljoen te willen kopen. En die vorig jaar aan de Hambroeklaan het kapitale fitnesspaleis Mega Sport uit de grond stampten.

De gewelddadige dood van de broers heeft in Breda voor heel veel opschudding gezorgd. Bleek uit politiecijfers niet dat Breda relatief gezien zo'n veilige stad is? Dat je voor de echte georganiseerde criminaliteit in de Randstad moet zijn?

Het feit dat burgemeester Rutten van Breda op de dag van de moord geen enkel commentaar op de zaak wilde geven, wil niet zeggen dat het nieuws op het gemeentehuis niet als een bom insloeg. Rutten mag dan zwijgen, de gemeenteraadsleden steken hun zorgen niet onder stoelen of banken.

"Ik ga er vanuit dat de burgemeester er in het driehoeksoverleg met politie en justitie bovenop zit. En dat hij ons als raadsleden snel zal informeren over de relaties tussen onderwereld en bovenwereld", zegt fractievoorzitter H. Haarhuis van de PvdA.

Oppositiepartij de Parel van het Zuiden noemt het 'te gek voor woorden' dat het college de dubbele moord niet acuut op de agenda van de commissie Algemene Zaken zette. Temeer omdat de Parel een anonieme brief ontving met de bewering dat er een rechtstreekse lijn loopt van de grote drugshandelaren in Nederland naar een paar handelaren in onroerend goed in Breda.

"Deze zaak geeft aan dat de goed georganiseerde en machtige onderwereld zich manifesteert in de bovenwereld", vindt ook fractievoorzitter W. Schröder van GroenLinks. "We moeten als gemeente heel goed nadenken over contacten met dit soort organisaties. Mijn idee: zover mogelijk vandaan blijven."

Verwevingen

Maar Breda is een kleine stad. Verwevingen, hoe klein ook, liggen al snel op de loer. Zo houdt de BRTS, de 'publieke omroep' van Breda, kantoor in Mega Sport. Verschillende bronnen bevestigen dat de BRTS, verantwoordelijk voor de uitzendingen van Stadsradio en de kabelkrant StadsTV, zwaar gesponsord wordt door de sporttempel. De belangrijkste financier van de BRTS is echter de gemeente Breda, die de omroep dit jaar zelfs van de ondergang redde met een subsidie van bijna twee ton.

De banden tussen de gebroeders Driesen en StadsTV leidden deze week zelfs tot een Bredaas media-oorlogje. De commerciële kabelkrant TV-Gazet legde een verband tussen StadsTV en mogelijke witwaspraktijken van de Driesens.

Directeur A. de Vogt van StadsTV reageerde furieus en liet via zijn eigen kabelkrant weten dat zijn omroep geen enkele band heeft met criminele kringen, en dat TVGazet de vrijheid van meningsuiting misbruikt. "Het ligt allemaal erg dicht bij laster en smaad en ik overweeg dan ook juridische stappen", aldus De Vogt.

Dat de gebroeders Driesen via hun handel in onroerend goed geld witwasten, blijft een hardnekkig gerucht. Rob Driesen ontkende vorige maand tegenover deze krant dat hij en zijn broer financiële hand- en spandiensten voor criminelen verleenden: "Dat klopt allemaal niet. We doen normaal zaken. We kopen en verkopen via grote makelaars in deze regio en heel Nederland en lenen geld bij banken."

NAC

De Driesens manifesteerden zich volop in Breda. Ze waren graag geziene gasten in de businessloge van NAC, de club die ze bovendien sponsorden. Daar onderhielden ze warme contacten met de Bredase zakenelite. Ze verdienden in de stad grof geld aan de handel in onroerend goed, waarbij ze zaken deden met de grote regionale makelaarskantoren.

Directeur onroerend goed W. Krzeszewski van Meeùs neemt kort na de moord vanuit zijn vakantieadres in Tsjechië de tijd om hardvochtig te ontkennen dat Meeùs ooit zaken deed met de Driesens: "Ze waren geen klant van ons. We hebben nooit een pand voor ze verkocht. Ze deden niet veel zaken met reguliere marktpartijen. Die jongens zaten meer in het grijze circuit en regelden hun eigen zaakjes."

Maar Meeùs, ook een grote sponsor van NAC, deed wel degelijk zaken met de Driesens. In februari van dit jaar brak er brand uit in een monumentaal studentenhuis aan de Wilhelminasingel in Breda. Het pand was in bezit van de gebroeders Driesen. Elf studenten kwamen op straat te staan. Een maand na de brand stond het herenhuis te koop. Voor 1.115.000 gulden, bij Meeùs. Het verhaal heeft nog een staartje. Tot ongenoegen van de dakloze studenten weigerden de Driesens het pand op te knappen. De huurders stapten naar de rechter om hun kamers terug te eisen. Volgens de advocaat van de studenten kwam de brand de gebroeders goed uit: ze zouden tonnen extra verdienen nu ze het huis leeg konden verkopen. In de advertentie, die nog steeds te vinden is op de website van Meeùs (http://www.meeus.com), wordt met geen woord gerept over huurders.

Het was niet de eerste keer dat de Driesens in de clinch lagen met 'lastige' huurders. Dat ze daarbij niet terugdeinsden voor intimidatie en bedreiging, blijkt uit het verhaal van een voormalig bewoonster van het pand waar tot vorig jaar tabakszaak Insulinde was gevestigd, op de Grote Markt in Breda.

Probleem

De Driesens wilden het monumentale pand, dat ze in 1997 voor ruim een miljoen gulden gekocht hadden, met een forse winst verkopen. Probleem: de aanwezigheid van een huurster drukte de vraagprijs.

"Ze maakten me al snel duidelijk dat ik eruit moest", zegt de vrouw, die uit angst voor repercussies anoniem wil blijven. "Toen ik zei dat ik er prima woonde, kreeg ik plotseling heel vervelende telefoontjes van mensen uit de directe omgeving van de broers: of ik mijn leven beu was en of ik wel wist dat ik nu nog zo'n leuk gezichtje had."

Rob en Eric hadden twee gezichten. Enerzijds waren het snelle jongens met een vlotte babbel, meedogenloze zakenmannen voor wie geld verdienen voorop stond, het liefst zo snel en zo veel mogelijk. Maar ze hadden ook een andere kant. "Het was absoluut geen tuig", zegt een voormalig zakenpartner. "Ik heb ze nooit betrapt op onfatsoenlijkheden. Ze oogden rustig en kwamen beminnelijk over. Ze konden je inpakken."

"Natuurlijk waren ze geslepen en zakelijk heel clever", zegt een oud-werknemer, die als adviseur in dienst was van de broers. "Ze wisten wat ze wilden en ze konden de spot met zichzelf drijven. Dan zeiden ze: kijk ons nou voor lul rijden, in onze witte Rolls Royce. Ze hadden gevoel voor humor."

Zoals die keer dat het personeel van Driesen Lastechniek een uitstapje maakte naar Duitsland. "We kwamen met de bus aan bij het Intercontinental. Bleek dat net voor ons de bus van het elftal van FC Stuttgart was vertrokken. De fans stonden er nog. Deuren van onze bus open, wij eruit. We hielden die mensen voor dat wij het Nederlands elftal waren. Hebben we met z'n allen handtekeningen uit staan delen. Rob en Eric deden natuurlijk mee. Lachen!"

De vele vijanden die de broers in hun vijftien jaar durende carrière maakten, konden heel wat minder met de broers lachen. Ron N., de man die wordt verdacht van de dubbele moord, was ongetwijfeld een van de gevaarlijkste. Over hun relatie met N. liet Eric zich vorige maand in vage bewoordingen uit. Hij zei dat 'die jongen bij ons ruimte huurt' en dat hij 'ook niet weet wat hij verder allemaal doet'.

Natuurlijk waren de broers geschrokken na de bomaanslag bij Mega Sport, waarbij vorige maand een Mercedes met daarin Ron N. en diens vriendin werd opgeblazen. Het was Eric Driesen die de Mercedes aan N. had uitgeleend. Was die aanslag eigenlijk voor Eric bedoeld?

Vijanden

Dat konden de broers zich niet voorstellen, zeiden ze een week na de aanslag tegenover deze krant: "We doen veel zaken. Dat levert wel eens problemen met mensen op, en zelfs rechtszaken. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat mensen die wij kennen zoiets doen."

Tweeënhalve week later gebeurt hetgeen de broers zich niet konden voorstellen. Met een vuurwapen worden ze in de woning van Rob Driesen afgeslacht. Vanmiddag worden ze begraven. In Breda.
©BN/DeStem


Halve ton subsidie voor BRTS

Van onze verslaggever

Zaterdag 08 juni 2002 - BREDA - De Bredase Radio en Televisie Stichting (BRTS) krijgt over de periode 2002 tot 2005 jaarlijks een subsidiebedrag van 50.000 euro.

B en W hebben na wijziging van het ondernemingsplan van de lokale omroep ingestemd met voortzetting van de subsidie. "Er is voldoende vertrouwen in de instandhouding en ontwikkeling van de lokale omroep."
De BRTS is aanbieder van lokaal nieuws via Stadsradio, Stads TV en Stads Text Breda.
©BN/DeStem


Helft subsidie Bredase omroep verduisterd

Vrijdag 07 maart 2003 - BREDA - Van de jaarlijkse subsidie (45.000 euro) voor de Bredase publieke omroep BRTS heeft een medewerker 22.000 euro achterovergedrukt. Het bestuur heeft geen aangifte gedaan bij de politie. Wel moet de fraudeur al het geld terugbetalen. Hij mag bij de omroep blijven werken. Wethouder Adank dreigt de subsidie stop te zetten, als het bestuur de zaak niet naar behoren oplost. ©BN/DeStem


Fraude bij Bredase omroep

Van onze verslaggever

Vrijdag 07 maart 2003 - BREDA - Een medewerker van de Bredase publieke omroep BRTS heeft 22.000 euro van de omroep verduisterd. Dat is de helft van het jaarlijkse subsidiebedrag dat de BRTS van de gemeente Breda ontvangt. Wethouder A. Adank dreigt de stekker uit de omroep te trekken als het bestuur de kwestie niet naar behoren oplost.

De BRTS (Bredase Radio en Televisie Stichting) is verantwoordelijk voor de uitzendingen van Stadsradio en de kabelkrant StadsTV. In verband met de fraudezaak heeft Adank de subsidie-aanvraag voor 2003 aan de BRTS aangehouden. De Bredase publieke zender ontvangt een jaarlijkse subsidie van 45.000 euro.
Hoewel BRTS-voorzitter H. Veelenturf gisteren aanvankelijk slechts wilde spreken van 'een administratieve oneffenheid' en 'ongedekte uitgaven' heeft hij de fraudezaak uiteindelijk toch bevestigd.

Kleine etappes

Een mannelijke medewerker zou het bedrag vorig jaar in een periode van enkele maanden beetje bij beetje ontvreemd. Het bestuur ontdekte de fraudezaak nog geen veertien dagen geleden. Over de identiteit van de fraudeur, zijn functie en de manier waarop hij het geld kon verduisteren, wil Veelenturf geen mededelingen doen. "Iemand heeft een foute bocht gemaakt, maar ik beschouw dit als een interne kwestie. Ik wil geen mensen beschadigen."
De BRTS heeft geen aangifte gedaan bij de politie. Volgens Veelenturf heeft de omroep met de fraudeur een terugbetalingsregeling getroffen. "Het geld is onderweg. Dat weet ik duizend procent zeker." Evenmin zijn er tegen de dader disciplinaire maatregelen getroffen. "Daar hebben we geen behoefte aan. Wij blijven gebruik van hem maken." Wel heeft de omroep zich er volgens Veelenturf van verzekerd dat fraude op deze manier in de toekomst niet langer mogelijk is.

Aangifte

Het bestuur heeft wethouder Adank vorige week over de kwestie ingelicht. Die zei gisteren de zaak hoog op te nemen. Adank heeft de politie inmiddels op de hoogte gebracht. Wanneer het bestuur van de BRTS de kwestie niet naar Adanks tevredenheid oplost, doet de wethouder aangifte. "Wij hebben geëist dat we over alle zaken worden ingelicht en dat het bestuur opschiet met het oplossen van dit probleem", zei Adank. Hij liet alvast doorschemeren dat hij het er niet mee eens is dat het bestuur niet van plan is om aangifte te doen: "Dat nemen wij niet voor onze rekening." Ook zei hij dat als het bestuur de zaak niet naar behoren oplost, dit het einde van de BRTS betekent. ©BN/DeStem


Fraude brengt BRTS in levensgevaar

Vrijdag 07 maart 2003

In de jaren negentig werd de BRTS geplaagd door interne vetes, rechtszaken, boetes maar vooral: schulden. Het maken van radio en televisie is mede door door de voortdurende technische ontwikkelingen die nopen tot investeringen, een peperdure aangelegenheid. De zoektocht naar sponsoren en adverteerders is voor een organisatie die volledig draait op vrijwilligers niet eenvoudig. Daarbij komt dat de kabelkrant van de BRTS een serieuze concurrent heeft aan de andere Bredase kabelkrant: de commerciële TV Gazet. Toen de schuld van de BRTS in het jaar 2000 was opgelopen tot ruim 86.000 euro, plaatste de BRTS de politiek voor de keuze: het einde van de Bredase publieke omroep óf een nieuwe financiële injectie. Ondanks dat er in de politieke arena kritische geluiden te horen waren over inhoudelijke kwaliteit van stadsradio en stadsTV koos de gemeenteraad voor het laatste. Breda saneerde de schuld en stelde de BRTS voor een periode van vijf jaar een jaarlijkse subsidie van 45.000 euro in het vooruitzicht.
Daarmee gaf de politiek de omroep uitdrukkelijk de allerlaatste kans om zich te bewijzen. Cultuurwethouder Adank, die de BRTS destijds eveneens in zijn portefeuille had, herinnert zich deze afspraak nog maar al te goed. Dat een medewerker er nu in is geslaagd om de armlastige BRTS een bedrag te ontfutselen dat net zo groot is als de halve jaarsubsidie, is niet bepaald hoopgevend. "Dit draagt niet bij aan het vertrouwen", zei Adank gisteren, waarmee hij aangaf dat de BRTS niet zomaar uit de problemen is. Oók niet als de frauderende medewerker het gestolen geld tot op de laatste cent terugbetaalt, zoals met hem is afgesproken.
Terecht ziet Adank het verduisteren van gemeenschapsgeld als een zeer ernstige aangelegenheid. Het bestuur krijgt nog even de tijd om de kwestie zelf op te lossen. Gebeurt dat in de ogen van de wethouder niet naar behoren, dan grijpt hij zelf in. Adank liet er gisteren alvast geen misverstand over bestaan wat daarvan de gevolgen zullen zijn: het einde van de BRTS.
©BN/DeStem


Fraude werk penningmeester

Van onze verslaggever

Zaterdag 08 maart 2003 - BREDA - De fraude bij de BRTS is gepleegd door de voormalige penningmeester. De man, die al sinds 1983 penningmeester was, heeft op verzoek van het bestuur zijn ontslag ingediend. Naast het bekende fraudebedrag van 22.000 euro blijkt een van de medewerkers onterecht 3.000 euro te hebben getoucheerd.

Volgens R. Cremer, lid van het managementteam van de BRTS, is de fraude ontdekt toen de penningmeester wegens een ernstige ziekte zijn taken overdroeg. De nieuwe penningmeester, A. Visser, ontdekte kort daarop de onregelmatigheden. Volgens Cremer heeft de oude penningmeester direct daarna een schuldbekentenis getekend.
Vanwege zijn jarenlange staat van dienst bij de BRTS heeft het bestuur hem de gelegenheid gegeven om zelf ontslag te nemen. De man heeft van die gelegenheid gebruikgemaakt. Op dit moment zou een intern onderzoek lopen van alle boeken van de afgelopen tien jaar. Cremers' verhaal wordt bevestigd door andere bronnen binnen de BRTS.
Bestuursvoorzitter H. Veelenturf bevestigt dat de voormalige penningmeester ontslag heeft genomen. Of dat te maken heeft met de fraudezaak wil Veelenturf bevestigen noch ontkennen. Ook wil Veelenturf niet bevestigen dat het inderdaad de voormalige penningmeester is geweest die de fraude pleegde. "Ik beschouw dit als een interne kwestie." Wel kwam gisteren aan het licht dat naast de 22.000 euro die zijn verduisterd, nog eens ongedekt 3.000 euro is uitgekeerd aan een andere medewerker van de BRTS. "Die medewerker had sociale begeleiding nodig. Dit is gebeurd uit medelijden en niet met misdadige bedoelingen", zei Veelenturf.
De voorzitter meldde bovendien dat de BRTS de verdwenen 22.000 euro inmiddels terug heeft. Wie dat bedrag heeft terugbetaald, dat wil het bestuur niet kwijt. De 3.000 euro die de medewerker toucheerde, is nog niet terecht. Veelenturf zei dat hij ervan overtuigd is dat dit geld eveneens wordt terugbetaald.
Het bestuur van de BRTS vergaderde donderdagavond over de kwestie. Dat leidde niet tot een andere afhandeling. De BRTS blijft gebruikmaken van de diensten van de man die de fraude pleegde, tegen hem worden verder geen disciplinaire maatregelen getroffen en het bestuur doet geen aangifte bij de politie.
Dat wethouder A. Adank donderdag zei dat hijzelf aangifte zou doen als het bestuur dat zou nalaten, maakt op Veelenturf geen indruk: "Dat is dan aan de wethouder." Het bestuur blijft erbij dat de hele kwestie de BRTS, de gemeente en de gemeenschap uiteindelijk niets zal kosten en dat aangifte doen daarom niet nodig is.
©BN/DeStem


Bredase publieke omroep lijkt gered

Van onze verslaggever

Dinsdag 18 maart 2003 - BREDA - De Bredase publieke omroep, BRTS, lijkt gered. Wethouder A. Adank is bereid om de subsidie-aanvraag van de omroep onder voorwaarden in behandeling te nemen. In tegenstelling tot eerdere uitspraken ziet Adank af van aangifte tegen de medewerker die 22.000 euro van de omroep verduisterde.

In een gesprek met het bestuur van de BRTS heeft Adank gezegd dat hij vooralsnog de stekker niet uit de omroep wil trekken. Voorwaarde is wel dat het bestuur hem tot in detail inlicht over de maatregelen die de BRTS neemt om te voorkomen dat er in de toekomst nog eens fraude gepleegd kan worden.
Bovendien wil de wethouder zeker weten dat de voormalige penningmeester wordt ontslagen. Daarnaast moet de BRTS bij de boeken van 2002 een accountantsverklaring kunnen overleggen. Pas als de omroep aan deze voorwaarden heeft voldaan, wordt de subsidie-aanvraag voor 2003 behandeld.
Daarmee lijkt de BRTS te zijn gered en blijkt de fraudezaak, die begin deze maand aan het licht kwam, de omroep toch niet de das om te doen. Voor de uitzendingen van Stadsradio en StadsTV is de armlastige BRTS afhankelijk van een jaarlijkse gemeentesubsidie van 45.000 euro. Het nieuws dat de voormalige penningmeester 22.000 euro van de BRTS verduisterde, sloeg bij het stadskantoor dan ook in als een bom.
Hoewel Adank aanvankelijk meldde dat hij hoe dan ook aangifte zou doen van fraude als de BRTS dat zelf niet zou doen, liet een gemeentelijk woordvoerster gisteren weten dat de wethouder hiervan afziet. "We hebben op dit moment niet de intentie om aangifte te doen. Het geld is terug. De persoonlijke omstandigheden van de persoon spelen hierin een rol", aldus de woordvoerster. De voormalige penningmeester lijdt aan een ernstige ziekte.
Bestuursvoorziter H. Veelenturf reageerde verheugd op het nieuws dat Adank geen aangifte doet. "Wat ons betreft, hebben we de zaak nu goed op een rijtje. We zijn er onvoorstelbaar snel bij geweest. Alles wat we uit de kas misten is terug."
Veelenturf zei dat hij het terecht vindt dat Adank de vinger aan de pols houdt. "Ik vind dat niet meer dan normaal. Het gaat om gemeenschapsgelden en hij heeft politieke verantwoordelijkheid." Veelenturf verwacht dat de definitieve boeken op 1 mei bij het stadskantoor liggen. Dan pas zal blijken of de BRTS echt uit de problemen is.
©BN/DeStem


LB stelt vragen over zaak BRTS

Van onze verslaggeefster

Vrijdag 21 maart 2003 - BREDA - De malversaties bij de Bredase publieke omroep BRTS mogen niet met de mantel der liefde worden bedekt. Dat stelt Leefbaar Breda (LB) in een brief aan het college. De fractie wil uitleg daarover in de eerstvolgende commissie ECG.

"Een tolerante opstelling schept een belangrijk precedent naar andere clubs", vindt LB. "Door een beroep te doen op de wet gelijke behandeling, zouden ook zij straffeloos een greep in de kas kunnen doen."
Een bestuurslid van de BRTS heeft 22.000 euro verduisterd, dat is de helft van het jaarlijkse subsidiebedrag. Wethouder A. Adank heeft gedreigd de stekker uit de omroep te trekken als het bestuur de kwestie niet naar behoren oplost. Daarbij hoort het doen van aangifte bij de politie. Tot nu toe heeft het bestuur dit niet willen doen. Hij vindt het voldoende dat er een terugbetalingsregeling is getroffen met de fraudeur.
©BN/DeStem


Lokale omroep BRTS gaat naar Heerbaan

Van onze verslaggever

Vrijdag 17 oktober 2003 - BREDA – De Bredase Radio- en Televisiestichting BRTS verhuist volgende maand naar het Best Westernhotel Brabant aan de Heerbaan. Vanmiddag ondertekenen stichtingsbestuur en hoteldirectie het huurcontract.

StadsRTV Breda neemt zijn intrek in de kelderzalen van het voormalige Hotel Brabant. Die ruimte van circa 350 vierkante meter is vrijgekomen na een recente verbouwing van het nu 71 kamers tellende viersterrenhotel.

De studio en redactieruimte van de lokale omroep zijn nu nog verspreid ondergebracht in de kelder van verpleeghuis Aeneas aan de Zaart en het flatgebouw De Boei aan de Langendijk, het voormalige zusterhuis van het Amphia Ziekenhuis, waarop een zes meter hoge zendmast staat. De BRTS, die vier jaar geleden de accommodatie van de vroegere ziekenomroep Studio Audio betrok, moet nu het veld ruimen wegens de geplande renovatie van Aeneas, begin volgend jaar.

In de nieuwe hotelkelders komen kabelkrantredactie, radio- en tv-studio’s direct bij elkaar te zitten. Bedoeling is dat de uitzendingen hier vanaf begin december vandaan komen. In november zal een nieuwe, veertig meter hoge zendmast op het parkeerterrein van Best Westernhotel Brabant verrijzen, aan de kant van de rondweg. De aangevraagde bouwvergunning heeft de gemeente Breda echter nog niet afgegeven.

Het verhuisbudget bedraagt 25.000. De lokale omroep moet de operatie uit eigen middelen bekostigen. „Dat bedrag lijkt misschien niet veel, maar voor ons is het een flinke aderlating“, zegt StadsRTV-directeur J. Gerdes. De gemeente Breda stelt er geen geld voor beschikbaar. Huisbaas ‘Best Western’ sponsort de omroep in zoverre dat het reclamezendtijd bij de BRTS koopt.

De plaatselijke omroep wordt in de lucht gehouden door ruim vijftig vrijwilligers bij de radio, een tiental bij de tv, plus een dozijn kabelkrantredacteuren.

In de uitzendtijden en -frequenties (107.3 FM; kabelkanaal 92.9) treden als gevolg van de verhuizing geen veranderingen op.
©BN/DeStem


Felle strijd in Breda om publieke zender

Door Bas Kock

Zaterdag 15 november 2003 - BREDA - De Bredase Omroepstichting (BOS) zet alles op alles om de publieke zendtijdtoewijzing van de BRTS over te nemen. In een kort geding eiste de BOS gisteren onmiddellijke stopzetting van de BRTS-uitzendingen.

De wet bepaalt dat er per gemeente slechts één lokale publieke zender mag bestaan. Sinds jaar en dag is de zendtijdtoewijzing in Breda in bezit van publieke omroep BRTS, die de zenders Stadsradio en Stads-tv bestiert.

Een zendtijdtoewijzing is vijf jaar geldig. Op 21 april jongstleden is de toewijzing van de BRTS verlopen. Formeel mag de omroep dus niet meer uitzenden. Het Commissariaat van de Media gedoogt de uitzendingen echter, totdat er een nieuwe toewijzing vergeven is. De gemeenteraad moet hierover een advies uitbrengen. Het voornemen is om dat in december te doen.

In verreweg de meeste gevallen volgt het Commissariaat van de Media het advies van de gemeenteraad. Zowel de BRTS als de BOS hebben inmiddels een aanvraag ingediend. De BOS vreest dat de BRTS bevoordeeld wordt omdat die stichting momenteel al uitzendt. „Vijf jaar geleden was dat de reden waarom de gemeenteraad koos voor de BRTS koos en niet voor de BOS“, zegt BOS-voorzitter C. Wetemans.

De BOS eiste gisteren dan ook dat de BRTS alle uitzendingen onmiddellijk staakt. Om dit te bereiken sleepte de BOS het Commissariaat van de Media voor de rechter. De BOS eist dat het commissariaat optreedt tegen de in haar ogen illegale uitzendingen van de BRTS.

Dat die eis weinig kans maakt bleek gisteren op de Bredase rechtbank. Rechter mr. W. Bakx vroeg zich niet alleen af in hoeverre de BOS belanghebbende is, hij vond bovendien dat de omroepstichting wel erg laat was met het indienen van het verzoek tot voorlopige voorziening.

Bovendien bleek tijdens de zitting dat het Commissariaat van de Media helemaal niet bevoegd is om tegen een omroep op te treden.

Met uitzendingen in de ether heeft het commissariaat al helemáál niets van doen, zo verzekerde raadsman G. Weesing van het commissariaat. Hij eiste dat de BOS niet ontvankelijk wordt verklaard.

Binnen een termijn van twee weken doet de rechter uitspraak.
©BN/DeStem


Leiding TV en Co baalt van storingen op tv

Door Norbert Bökkerink

Maandag 17 november 2003 - BREDA - TV en Co heeft schoon genoeg van ‘het amateurisme’ en ‘de onwil’ waarmee het tv-programma volgens eindredacteur/presentator Joep Schreuder voortdurend wordt bejegend door StadsTV Breda en de Casema.

Hij wil hierover op korte termijn een gesprek met de Bredase wethouder Andre Adank. „En als dat geen afdoende oplossing oplevert, dan gaan we een eigen zendvergunning aanvragen“, aldus Schreuder.

De diverse keren herhaalde uitzending van TV en Co van het afgelopen weekeinde, met ondermeer een optreden van oud-NAC-trainer Ten Cate, werd evenals voorgaande afleveringen geplaagd door technische storingen. Ging het in de voorgaande weken nog voornamelijk om ‘ruis’, dit weekeinde vielen beeld en geluid herhaaldelijk weg, zodat er aan de hele uitzending geen touw was vast te knopen.

„En dat is enorm frustrerend gezien alle moeite die we doen om een goed programma te maken“, aldus Schreuder.

„We maken soortgelijke programma’s gericht op de gemeenten Zundert, Oosterhout en Drimmelen, die op dezelfde manier worden uitgezonden en daar speelt dit probleem in het geheel niet.“

Voorziening

Het heeft volgens Schreuder alles te maken met de zogenaamde uitzendstraat, die in het Bredase stadskantoor is aangebracht. „Dat is een technische voorziening die nog uit het jaar 1980 stamt. Die wordt door StadsTV Breda beheerd en daarvan mogen wij tegen betaling gebruik van maken. Die uitzendstraat moet beter worden afgesteld, maar als we StadsTV Breda daarom vragen, zeggen ze dat we bij de Casema moeten zijn. En daar verwijzen ze ons weer naar StadsTV Breda. Ik kan het niet anders beschouwen dan onwil en amateurisme van die kant. En opmerkelijk is dat wanneer StadsTV Breda zelf ’n keer iets uitzendt er niets aan de hand is“, aldus Schreuder, voor wie de maat nu vol is.

De voor de lokale omroep verantwoordelijke wethouder A. Adank bevestigt dat hij vandaag nog een gesprek met Schreuder over deze kwestie zal hebben.

Kwaliteitsproduct

„Ik weet nog niet in details wat de problemen zijn. Het programma heb ik niet gezien, maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat mensen die proberen een kwaliteitsproduct af te leveren op zo’n manier in hun werk worden gefrustreerd“, zegt hij.
©BN/DeStem


TV&CO dreigt met staking

Door Bas Kock

Zaterdag 22 november 2003 - BREDA – TV&CO dreigt haar televisie-uitzendingen te staken als de BRTS er niet in slaagt de storingen die de uitzendingen regelmatig treffen te verhelpen.

Het team van TV&CO ergert zich groen en geel aan de kwaliteit van de uitzendingen van zijn programma’s in Breda. Die worden uitgezonden op het kanaal van StadsTV, de televisiezender van de Bredase publieke omroep BRTS.

Los van de storingen is de geluidskwaliteit en de kwaliteit van de kleuren beneden de maat, vindt J. Schreuder van TV&CO: „Wij hebben in maart bij de onderhandelingen met de BRTS de voorwaarde gesteld dat die kwaliteit beter zou worden. Dat is tot nu toe nog steeds niet gebeurd.“ Volgens Schreuder is de verouderde apparatuur van de BRTS de oorzaak van de problemen. De BRTS gebruikt voor het doorgeven van het programma analoge apparatuur.

Door over te schakelen op een digitaal apparaat zouden de problemen verholpen zijn, zegt Schreuder. TV&CO beschikt over zo’n digitaal apparaat, dat ongeveer vierduizend euro kost. Volgens hem weigert de BRTS hiervan gebruik te maken.

Geen geld

„Pertinente onzin“, zegt algemeen manager J. Gerdes van de BRTS. „Ik hoor dit vandaag voor het eerst. Ze hebben steeds gezegd dat wij het moesten aanschaffen, en daar hebben we geen geld voor.“

Volgens Gerdes staat het nog helemaal niet vast dat de technische problemen te wijten zijn aan verouderde apparatatuur. Hij beweert dat het ook kan liggen aan kabelexploitant Casema, of aan de manier waarop TV&CO de programma’s aanlevert.

Het rommelt al langer tussen TV&CO en de BRTS. In verschillende brieven aan wethouder A. Adank heeft TV&CO aangedrongen op een oplossing.

Het liefst zou Schreuder de apparatuur waarmee de programma’s aan Casema worden doorgegeven van het Stadskantoor verhuizen naar het kantoor van TV&CO in het NAC-stadion. Dat zou hem in staat stellen om, zonder tussenkomst van de BRTS, zeer actuele televisie te maken.

Schreuder zegt vergevorderde plannen te hebben om in Breda een dagelijkse nieuwsuitzending te gaan verzorgen.
©BN/DeStem


Droevenis over beeldkwaliteit
TV&CO staakt uitzendingen

Door Bas Kock

Dinsdag 25 november 2003 - BREDA – Nadat gisteravond opnieuw een uitzending van TV&CO door storingen werd getroffen heeft de productiemaatschappij haar televisie-uitzendingen met onmiddellijke ingang gestaakt.

Totdat de BRTS in staat is om de programma’s storingvrij uit te zenden blijft de televisie voor TV&CO op zwart.

De programma’s van TV&CO worden uitgezonden op het kanaal van StadsTV, de televisiezender van de Bredase publieke omroep BRTS. Verouderde apparatuur van de BRTS is er volgens J. Schreuder van TV&CO de oorzaak van dat de kwaliteit van de uitzendingen beneden de maat is. Niet alleen de geluids- en beeldkwaliteit laat te wensen over, regelmatig vinden er ook storingen plaats.

„Tijdens de uitzending van 22.30 uur ging het weer mis“, zei Schreuder gisteravond. „Om de tien seconden was er storing. De participanten van het programma In ’t Huis waren niet te zien, adverteerders waren niet te zien. Dit is zo schadelijk voor ons dat we besloten hebben de uitzendingen met onmiddellijke ingang te staken.“ Vorige week dreigde TV&CO al de stekker eruit te zullen trekken als de kwaliteit niet zou verbeteren.

Volgens de BRTS is het echter nog geen uitgemaakte zaak dat de oorzaak van de storingen bij de omroep ligt. Die zou ook bij kabelexploitant Casema kunnen liggen of bij TV&CO zelf, zo liet de BRTS weten.
©BN/DeStem


TV&CO hervat uitzendingen

Door Bas Kock

Vrijdag 28 november 2003 - BREDA – TV&CO hervat de uitzendingen op het kanaal van StadsTV. Die waren sinds maandagavond gestaakt omdat de uitzendkwaliteit beneden de maat was.

Na een spoedoverleg gisterochtend waarbij naast TV&CO ook vertegenwoordigers van Casema en de BRTS aanwezig waren, besloot TV&CO de uitzendingen te hervatten. De oorzaak voor de slechte beeld- en geluidskwaliteit is met de vervanging van een apparaat dat de signalen doorgeeft vermoedelijk verholpen. ©BN/DeStem


BOS is niet ontvankelijk
BRTS mag blijven uitzenden

Door Bas Kock

Vrijdag 28 november 2003 - BREDA – De BRTS mag gewoon blijven uitzenden. De rechtbank in Breda heeft de Bredase Omroep Stichting (BOS) niet ontvankelijk verklaard in het kort geding dat de stichting aanspande tegen het Commissariaat van de Media.

De BOS probeerde onlangs via de rechter af te dwingen dat het Commissariaat van de Media een einde zou maken aan de uitzendingen van de Bredase publieke omroep BRTS, die haar programma’s uitzendt via StadsTV en Stadsradio.

De rechtszaak is een uitwas van de concurrentiestrijd tussen de BOS en de BRTS. Beide omroepstichtingen zijn in de race voor de enige uitzendvergunning die er in Breda voor de lokale omroep beschikbaar is.

Momenteel is die vergunning nog in handen van de BRTS. Hij is voor een periode van vijf jaar geldig. De uitzendvergunning verliep echter in april. En dus zijn de uitzendingen van de omroep formeel illegaal.

In de ogen van de BOS moet het Commissariaat van de Media tegen de BRTS-uitzendingen optreden. Om dit af te dwingen spande de BOS een kort geding aan tegen het Commissariaat.

December

De rechter oordeelt echter dat de BOS geen belanghebbende is en verklaarde de stichting daarom niet-ontvankelijk.

De gemeenteraad bepaalt in december wie de komende vijf jaar in Breda de uitzendvergunning krijgt.

Volgens de BOS motiveerde de raad vijf jaar geleden zijn besluit om de BRTS de vergunning te verlenen met het argument dat die omroep op dat moment al uitzendingen verzorgde. Om te voorkomen dat dit argument nu opnieuw op tafel komt, poogde de BOS de uitzendingen van de BRTS te staken. Dat is dus niet gelukt.
©BN/DeStem


Toekomst lokale omroep
Politiek dubt over zenders

Door Nico Schapendonk

Donderdag 11 december 2003 - BREDA – De vraag welke lokale omroep voor een periode van vijf jaar mag uitzenden in de Bredase ether bezorgt de plaatselijke politici hoofdpijn.

Intussen gooien de concurrerende zenders BRTS en BOS hun eigen ruiten in, respectievelijk door met ondeugdelijke informatie op de proppen te komen (BRTS) en door met modder te gooien (BOS).

Na een discussie die bijna twee uur duurde kwamen de leden van de raadscommissie Economische Zaken, Cultuur en Grondbedrijf gisteravond tot de conclusie dat ze nog nooit zo ver verwijderd zijn geweest van een beslissing over de toekomst van de lokale omroep. En dat terwijl het voorstel van wethouder A. Adank zo simpel was.

Hij stelde voor om het Commisariaat van de Media te adviseren om nog eens voor vijf jaar in zee te gaan met de BRTS, de Bredase Radio- en Televisie Stichting. Die beslissing gaat ten koste van de BOS, de Bredase Omroep Stichting, maar omdat de BRTS over ‘de benodigde infrastructuur en menskracht’ beschikt en bovendien een programmering heeft met ‘een onmiskenbaar Bredaas karakter’ steunt de wethouder de BRTS.

Niet iedereen was daar blij mee. Bestuurslid M. van Kampen van de BOS maakte van zijn hart geen moordkuil en legde aan de commissie uit wat er in zijn ogen allemaal mis is aan de BRTS en waarom zijn omroep daarvoor in de plaats moet komen.

CDA-raadslid M. Boidin hoorde in de woorden van Van Kampen ‘een buitengewoon negatieve toonzetting’. Zij kon om die reden dan ook wel begrijpen dat een eerder gedaan voorstel om de twee Bredase media-concurrenten met elkaar te laten fuseren schipbreuk heeft geleden. Volgens Van Kampen is die fusie van de agenda verdwenen omdat er simpelweg te weinig tijd is geweest om goed over het voorstel na te denken.

Toch bleef de commissie schipperen met de vraag wie nu de lokale zendtijd mag gaan vullen. L. Zwaans van D66 vatte het dilemma als volgt samen: ‘de BRTS willen we niet, de BOS kennen we niet’.

Het GroenLinks-raadslid S. Akinci probeerde het zijn collega’s makkelijk te maken. Volgens hem is de zaak simpel: de raad hoeft alleen maar te besluiten of het ‘programma beleidsbepalend orgaan’ (zeg maar het ‘geweten’ van de zender) wel degelijk representatief is. Na een middagje bellen kwam Akinci tot de slotsom dat het ‘orgaan’ van de BRTS in ieder geval niet representatief is. „De BRTS’lijst is ‘sub-minimaal. Ik voel me in mijn hemd gezet, want dit heeft echt niets om het lijf“, aldus het GroenLinks-raadslid, die dus ook niks ziet in een voorzetting van het BRTS-mandaat.

Wethouder Adank zei dat het uiteindelijk het Commissariaat van de Media is die het definitieve oordeel velt, ook al is dat op advies van de gemeente. Verder bleef hij pal staan voor de representativiteit van de BRTS.

Het was PvdA-raadslid F. Jackson die licht in de duisternis probeerde te krijgen door voor te stellen de beslissing twee maanden uit te stellen. Daar was het leeuwendeel van de commissie het wel mee eens.

Door de vertraging loopt de BRTS nu het risico dat de uitzendingen gestaakt moeten worden, want als sinds april dit jaar is de zendvergunning verlopen. De zender wordt nu alleen nog maar gedoogd door de controlerende instanties.
©BN/DeStem


Nieuwe aflevering in soap rond zendrecht
BRTS weigert fusie met BOS

Door Bas Kock

Woensdag 4 februari 2004 - BREDA - Terwijl de Bredase Radio en Televisie Stichting (BRTS) onder geen beding met de Bredase Omroep Stichting (BOS) wil fuseren, beschuldigt de BOS de BRTS van valsheid in geschrifte en is het Commissariaat van de Media hoogst verbaasd over de rol van de Bredase gemeenteraad in de strijd om de zendvergunning van de Bredase publieke omroep.

Voorzitter H. Veelenturf van de BRTS liet gisteren desgevraagd weten dat zijn omroepstichting niets ziet in een fusie met de BOS. Omdat hij vandaag een gesprek heeft met cultuurwethouder A. Adank wilde hij dit besluit niet toelichten. „Ik wil niet dat de wethouder de motivatie uit de krant moet vernemen", zei de BRTS-voortzitter.

Nu de fusie tussen beide omroepstichtingen definitief van de baan lijkt te zijn, breekt er een nieuwe ronde aan in de strijd om de vraag wie in Breda de komende vijf jaar het recht krijgt om publieke radio- en televisie-uitzendingen te verzorgen. Het Commissariaat van de Media wijst die zendtijd aan één van beide stichtingen toe op grond van een advies dat de gemeenteraad verleent.

De raad zou dit advies in december vorig jaar uitbrengen. Hiertoe moest de raad het Programma Bbeleidbepalende Orgaan (PBO) dat de stichtingen er op na dienen te houden, beoordelen. Het gaat om een programmaraad die bestaat uit representatieve vertegenwoordigers van maatschappelijke, culturele, religieuze en geestelijke stromingen.

De raadscommissie Cultuur boog zich in december over een voorstel van het college, dat het Commissariaat van de Media wilde adviseren om de zendvergunning te verlenen aan de BRTS, de omroep die in 1998 eveneens de strijd won van de BOS en zijn programma's uitzendt op Stadsradio en StadsTV.

Gehakt

GroenLinks maakte tijdens die vergadering echter gehakt van de PBO van de BRTS. Op de lijst kwamen namen voor van mensen die formeel geen vertegenwoordiger bleken te zijn van de organisatie waarvoor ze in de programmaraad zaten. Volgens bestuurslid M. van Kampen van de BOS heeft de BRTS hiermee feitelijk valsheid in geschrifte gepleegd: „De BRTS heeft de politiek een rad voor de ogen gedraaid." Ook raadslid S. Akinçi van GroenLinks zei gisteren dat de zaak 'alle schijn heeft van valsheid in geschrifte'.

Veelenturf zei gisteren echter dat de lijst met namen van leden van de programmaraad van de BRTS verouderd was. De PBO zou dateren van 2002. Inmiddels heeft de BRTS een nieuwe programmaraad samengesteld die wel helemaal klopt, zo zei Veelenturf. Van valsheid in geschrifte is volgens hem geen sprake: „Men kan ons hooguit verwijten dat we de lijst niet op tijd hebben gewijzigd."

Ondertussen verbaast het Commissariaat van de Mdia zich over de gang van zaken in Breda, zo blijkt uit een brief van het commissariaat aan de gemeente. Het commissariaat vindt het onbegrijpelijk dat de gemeenteraad de wethouder heeft gevraagd om beide stichtingen opnieuw tot een fusie te bewegen, omdat dit bij voorbaat tot mislukken gedoemd zou zijn.

Het commissariaat vindt dat de raad ook had kunnen besluiten dat de PBO van de BRTS niet representatief is en die van de BOS wel. Had de raad dat gedaan, dan was de BOS vrijwel verzekerd geweest van de zendvergunning.
©BN/DeStem


College wil toch door met BRTS

Door Bas Kock

Donderdag 19 februari 2004 - BREDA - Tot grote verbazing van het Commissariaat voor de Media draagt het college de BRTS opnieuw voor als de publieke omroep die de komende vijf jaar in Breda mag uitzenden. De BRTS geniet de voorkeur boven de andere gegadigde voor de zendvergunning: de BOS.

Het college droeg de BRTS eind vorig jaar eveneens voor als de gegadigde voor de zendvergunning. De gemeenteraad, die uiteindelijk een advies moet uitbrengen aan het Commissariaat voor de Media, constateerde toen echter dat de programmaraad die de BRTS erop na houdt, niet deugde.

Op de lijst stonden mensen die niet de organisatie bleken te vertegenwoordigen waarvoor ze op de lijst stonden.

Fraude

GroenLinks beschuldigde de BRTS zelfs van fraude. Daarop besloot de gemeenteraad het besluit uit de stellen. De raad gaf cultuurwethouder A. Adank de opdracht om een nieuwe poging te wagen om beide omroepstichtingen te laten fuseren. Die poging mislukte.

Inmiddels heeft de BRTS een nieuwe programmaraad samengesteld. Op grond hiervan wil het college opnieuw dat de BRTS de zendvergunning krijgt.

Het Commissariaat voor de Media is hoogst verbaasd over deze gang van zaken, laat hoofd D. Oudenaarden van de afdeling Zendtijd en Kabelzaken weten: „De gemeenteraad had de programmaraad van de BRTS in december niet-presentatief moeten verklaren en die van de BOS wel. Dat een gegadigde op deze manier in het zadel wordt gehouden, dat heb ik nog nooit meegemaakt.“

Verbijsterd

Ook M. van Kampen van de BOS is verbijsterd over het advies van het college: „De spelregels zijn na de wedstrijd veranderd. Dat kan niet de bedoeling zijn.“

De gemeenteraad moet nu opnieuw beslissen welke omroepstichting de zendvergunning zou moeten krijgen.

Het Commissariaat voor de Media laat het advies van de raad zwaar wegen, maar neemt uiteindelijk zelf de definitieve beslissing.

Oudenaarden liet gisteren weten dat het commissariaat hierbij rekening zal houden met de ‘niet zo chique Bredase gang van zaken’.
©BN/DeStem


Strijd nog niet gestreden
Politiek dubt over zenders

Vrijdag 19 maart 2004 - PvdA en Breda 97 wilden geen voorkeur uitspreken, omdat beide kandidaten – die elkaars bloed wel kunnen drinken - vrijwel even goede papieren hebben. Ze willen er nog een week over nadenken. De kans dat de stemmen staken is zeker niet denkbeeldig, maar het kan heel goed zijn dat wat goede gesprekken in de wandelgangen PvdA en/of Breda 97 op andere gedachten brengen.

De gemeenteraad kan overigens de zendmachtiging niet zelf verlenen, dat is voorbehouden aan het Commissariaat van de Media. Alle opwinding in de twee raadscommissie die nu aan dit onderwerp zijn besteed, hoeft slechts te leiden tot een beoordeling van de programmaraden, zeg maar het ‘geweten’ van de zender. Zijn die voldoende representatief voor de maatschappij in Breda? Het college van B en W zegt dat de programmaraad van de BRTS dat net iets meer is dan die van de Bredase Omroep Stichting en stelt het commissariaat voor de zendmachtiging van de BRTS voor vijf jaar te verlengen. Maar er heerst in de gemeentepolitiek een duaal stelsel en dat betekent dat de gemeenteraad vooral zijn eigen afweging moet maken. In dat eerbiedwaardige gezelschap is de kwestie een splijtzwam. De meningen zijn zeer verdeeld, bleek gisteravond maar weer eens.

In december had de raadscommissie zich al eens over dit onderwerp gebogen, maar toen kwamen de commissieleden er niet uit. Er mankeerde van alles aan de voorgestelde programmaraad van de BRTS en ze omarmden een voorstel van F. Jackson (PvdA) om een besluit uit te stellen. Er moest maar geprobeerd worden een fusie tussen BRTS en BOS tot stand te brengen.

Dat blijkt onmogelijk. In het (recente) verleden zijn er over en weer zoveel dingen voorgevallen dat beide besturen en organisaties absoluut niet door één deur kunnen. Zo is er over de verplaatsing van de zendmast van de BRTS welgeteld één bezwaarschrift ingediend, afkomstig van een bestuurslid van de BOS. Beide kampen waren gisteravond vrij massaal naar het stadhuis gekomen en bewaarden gepaste afstand tot elkaar. De opmerkingen van insprekers en van aanwezigen op de publieke tribune logen er verder niet om. De een probeert het leven van de ander zo zuur mogelijk te maken.

Die emoties hadden hun invloed op de discussie binnen de raadscommissie, die van een intensiteit was die meestal voor belangrijker zaken wordt bewaard. Leefbaar Breda, D66, SP en in mindere mate GroenLinks wilden BRTS ‘straffen’ voor de eerdere fouten bij de samenstelling van de programmaraad, die bij de BOS wél goed was. De organisatie had de tijd tussen de commissievergaderingen overigens benut om die foutjes weg te werken. CDA, VVD en Ben Joosse volgden het college en PvdA en Breda 97 konden niet kiezen vanwege de kleine verschillen in representativiteit van de programmaraden. Dat levert 19 stemmen voor BRTS op en voorlopig 10 voor de BOS. Als PvdA en Breda 97 ook voor BOS kiezen – ze zullen zich willen uitspreken – komen de tegenstemmers ook op 19 en dan staken de stemmen. PvdA, Breda 97 en GroenLinks stelden dat trouwens tussen de regels al voor, geen advies uitbrengen. Het zou nog kunnen.
©BN/DeStem


Politiek:
Onzeker

Door Eugène Loomans

Maandag 22 maart 2004 - In mijn kamer 100 heb ik wat afleveringen van de scheurkalender van Peter van Straaten opgeplakt. Een daarvan laat een huilende vrouw zien die zegt: ‘Mijn computer begrijpt me niet’.

Zo voel ik me nu ook een beetje, omdat de grootte van de letters op mijn scherm van dit verder wel handige apparaat steeds verandert. Ik wil 12 punt (dat is de grootte) en het eigenwijze kreng waarop deze letters worden getypt, wil steeds naar 10 punt, wat ik ook probeer. In dat geval kan ik niet bepalen hoe lang deze rubriek is, want al te lang is, Pinocchio’s neus zeg maar.

Het is een gevoel van onzekerheid en dat zal in dit duale stelsel zich ook wel eens meester maken van wethouders, die voorheen binnen hun eigen politieke fort alle touwtjes in handen hadden. Maar raadsfracties hebben tegenwoordig hun eigen verantwoordelijkheden en positie en willen een enkele keer de kont nogal eens tegen de krib gooien.

De raadscommissie Cultuur van afgelopen donderdag was daar een mooi voorbeeld van. Die bijeenkomst was overigens buitengewoon levendig, soms op het scherpst van de snede, soms over het randje. Veel demagogie ook, twijfels aan integriteit, verwijzingen naar net aangenomen gedragscodes, met gefilterde en licht misleidende gegevens, met een publieke tribune die zich ingehouden maar duidelijk hoorbaar met de discussies van de commissieleden bemoeide. En insprekers die hun punt konden scoren door met modder naar de andere partij of de politiek te gooien.

Boy Boer van Leefbaar Breda bedankte commissievoorzitter Anita Kokx (PvdA) na afloop voor de ruimte die ze had gegeven tijdens de discussie. Vrij vertaald betekende dat dat hij zijn ei had kunnen leggen en als Boy eenmaal op dreef is, valt hij niet meer te stoppen. Hij gelooft nu eenmaal ‘gewoon’ heilig in een zaak en dat zal iedereen weten.

Andere commissieleden hadden zich na afloop nogal gestoord aan de ‘ruimte’ die de voorzitter had gegeven, de publieke tribune moest toch wel een vreemd beeld hebben gekregen van de beraadslagingen in deze commissie.

Daar valt veel voor te zeggen, maar in de woestijn van saaiheid binnen de politieke discussies op het stadhuis was dit een oase van menselijke emoties, van gemanipuleer en ook al ging het feitelijk om een niet eens zo zwaarwichtig punt (de programmaraad, het geweten, van een lokale zender), het was toch amusant om er bij te zijn, ook al duurde het debat opnieuw twee uur en dat was wel veel te lang.

Terug naar de onzekerheid van wethouders en het college. Het college had gekozen, maar of de raad daarmee akkoord gaat, is maar de vraag. Coalitiegenoot PvdA ligt namelijk dwars en dat komt zelden voor. Misschien zijn de sociaal-democraten al wel voorzichtig met de verkiezingscampagne begonnen, zijn ze bezig zich te profileren of knellen de banden van de coalitie toch te veel, hoewel daar nog weinig van te merken is.

Als ze zich zo vroegtijdig op verkiezingspad begeven, dan is dat in het spoor overigens van het Leefbaar Breda van Boy Boer. Die kondigde dat een paar maanden geleden al aan nadat hij zich – hoe zeg ik dat zo netjes mogelijk? – ‘misbruikt’ voelde door het CDA over de fietsbrug tussen de Haagse Beemden en Prinsenbeek.

De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn overigens pas in 2006, maar wie niet vooruitkijkt komt altijd als laatste aan. Zelf verzonnen.

Agenda

Even een waarschuwing die weinig met politiek te maken heeft: de Ulvenhoutselaan is deze week overdag dicht voor het autoverkeer.

Geen overspannen week verder.
Donderdagavond de gemeenteraad. Het gaat onder meer om het gemeentelijke rioleringsplan, de dure meldkamer en zendtijd voor de BRTS of BOS.


Zaterdag een belangrijke dag voor de Hoge Vucht, Doornbos/ Linie. Tussen 11.00 en 16.00 uur is er in Moerwijk een manifestatie over alle plannen die er leven over de ingrijpende veranderingen in de wijk.

Citaten

Leon Zwaans, raadscommissielid voor D66:

„Anders is het net strafschoppen schieten op een doel zonder keeper. Maar zelfs dat lukt veel Nederlanders niet.“

Koos Gouka, raadscommissielid voor de SP:

„Er is een naamsverwisseling opgetreden bij de Taptoe. Het is meer Tapopen.“

Zegt Joep Taks (VVD):

„Ach u bent geen voorstander van de Taptoe, nou dat respecteren wij ook.“
©BN/DeStem


BRTS wint tweestrijd met BOS

Door Willem Reijn

Vrijdag 26 maart 2004 - BREDA – Een meerderheid van de Bredase gemeenteraad wil toch dat de BRTS de zendvergunning krijgt voor de publieke televisiezender.

Of de BRTS daarmee ook de zendgemachtigde wordt in Breda, ligt in handen van het Commissariaat voor de Media. Aan de toewijzing gingen drie felle debatten vooraf. Uiteindelijk bleek gisteravond de PvdA-fractie gespleten, terwijl die normaal toch zo loyaal collegevoorstellen volgt. Het collegevoorstel de BRTS te verkiezen boven de concurrerende BOS kreeg steun van CDA, VVD, Ben Joosse en drie van de PvdA-leden (Haarhuis, Posthuma en Kokx). De andere drie PvdA-raadsleden (Snier, Hak en Jackson), Leefbaar Breda, Breda ’97, GroenLinks, SP en D66 wilden geen voorkeur uitspreken, maar een amendement van die strekking sneefde in de verhouding 18 stemmen voor, 21 tegen. De stemming over het collegevoorstel viel precies andersom uit. De kwestie behelsde de vraag in hoeverre de BRTS en de BOS een maatschappelijk draagvlak in de Bredase samenleving kunnen aantonen, zoals dat is voorgeschreven in de Mediawet. De eerste lijst die de huidige zendgemachtigde, de BRTS, in december indiende, bevatte namen van mensen die zich niet bewust waren de BRTS te steunen. Het draagvlak van de BOS bleek breder, maar ook niet zo breed als gewenst. De raadscommissie stuurden de BRTS en BOS aan tafel om middels een fusie tot één sterke omroep te komen.

Maar alleen al de persoonlijke tegenstellingen bleken zo scherp, dat de besprekingen al op voorhand mislukt waren. De oppositiepartijen vielen daarom terug op de vergadering in december: op grond van de lijsten die toen voorlagen had een besluit moeten vallen. En de lijst van de BRTS deugde toen niet, aldus de oppositie. Maar CDA en VVD hielden vast aan de BRTS, die de extra tijd niet voor fusiebesprekingen maar voor een opschoning van de eigen programmaraad benutte. Het college koos daarop opnieuw voor de BRTS. Vlak voor de gemeenteraadsvergadering kwam ook de BOS met een nieuwe, verbeterde lijst. Maar de twee grote coalitiepartijen sloegen geen acht op die lijst. CDA-woordvoerster M. Boidin had vernomen dat de BRTS en Joep Schreuder van TV&Co een akkoord hadden voor dagelijkse uitzendingen. Dat moest toch iedereen heugen in de raad, vond Boidin, want zij had al heel wat raadsleden en wethouders met hun hoofd op de televisie gezien. Die opmerking leidde tot grote ergernis bij Boer (Leefbaar), Kwisthout (SP) en Akinci (GroenLinks). Zij vonden het schandalig dat het CDA dit soort argumenten hanteerde, want de Mediawet heeft niet voor niets geregeld dat de politiek zich niet met de programmering mag bemoeien.

Keuze

P. Van Yperen (Breda ’97) concludeerde dat de raad de onmogelijk keuze moest maken tussen een kwalitatief onvoldoende BRTS en een kwaadsprekende, ongeloofwaardige BOS. Kwisthout (SP) zag genoeg stof voor een soap met de titel ‘Goede zenders, slechte zenders’. Of het ‘onbehoorlijk bestuur’ van het CDA, zoals J. Kwisthout (SP) het omschreef, voldoende is om de BRTS echt aan een vergunning te helpen, is nog de vraag. Het Commissariaat voor de Media zal voor het een besluit neemt, eerst nog een hoorzitting organiseren, zodat Kwisthout op een nieuwe aflevering van zijn soap wordt getrakteerd.
©BN/DeStem


Geloofwaardig

Maandag 29 maart 2004 - Da’s gek. In december vorig jaar praat het CDA-raadslid André Lips tijdens een commissievergadering niet mee over de vraag of de BRTS of de BOS de zendtijd van de lokale omroep mag vullen, en eind maart 2004 vindt hetzelfde raadslid het geen probleem om een oordeel te vellen over hetzelfde onderwerp.

In december praatte Lips niet mee ‘vanwege zijn activiteiten bij een belendend perceel’. Hij doelde daarmee op zijn werk voor de TV Gazet. Dat is een van de clubs die zich tegenwoordig bezighouden met de lokale nieuwsvoorziening.

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag, toen er niet alleen gedebatteerd is over BRTS en BOS, maar ook daadwerkelijk stemmen uitgebracht werden, was Lips er wél bij. Da’s gek.

Wie er ook bij was, was Olaf Douwes Dekker, van de VVD. En van het tv-programma Broodje Cultuur, dat uitgezonden wordt met hulp van de BRTS.

Ook Douwes Dekkers collega Patrick Ernst (VVD) nam deel aan de besluitvorming over de zendmachtiging. Tot eind vorig jaar was Ernst lid van de programmaraad van de BRTS.

Kan dat nou zo maar, die betrokkenheid van raadsleden bij de onderwerpen waarover ze een oordeel moeten vellen?

Tja, om te beginnen zitten lokale politici in een lastige positie, wanneer ze zich van harte willen bemoeien met alles wat reilt en zeilt in de stad. Tenslotte wordt hen vaak genoeg verweten dat ze geen weet hebben van wat er echt gebeurt in de stad. Om die reden zijn de meeste raadsleden lid van de meest uiteenlopende verenigingen, stichtingen, instellingen en organisaties. Zo houden ze de vinger aan de kloppende pols van de samenleving.

Die betrokkenheid wordt lastig wanneer de organisatie waarvan ze deel uitmaken onderwerp wordt van het politieke debat. Hoe zuiver kun je een oordeel vellen over iets waarvan je zelf deel uitmaakt?

Om die spagaat aan te pakken, heeft de Bredase gemeenteraad een gedragscode opgesteld. In de toelichting daarop staat één ding heel duidelijk gesteld: ‘Het handelen van een bestuurder wordt gekenmerkt door openhartigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden’.

En daar zit het ’m in, in de schijn van betrokkenheid.

Tot nu toe is er geen reden om te twijfelen aan de integriteit van de betrokken raadsleden. Zorg er dan ook voor dat er niet de minste vorm van twijfel kan opborrelen. Geloofwaardigheid is namelijk het enige dat de politiek de burger te bieden heeft.

De reden waarom de genoemde raadsleden hebben meegestemd over de zendmachtiging, is de angst voor een meerderheid in de raad die het collegevoorstel (‘geef de BRTS de zendvergunning’) zou afwijzen. Dat gedrag is politiek gezien niet fout, maar het staat ver van de lijn die in de gedragscode staat uitgestippeld. En dat is: bij twijfel, niet meestemmen.
©BN/DeStem (Nico Schapendonk)


Huis der Kunsten uit BOS
Radiorel leidt tot afscheid

Door Nico Schapendonk

Vrijdag 2 april 2004 - BREDA - De stichting Huis der Kunsten wil verwijderd worden uit de programmaraad van de Bredase Omroep Stichting (BOS). De stichting zou ten onrechte opgevoerd zijn als lid van dat orgaan.

De programmaraad van de BOS is net als die van concurrent BRTS al maanden onderwerp van felle debatten. Vooral de samenstelling van deze zogeheten ‘programmabeleidbepalende organen’ (PBO) heeft tot grote politieke onrust geleid. Zowel de raden van BRTS als van BOS zouden van ongeloofwaardigheid aan elkaar hangen.

Vorige week donderdag is tijdens een gemeenteraadsvergadering nog op het scherp van de snede gediscussieerd over de samenstelling van de PBO’s.

De lijst van de BOS, zo werd algemeen geconstateerd, leek er op het eerste gezicht goed uit te zien.

Een van de redenen waarom de lijst van de BOS acceptabel werd geacht was de aanwezigheid van de stichting Huis der Kunsten.

Maar na de vergadering van de gemeenteraad heeft diezelfde stichting in krachtige bewoordingen afstand genomen van de BOS. Namens het bestuur van het Huis der Kunsten schrijft secretaris G. Timmer dat zijn stichting ‘tot onze verbazing’ voorkomt op de BOS-lijst. „In onze bestuursvergaderingen is dit onderwerp nooit punt van bespreking geweest. U heeft enkele bestuursleden van ons telefonisch benaderd en die hebben op persoonlijke titel gereageerd en dus niet namens het bestuur van onze stichting“, aldus Timmer in een brief aan C. Wetemans van de BOS.

„Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het voor ons als bestuur niet relevant is om zitting te nemen in uw programmaraad en verzoeken u de stichting Huis der Kunsten uit uw programmabeleidbepalend orgaan te verwijderen.“

BOS-bestuurder Wetemans is verbaasd over de gang van zaken. „We hebben drie bestuurders van het Huis der Kunsten gesproken en het was blijkbaar geen probleem. Maar goed, ik snap het Huis der Kunsten wel. De stichting heeft het CDA en de VVD nog nodig en blijkbaar zijn ze bang dat het lid zijn van de PBO van de BOS ze kwaad doet. Het is een typisch voorbeeld van jaren-vijftig dorpspolitiek“, aldus Wetemans.

De fractie van Leefbaar Breda in de gemeenteraad heeft intussen aan burgemeester en wethouders gevraagd of het bestuur van het Huis der Kunsten niet onder druk is gezet door het college, het ambtelijk apparaat of iemand van de BRTS.
©BN/DeStem


‘Mediabesluit was juridisch correct’

Door Nico Schapendonk

Zaterdag 3 april 2004 - BREDA - Het stemgedrag van een aantal Bredase raadsleden over de programmaraden van twee lokale omroepen blijft tot onrust leiden. De ‘verbaasde’ oppositie blijft het een ‘ongeloofwaardige’ affaire vinden.

De raadsleden André Lips (CDA), Patrick Ernst (VVD) en Olaf Douwes Dekker (VVD) stemden vorige week donderdag tijdens een gemeenteraadsvergadering mee over de vraag welke programmaraad (die van de BRTS of die van de BOS) het beste past bij het Bredase mediabeleid.

De drie raadsleden kregen het verwijt dat ze ondanks hun betrokkenheid met het Bredase medialandschap toch meegestemd hebben.

Dat zou in strijd zijn met de nog verse gedragscode die de raad pas heeft aangenomen.

Tijdens het fractievoorzittersoverleg liet C. Schoenmakers van Breda’97 weten ‘vraagtekens’ te zetten bij de gang van zaken. „Het komt toch wat ongeloofwaardig over. Ook al is het niet onwettig, normale burgers zien dat niet“, aldus Schoenmakers.

C. Dubbelman van het CDA nam het op voor zijn partijgenoot Lips. „Raadsleden moeten om te beginnen zelf beoordelen of ze wel of niet meestemmen. Binnen onze fractie heeft Lips niet duidelijk kunnen maken dat hij een relatie heeft met een van de betrokken omroepen, dus het boetekleed past noch hem noch de fractie“, aldus Dubbelman.

De CDA-voorman kreeg ernstig het gevoel dat er een complot gaande is om zijn fractie te beschadigen. „Er wordt hier onder het mom van belangenverstrengeling wilde oppositie gevoerd„, zei Dubbelman.

Dat leidde weer tot een geprikkelde reactie van Schoenmakers. „Hoho, het gaat hier wel om de geloofwaardigheid van de politiek. Daar moet je heel voorzichtig mee omgaan“, aldus de Breda’97-leider.

Intussen heeft B. Boer van Leefbaar Breda alle vertrouwen in de gedragscode voor raadsleden verloren. „Want je past hem toe of niet“, vindt Boer.

Burgemeester C. Rutten benadrukte dat wat hem betreft alles volgens de regels is gegaan. „Als er onwettig was gestemd, dan had ik het besluit laten vernietigen. Want wat er gebeurd is, dat mag. De gedragscode is namelijk geen wet. Daar kun je moeite mee hebben, maar ik vind het juridisch correct“, aldus de burgemeester.
©BN/DeStem


Nieuwsprogramma Breda in de maak

Door Yolanda Sjoukes

Vrijdag 21 mei 2004 - BREDA – Vanaf september gaat TV&CO driemaal per week een mini-nieuwsprogramma uitzenden met één Bredaas nieuwsonderwerp en een soort ‘Bredaas gesprek van de dag’. Dat meldt J. Schreuder van TV&Co.

De grote wens van Schreuder en de rest van TV&Co is een dagelijks televisiejournaal over Breda. Zo ver is het nog niet. „Nieuws is gewoon ontzettend duur om te maken.“

Maar vanaf september wordt dus voorzichtig begonnen met één vers Bredaas nieuwsitem op de maandag, woensdag en vrijdag.

Verder is TV&CO van plan het aantal televisieprogramma’s flink uit te breiden. Vanaf september zijn daar: Breda Vandaag, Nac op
Maandag, Het Huis, een lifestyleprogramma, Op Stap, een reportageprogramma, Gast op
Zondag en De Zaak.

Winst

„Nu maken we vijf programma’s, straks acht“, zegt Schreuder. De plannen moeten ook te betalen zijn. TV&Co is afhankelijk van sponsoring. Schreuder: „Financieel zijn we voor 95 procent rond.“ De begroting gaat de drie ton overstijgen. Schreuder heeft goede hoop. „In het eerste seizoen hadden we een verlies van tussen de tien- en vijftienduizend euro. Dit seizoen maken we een hele bescheiden winst.“ De bestaande programma’s worden verder ‘aangescherpt’. Zo gaat Het Huis terug van 45 naar twintig minuten. „We willen korter, sneller, vlotter en vaker“, zegt Schreuder.

TV&Co heeft een kijkonderzoek laten houden door studenten van de NHTV. De studenten hebben tweeduizend inwoners van Breda ondervraagd over TV&Co.

Uit het onderzoek blijkt dat 33 procent van de bevolking bekend is met het fenomeen TV&Co en dat 35,7 procent van Breda wel eens een programma van TV&Co bekijkt. De programma’s worden gemiddeld gewaardeerd met een zeven.

Uit het onderzoek blijkt verder dat mensen niet goed weten wanneer programma’s worden uitgezonden of wanneer ze er zijn. TV&Co wil dat bestrijden door vanaf september dagelijks vanaf 17.00 uur in de lucht te zijn met een afwisselend aanbod van televisieprogramma’s en ‘een nieuwe vorm van tekst-tv’ waar Schreuder uit angst voor de concurrentie niet al te veel over wil zeggen. „Het wordt echt een info-kanaal met het laatste nieuws.“

Schreuder over het feit dat 35,7 procent van de Bredanaars weleens een programma van TV&Co heeft gezien: „Wel fijn. Maar ik denk wel dat het naar de vijftig procent kan.“
©BN/DeStem


Stichting krijgt vergunning
BRTS wint strijd rond zenders

Door Bas Kock

Woensdag 2 juni 2004 - BREDA – De strijd om wie er in Breda de publieke uitzendingen op radio en televisie mag verzorgen is gewonnen door de BRTS. Het Commissariaat voor de Media heeft gisteren besloten dat die omroep de zendvergunning krijgt.

Daarmee heeft het commissariaat het advies van de Bredase gemeenteraad overgenomen. De BRTS (Bredase Radio en Televisie Stichting) beschikt momenteel al over de enige zendvergunning die in Breda te vergeven is aan een publieke omroep.

De BRTS zendt haar programma’s uit op Stadsradio en Stadstv. De huidige vergunning had een looptijd van vijf jaar en is inmiddels verstreken.

De BRTS streed om de zendvergunning met de BOS (Bredase Omroep Stichting).

Geharrewar

BRTS-voorzitter H. Veelenturf reageerde gisteren opgelucht op het besluit. „Er is nogal wat geharrewar over geweest, maar ik vind dat we dit verdienen. We hebben bewezen een redelijke omroep te zijn. Ik vind het besluit ook een compliment aan het adres van onze vrijwilligers.“

M. van Kampen van de BOS reageerde teleurgesteld: „Mijn rechtsgevoel heeft een behoorlijke knauw gekregen.“

Van Kampen kondigde meteen aan tegen de beslissing in beroep te gaan. De BOS wil de kwestie desnoods tot aan de Raad van State uitvechten.

Procedure

Volgens Van Kampen is de procedure die leidde tot het advies van de raad allesbehalve netjes verlopen. „De gemeente heeft 51 weken gedaan over een procedure waar 18 weken voor staan, met als enig doel om de BRTS te bevoordelen. Nu het Commissariaat voor de Media het advies van de gemeenteraad klakkeloos heeft overgenomen, is de zendtijdtoewijzing eigenlijk een politiek besluit geweest. En dat is juist wat de Mediawet wil voorkomen.“
©BN/DeStem


BOS in beroep tegen uitspraak Commissariaat

Van onze verslaggever

Dinsdag 13 juli 2004 - BREDA – De Bredase Omroepstichting (BOS) heeft bezwaar aangetekend tegen de beslissing van het Commissariaat van de Media om de BRTS een zendvergunning te verlenen.

Het commissariaat bepaalde onlangs dat de zendvergunning voor de publieke omroep in Breda voor de komende vijf jaar verstrekt is aan de BRTS. Die omroep verzorgt de publieke radio- en televisie-uitzendingen op Stadsradio en Stads-tv. De BOS was in de race voor de vergunning maar werd ten gunste van de BRTS gepasseerd.
©BN/DeStem


Groot deel van de dag in de lucht
TV&Co komt op zender BRTS

Door Bas Kock

Zaterdag 21 augustus 2004 - BREDA - Het Bredase productiebedrijf TV&Co neemt in het nieuwe seizoen vrijwel de gehele programmering van de publieke televisiezender Stads-TV voor zijn rekening. De BRTS stelt de zender tegen betaling ter beschikking aan TV&Co.

Hoewel de BRTS formeel opdrachtgever en eindverantwoordelijke is, neemt TV&Co de zender inhoudelijk vrijwel geheel over. De kabelkrant van Stads-TV is alleen nog overdag te zien, TV&Co neemt de programmering van 7.00 tot 9.00 uur en vanaf 17.00 uur tot in de nacht over. Op zondag worden de programma’s van TV&Co de hele dag uitgezonden.

Informatiekanaal
Niet alleen zendt TV&Co negen regionale televisieprogramma’s uit, het productiebedrijf heeft tevens een informatiekanaal in de maak waarop het weer, verkeer, de hoofdpunten van het Bredase nieuws en live beelden van onder andere de A16 te zien zijn. Daarnaast werft TV&Co zijn eigen adverteerders en gaat het bedrijf op het kanaal van de BRTS reclameboodschappen uitzenden. TV&Co wil op 3 september met zijn uitzendingen beginnen.

Het is echter nog maar de vraag of het Commissariaat voor de Media met deze constructie akkoord gaat. De Mediawet staat exploitatie van een publieke zender door een commerciële derde partij niet toe. “Het verhuren van een publieke zender kan niet”, zegt Bart Bijvank van het Commissariaat voor de Media.

Joep Schreuder van TV&Co verwacht echter geen problemen. Van het verhuren van de publieke zender is volgens hem geen sprake. “De BRTS is opdrachtgever. Het contract met de BRTS is getoetst aan alle regels van de Mediawet. Bovendien is het dezelfde constructie die we vorig jaar hebben toegepast en toen hadden we ook toestemming.”

Voorzitter Hans Veelenturf van de BRTS is erg tevreden over de deal met TV&Co: “Het maken van televisie is een kostbare aangelegenheid en vergt een enorme inzet. Met uitsluitend vrijwilligers is het moeilijk om én radio én televisie te maken.” Daarnaast vindt Veelenturf dat TV&Co zich het afgelopen seizoen heeft bewezen. “Ze maken een goed en professioneel product.”

De BRTS wil de donderdag gebruiken om zijn eigen televisieprogramma’s uit te zenden. De omroep overweegt om de vergaderingen van de gemeenteraad live te verslaan. Daarnaast wil de BRTS op televisie verslag doen van Bredase evenementen.

Vanuit een gloednieuwe studio op bedrijventerrein De Krogten brengt TV&Co vanaf september drie maal per week een actueel nieuwsprogramma. Daarnaast keren NAC op Maandag en Het Huis terug op de buis en komt er onder meer een discussie-, een service- en een uitgaansprogramma.

De programmering van Stads-TV is te vinden op www.tvenco.nl.
©BN/DeStem


TV&Co barst van de ambitie

Door Bas Kock

Zaterdag 21 augustus 2004 - BREDA – Bevlogen, ambitieus en bereid om er keihard voor te werken. Joep Schreuder is de drijvende kracht achter TV&Co. Zijn locatie: een gloednieuwe televisiestudio op bedrijventerrein De Krogten in Breda-Noord. Zijn doel: een professionele Bredase televisiezender. „Wij beogen geen winstbejag. We willen wat laten zien!“

 

Joep Schreuder en Mariélle Bastiaansen in de nieuwe studio van TV&Co.
(Foto Cor Viveen)

Joep Schreuder maakt zich kwaad. Zijn stem galmt door de enorme bedrijfsloods, waar hij de de hele zomer in de weer is geweest. Hier moet het gaan gebeuren, dit wordt het zenuwcentrum van TV&Co. De televisiestudio.

Schreuders verontwaardiging is gericht op Omroep Brabant. „Ik ben verbijsterd en verbaasd over de schandalige wijze waarop Omroep Brabant omspringt met West-Brabant. Zeven komma twee miljoen euro subsidie krijgen ze, maar als er in Breda iets gebeurt dan zijn ze er niet! Ze zeggen dat het niet zo is, maar ze richten zich veel te veel op Oost-Brabant.“

Drijfveer

Laatst nog, toen Breda-Zuid getroffen werd door een wervelstorm. „De Tilburgse kermis was belangrijker. Daar werd je de hele dag mee doodgegooid. Dát is waar ik me druk om maak.“ En dat is ook zijn drijfveer. „We zijn er aan toe, aan een televisiezender met de nadruk op Breda.“

En dus stampte Schreuder, naast zijn vierdaagse baan als verslaggever bij Studio Sport, met een team van tien freelance medewerkers een productiebedrijf uit de grond. Financieel geholpen door zakenman Tom Stoof, met wie hij voor dit doel een VOF heeft opgericht. Een bedrijf met alles erop en eraan. Technici, cameramensen, redacteuren, presentatrices en een visagiste. Allemaal professionals, benadrukt Schreuder.

Zijn programma’s zijn op en top Bredaas. En dat spreekt kijkers aan. „We hebben laatst een onderzoek gedaan waaruit bleek dat 47.000 tot 53.000 mensen regelmatig naar TV&Co kijken. Dat bevestigt mij in mijn mening dat ik het niet voor Jan lul doe.“

Werden veel programma’s in het vorig seizoen nog op locatie opgenomen, de nieuwe studio biedt TV&Co meer mogelijkheden, die bovendien goedkoper te realiseren zijn. En aan ideeën geen gebrek. Maar liefst negen programma’s brengt TV&Co in het nieuwe seizoen op de buis. Met drie maal per week ‘Breda Vandaag’, een actueel programma dat Schreuders droom een stukje dichterbij brengt; het moet de voorbode zijn voor een dagelijkse Bredase nieuwsuitzending.

Inkomsten

Om verzekerd te zijn van inkomsten beschikt TV&Co over een eigen acquisiteur. Naast het werven van sponsors is het zijn taak om adverteerders binnen te halen.

Om de programma’s en de reclameboodschappen op de buis te krijgen maakt TV&Co gebruik van het kanaal van de BRTS, de Bredase publieke zender. En dat is een opmerkelijke constructie. De BRTS ontvangt namelijk subsidie van de gemeente om publieke televisie te maken, maar eigenlijk slaagt de omroep daar volgens voorzitter Hans Veelenturf niet in. Te duur en te moeilijk voor vrijwilligers, is zijn conclusie.

En dus levert de BRTS zijn kabelkrant grotendeels in en laat de omroep het televisiemaken over aan Schreuder. Voor de uren dat TV&Co op het publieke kanaal uitzendt, ontvangt de omroep geld. Hoeveel, dat houdt Veelenturf liever voor zich. Het is een aardig zakcentje, laat hij weten. „Maar wij blijven wel de baas“, onderstreept Veelenturf de relatie met TV&Co. Volgens Schreuder kent de constructie alleen maar winnaars: „De BRTS wil een professionele bedrijfsvoering bij de televisie. Wij kunnen dat.“ Dat artikel 55 van de Mediawet stelt dat ‘Instellingen die zendtijd hebben verkregen met al hun activiteiten . . . niet dienstbaar zijn aan het maken van winst door derden’, is volgens Schreuder geen belemmering.

„Wij beogen ook geen winstbejag. We willen wat laten zien!“, zegt Schreuder. Aan het afgelopen televisieseizoen hield TV&Co 7600 euro over. „We zijn met z’n allen gaan eten en wat er over bleef hebben we in de studio gestoken.“ Het draait niet om geld verdienen, maar om het maken van kwalitatieve televisie, vindt Schreuder.

Inmiddels begint het knap dringen te worden op de regionale televisiemarkt, waar drie spelers strijden om de gunst van de Bredase kijker: de BRTS, Omroep Brabant en VSM-TV, de door Martien Vreijsen overgenomen commerciële omroep TV-Gazet. Van die laatste heeft TV&Co overigens weinig te vrezen, schat Schreuder: „Daar verwacht ik niks van. Zij zijn in alles anders dan wij. Andere filosofie, andere programma’s, andere doelgroep.“

In de studio van TV&CO zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in volle gang. Inrichting, meubilair, geluidabsorberende drappages, screentests, de hal is een bron van bedrijvigheid, ambitie en enthousiasme. Schreuder: „Ze zeggen weleens dat er in Breda niks gebeurt. Nou, er gáát wat gebeuren.“
©BN/DeStem


BOS krijgt weer deksel op de neus

Door Petra Huijser

Zaterdag 18 september 2004 - BREDA – De Bredase Omroep Stichting (BOS) heeft terecht geen zendvergunning gekregen. Dat oordeelt het Commissariaat voor de Media in een bezwaarprocedure die de BOS had aangespannen.

In iedere gemeente in Nederland is plaats voor een regionale omroep. In juni besloot het Commissariaat van de Media (CvdM) de zendvergunning voor Breda te verlenen aan de Bredase Radio en Televisie Stichting (BRTS). Daarmee volgde het CvdM het advies van de gemeenteraad op.

De BOS is het met dat besluit niet eens en tekende bezwaar aan bij het CvdM. „Maar we hielden er al serieus rekening mee dat ze het af zouden wijzen“, stelt BOS-bestuurslid Martin van Kampen. „Ze zijn altijd heel volgend, gaan uit van wat de plaatselijke politiek wil. Dus dit was geen verrassing.“

De volgende stap voor BOS is nu in beroep gaan tegen het besluit bij de rechtbank. Daar heeft de omroep nog zes weken de tijd voor. „We slepen het Commissariaat met liefde en plezier voor de rechter. Want dit besluit is geen knip voor de neus waard.“

Het dossier dat straks naar de rechter gaat is in grote lijnen hetzelfde als het bezwaarschrift dat bij het CvdM is ingediend.

Volgens de BOS zijn allerlei regels overtreden bij het toekennen van de zendmachtiging. De omroep rekent daarom op de rechter om de vergunning van de BRTS af te pakken en alsnog aan haar toe te kennen. „Dat is nog nooit gebeurd, omdat de meeste omroepen uit angst voor het Commissariaat voor de Media het erbij laten zitten. Dat doen wij dus niet“, aldus een strijdbare Van Kampen.
©BN/DeStem


Groen licht voor TV&Co op BRTS

Door Petra Huijser

Donderdag 23 september 2004 - BREDA – TV&Co mag samenwerken met de publieke televisiezender StadsTV van de Bredase Radio en Televisiestichting (BRTS). Dat stelt het Commissariaat van de Media (CvdM).

Het Bredase productiebedrijf TV &Co neemt dit televisieseizoen bijna de hele programmering van StadsTV voor zijn rekening. De BRTS stelt de zender tegen betaling aan het bedrijf beschikbaar. Op papier is de lokale omroep echter formeel opdrachtgever en eindverantwoordelijke en met die constructie is het Commissariaat van de Media tevreden. „Dat mag op deze manier“, stelt woordvoerder Bart Bijvank van het CvdM. Het commissariaat heeft de contracten tussen BRTS en TV&Co onder de loep genomen en daar niets afwijkends in gezien, zo stelt Bijvank. „Dergelijke contracten sluiten omroepen vaker af. Wij geven dus niet apart toestemming voor een nieuwe omroep maar keuren enkel een contract met een producent goed.“ Daarbij is en blijft BRTS volgens hem honderd procent verantwoordelijk voor die uitzendingen.
©BN/DeStem


Controle op de democratie

Maandag 25 oktober 2004 - Wie enigszins geïnteresseerd is in de Bredase politiek, is al snel aangewezen op deze krant. Want er is geen ander medium dat het stadsbestuur enigszins volgt. Bij commissie- en raadsvergaderingen zit alleen deze krant op de perstribune. Nou ja, tribune: het keurige perstafeltje in de hoek.

Eén keer per jaar schuift een collega van Omroep Brabant aan, bijvoorbeeld als NAC moet worden gered. En bij de persconferenties op woensdagmiddag willen nog wel eens vrijwilligers verschijnen die keurig de persberichten van de gemeente overnemen.

Precies zoals het gemeentebestuur dat graag ziet.

Zo had de pr-afdeling van de gemeente boven het persbericht bij de begroting gezet dat de lastenverhoging weer laag was en de begroting toch sluitend. Niet dat het college van burgemeester en wethouders zich daar nou overmatig voor had hoeven in te spannen (de rente bracht uitkomst) en het sluitend krijgen van de begroting is wettelijk voorgeschreven, dus ook al geen prestatie om jezelf voor op de borst te slaan. Maar Omroep Brabant nam de verkooppraatjes letterlijk over – missie geslaagd, derhalve.

Wie via internet op de hoogte wil blijven, komt ook al bedrogen uit.

De gemeente heeft zelf een goede website, maar dat is natuurlijk wel een spreekbuis, al is het dan een elektronische. Er is maar één politieke partij die echt actief haar site bijhoudt en een actuele elektronische nieuwsbrief rondzendt. Dat is de partij waarvan je het eigenlijk het laatste zou verwachten: het CDA, toch niet de partij met een wizz-kids-imago.

Bij GroenLinks kun je nog wel een interessant kijkje in de politieke keuken nemen via de weblogs van Selcuk Akinci en Rian Remie. Heel persoonlijk, dat wel, maar misschien daarom ook onthullender dan menig officieel stuk.

De stad heeft behoefte dus aan een actiever media-beleid, want de helft van de stad leest deze krant niet en heeft dus geen benul van wat er in het openbaar bestuur gebeurt. Dat is slecht voor de lokale democratie, gevaarlijk zou ik zelfs willen zeggen.

Nu is er wel een nieuw medium: lokale televisie. Maar omdat er twee zenders zijn, ontbreekt het aan serieuze middelen. De wijze waarop de BRTS indertijd de zendvergunning binnensleepte, verdiende ook geen schoonheidsprijs: de coalitie wilde gewoon de lastige Bredase Omroep Stichting (BOS) buitenhouden. Maar behalve dat bij de BRTS de vriendjes van de coalitiepartijen CDA, PvdA en VVD zaten, was er geen regel visie te ontdekken.

Nu gaat de BRTS trouwens wel aan bestuurlijke verslaggeving doen. Zo zond de lokale omroep de installatie van burgemeester Peter van der Velden live uit. Ik vond dat knap doorzichtig van de BRTS: dit neigde wel erg naar gevlei om niet te zeggen geslijm.

Of kwam de opdracht toch al rechtstreeks van het stadskantoor? De burgers hadden er natuurlijk niks aan, het was de bruiloft van Máxima niet! Sorry, en Alex natuurlijk.

Maar het wordt binnenkort nog erger. De BRTS gaat de raadsvergaderingen live uitzenden. De gemeente betaalt daarvoor duizend euro per uitzending. Ik hoorde al dat ambtenaren zouden moeten uitleggen wat er gebeurt. Zodat onafhankelijkheid zelfs formeel als uitgangspunt wordt verlaten: de raad is namelijk de baas van die ambtenaren.

Nu zijn die uitzendingen zonder uitleg vermoedelijk ook onbegrijpelijk, maar wie met een pilsje en een bak chips achter de buis kruipt, kan zich nog wel kostelijk vermaken.

Met John Leunisse bijvoorbeeld, die een voortreffelijke Hans Theeuwen-imitatie bracht. Of beter: als Theeuwen een raaskallend raadslid zou willen parodiëren, zou hij het vermoedelijk zo hebben gedaan.

Of dat nou de lokale democratie zal helpen? Wie wil dat bestuur en burgers dichter bij elkaar komen te staan, zal niet klaar zijn met het overmaken van duizend euro. Maar het is natuurlijk wel een veilige weg voor het gemeentebestuur (college én raad): vervelende vragen zullen nooit en te nimmer volgen.
©BN/DeStem


Toekennen zendvergunning
BOS stapt weer naar rechter

Door Bas Kock

Donderdag 28 oktober 2004 - BREDA - De Bredase Omroep Stichting (BOS) is allerminst van plan om zich neer te leggen bij de vergunningtoekenning aan concurrent de BRTS. De BOS sleept het Commissariaat voor de Media opnieuw voor de rechter.

Dat laat de omroepstichting op de website Listenbedrog.nl weten. Het Commissariaat van de Media besloot in juni dat de zendvergunning voor publieke radio en televisie voor de komende vijf jaar opnieuw wordt gegeven aan de BRTS. Hiermee volgt het commissariaat het advies op van de Bredase gemeenteraad.

De BOS tekende meteen bezwaar aan tegen dat besluit. Het commissariaat verklaarde dat bezwaar vorige maand echter ongegrond. Een bezwaarschrift dat de omroepstichting tegen die beslissing indiende bij het college werd niet-ontvankelijk verklaard.

In een rechtszaak wil de BOS aantonen dat het commissariaat bij zijn beslissing onzorgvuldig gehandeld heeft.

Het is niet voor het eerst dat de BOS het commissariaat voor de rechter sleept. In november vorig jaar eiste de omroepstichting in een kort geding dat het commissariaat de BRTS-uitzendingen onmiddellijk stop zou zetten. De zendvergunning van de BRTS was in april van dat jaar verlopen en dus, zo concludeerde de BOS, zond de concurrent al een half jaar illegaal uit. Ter zitting bleek echter dat het commissariaat niet bevoegd is om tegen illegale uitzendingen op te treden. De rechter verklaarde de BOS dan ook niet-ontvankelijk.
©BN/DeStem


Kritiek Adank op stichting
‘Sterker bestuur BRTS’

Door Willem Reijn

Vrijdag 18 februari 2005 - BREDA – Het gemeentebestuur wil dat er een veel sterker bestuur komt bij de Bredase Radio en Televisie Stichting (BRTS). Het huidige bestuur heeft door het uitbesteden van de uitzendingen aan TV & Co geen greep meer op de zendtijd, noch op de geldstromen rond de lokale televisie.

Dat schrijft wethouder Adank in een notitie aan de gemeenteraad. Hoewel dat in de notitie niet is verwoord, is bekend dat het college van burgemeester en wethouders eerder Willem van der Hoeven heeft benaderd om voorzitter van de BRTS te worden. Dat is een delicate affaire, omdat de gemeente formeel niets over de BRTS te zeggen heeft. Willem van der Hoeven, die onder meer in de tabaksindustrie en bij KPN werkzaam was, is een beetje de klusjesman van de gemeente. Eerder was hij voorzitter van de stichting Breda 750, interim-directeur en nu voorzitter van NAC.

Adank wijdt kritische woorden aan het bestuur van de BRTS, dat onder leiding van Hans Veelenturf staat. Adank wil dat de BRTS de eigen broek kan ophouden door zelf geld te genereren. Maar het geld dat nu aan tv-reclame binnenkomt, gaat naar TV & Co van Joep Schreuder en Mariëlle Bastiaansen, die daarmee de huidige programma’s financieren. Daar heeft BRTS nauwelijks meer iets over te zeggen. Slechts één avond per week kan BRTS zelf televisieprogramma’s verzorgen.

„Om de situatie om te buigen in het voordeel van de lokale omroep is een krachtig bestuur nodig“, schrijft Adank. „Het huidige bestuur heeft moeite met het bijhouden van de ontwikkelingen en heeft pas onlangs een uiterst ingewikkelde periode afgesloten waarin een complexe procedure rond de vergunning voor de zendtijd en een fraudezaak het meest van de aandacht heeft opgeslokt.“

De Bredase gemeenteraad gaf een jaar terug de BRTS voor een periode van vijf jaar het publieke lokale televisiekanaal. Dat gebeurde na een verbeten gevecht tussen de gemeente, de BRTS en de Bredase Omroep Stichting (BOS) die tot aan het Commissariaat voor de Media werd uitgevochten. Tijdens die procedure bleek de BRTS ernstige fouten te hebben gemaakt bij een lijst van ondersteunende organisaties. Verschillende vertegenwoordigers van die organisaties bleken van niets te weten, zodat de indruk van fraude ontstond.

Voor de meerderheid van de gemeenteraad gaf de samenwerking van BRTS met TV & Co de doorslag om BRTS boven BOS te verkiezen. Het uitbesteden van het publieke kanaal aan een privaat bedrijf is door het commissariaat goedgekeurd. Maar Adank ziet nu nadelen in die constructie. Omdat het geld buiten de BRTS omgaat, ‘kan de omroep haar financiële situatie niet verbeteren en kunnen ze geen nieuwe investeringen doen zonder een financiële injectie van de gemeente.’ Maar Adank stelt ook vast dat de gemeente zich hier eigenlijk helemaal niet mee mag bemoeien.

Voor de gemeente liggen er slechts twee taken. De eerste, het toewijzen van het publiek kanaal, is vorig jaar al uitgevoerd. De tweede betreft de subsidie, waarvoor de gemeente van het Rijk 70.000 euro per jaar krijgt. De BRTS vraagt nu een structurele subsidie van 47.000 euro. Daarnaast heeft het BRTS-bestuur een bedrag van 72.000 euro aan benodigde investeringen voorgelegd.

Het college stelt voor om nu alleen voor 2005 een subsidie te geven, terwijl een bedrag van 18.000 euro mag worden geïnvesteerd, teneinde een betere geluids- en beeldkwaliteit te garanderen. Maar verder wil Adank eerst met de gemeenteraad kijken hoe het beleid op langere termijn dient te zijn.
©BN/DeStem


BRTS-voorzitter maakt graag plaats

Door Bas Kock

Zaterdag 19 februari 2005 - BREDA – Hans Veelenturf zou er geen enkele moeite mee hebben wanneer NAC-voorzitter Willem van der Hoeven het voorzitterschap van de lokale omroep BRTS van hem zou overnemen.

„Als men vindt dat dat goed is voor de lokale omroep en als Van der Hoeven dat ambieert, heb ik daar geen problemen mee. Als de wethouder vindt dat ik niet goed functioneer, trek ik mijn conclusies“, zegt Veelenturf in een reactie op de kritische notitie over het Bredase medialandschap die het college deze week deed verschijnen.

Het is een hoogst opmerkelijke uitspraak, omdat het gemeentebestuur formeel niets te zeggen heeft over de BRTS. Dat weerhield het college er niet van om Van der Hoeven te polsen voor de functie van voorzitter.

Bovendien kraakte wethouder André Adank in zijn media-notitie een kritische noot over het huidige BRTS-bestuur. Dat zou niet krachtig genoeg zijn en moeite hebben om de ontwikkelingen bij te houden.

Veelenturf zegt in de notitie echter geen kritiek op het functioneren van het bestuur te kunnen vinden: „Ik lees dat niet zo. Natuurlijk is er een krachtig bestuur nodig en ook in Hilversum heeft men moeite om de ontwikkelingen bij te houden. Wij hebben een uitstekende verstandhouding met de wethouder. We hebben nooit te horen gekregen dat we niet goed zouden functioneren.“

Volgens Veelenturf is het echter ondoenlijk om met uitsluitend vrijwilligers professionele televisie te maken. Daarnaast vindt Veelenturf dat de BRTS te weinig subsidie ontvangt. „Als wij net als Omroep Brabant dertien miljoen euro zouden krijgen, zouden we professionals inhuren. Van de 50.000 euro die wij krijgen, kunnen we net gas, water en licht betalen.“
©BN/DeStem


Analyse:
TV & Co redt publieke omroep

Door Willem Reijn

Zaterdag 19 februari 2005 - ‘In deze notitie wordt een grove schets gegeven van het Bredase Medialandschap’, schrijft wethouder André Adank (Economie, Cultuur) aan de gemeenteraad.

 

Joep Schreuder (NOS Sport) runt samen met Mariëlle Bastiaansen (RTL 4 Looking Good) het tv-bedrijf TV & Co.
(Foto: Cor Viveen)

Wie vervolgens een gedegen analyse van de pluriformiteit van de informatievoorziening in Breda verwacht, komt van een koude kermis thuis.

Uiteindelijk gaat de notitie Het Bredase Medialandschap alleen over de ontwikkelingen rond de BRTS.

Zoals gemeld heeft de gemeenteraad na een slopende procedure het publieke kanaal in Breda gegund aan de Bredase Radio en Televisie Stichting. Dit ondanks een fraudezaak bij de BRTS en een onjuiste lijst van organisaties die het maatschappelijke draagvlak van de BRTS zouden vormen.

CDA-raadslid Mattie Boidin omschreef het indertijd helder: ‘Wij kiezen voor de BRTS, want Joep Schreuder gaat straks voor Breda heel waardevolle programma’s maken.’

Dat kan waar zijn, maar Joep Schreuder (NOS Sport) runt samen met Mariëlle Bastiaansen (RTL 4 Looking Good) het tv-bedrijf TV & Co. Met het uitbesteden van de programma’s aan TV & Co heeft BRTS weinig meer over de eigen zender te zeggen. Ja, VVD-raadslid Olaf Douwes Dekker mag samen met zijn vriend Joep van Dijk (directeur bibliotheek) Broodje Cultuur maken. En sinds kort heeft BRTS op televisie ook het (aardige) programma Vogelvlucht.

Maar voor nieuws en achtergronden zorgt in feite alleen de redactie van TV & Co.

Een jaar na de keuze voor BRTS blijkt Adank plots van mening dat BRTS wel erg afhankelijk is van TV & Co. De geldstromen gaan – op de huurpenning die TV & Co aan de BRTS betaalt na – langs de BRTS heen, want TV & Co doet de eigen acquisitie.

Dat is echter geen vetpot. De verdiensten in deze sector zijn marginaal en kunnen in geen verhouding staan tot welke journalistieke CAO dan ook. TV & Co kan bestaan dankzij de bemiddelde Tom Stoof, die garant staat voor de verliezen.

Het publieke kanaal wordt inderdaad door de private sector gerund, daar heeft Adank gelijk in. De vraag is of dat erg is.

De Mediawet schrijft representativiteit voor, wat ertoe leidt dat een lokale omroep de gunsten van de plaatselijke maatschappelijke organisaties moet verwerven. Dat leidt tot afhankelijkheid, want de steun moet wel behouden blijven. Beter was het als de overheid eisen zou stellen aan stabiliteit en onafhankelijkheid, zoals het instellen van een redactie- en omroepstatuut.

Het college stelt wel vast dat de BRTS veel beter zal moeten worden bestuurd, wil het ooit nog goedkomen met die omroep. Ook aardig is dat de gemeente daar helemaal niet over mag gaan.

Maar wie betaalt, bepaalt. Heel raar maar het geld dat Breda van het Rijk voor de lokale omroep krijgt, hóeft het stadsbestuur helemaal niet aan dat doel uit te geven.

Breda wil nu (los van een eenmalige investering) 47.000 euro geven, waar de stad 70.000 euro krijgt. Die regel gaat trouwens veranderen.

Het gemeentebestuur wil zich overigens nadrukkelijk bemoeien met de programmering, door specifieke programma’s over de gemeente te betalen. Zo krijgt de lokale omroep geld voor het uitzenden van raadsvergaderingen en ligt een draaiboek klaar om door de gemeente gefinancierde programma’s over de raadsverkiezingen in 2006 uit te zenden.

Zo’n constructie staat natuurlijk niet garant voor onafhankelijke informatieverschaffing aan de burger.

Dat Adank pleit voor een sterker omroepbestuur, is op zich terecht, gezien diens track record van de BRTS. Maar juist daardoor komt de wethouder in een liesbrekende spagaat.

Een sterker bestuur van een publieke omroep zal zich geheel onafhankelijk van een stadsbestuur moeten opstellen. Zodra een gemeentebestuur zelf te veel druk uitoefent, wordt de lokale omroep een staatsomroep - en is het bestuur per definitie zwak.

Tegelijkertijd kan een omroep niet zonder geld. En de vraag is dan weer in hoeverre een gemeente de budgetten moet financieren, want alleen maar naar de advertentiemarkt wijzen, lijkt wel een erg wankele basis.

Zo zitten er interessantere aspecten aan mediabeleid dan de vraag wie verantwoordelijk is voor politieke uitspraken op televisie, zoals de gemeente zich afvraagt.

De raad zou het beste aan wethouder Adank vragen eens een notitie te maken over Het Bredase Medialandschap. Zo’n titel klinkt veelbelovend. Tot die tijd mag Breda vooralsnog blij zijn dat het private TV & Co de BRTS redt.
©BN/DeStem


‘In Breda is plaats voor één omroep’

Door Bas Kock en Nico Schapendonk

Woensdag 23 februari 2005 - BREDA – Het rommelt in het Bredase publieke omroepbestel. Er wordt hardop getwijfeld aan de kwaliteit van de BRTS. De vraag is: waarom komt er in Breda geen goede publieke omroep van de grond.

Martien Vreijsen, directeur VSM-TV (voorheen: TV Gazet):

„Televisie maken is een vreselijk dure zaak en de vraag is: hoe krijg je dat gefinancierd? Je kunt niet om samenwerking heen. Landelijk zie je ook dat de publieke omroepen gaan vrijen met de commerciëlen. Dat was tot voor kort ondenkbaar. Verder is het een probleem dat elke stad en elk dorp recht lijkt te hebben op zijn eigen zender. Iedereen trekt zijn eigen kabeltje, maakt z’n eigen verbindinkje. Ik geloof in samenwerking in plaats van allemaal zogenaamd wijs en slim te zijn terwijl we alles verliezen.“

Joep Schreuder, directeur TV&CO, dat uitzendt via het kanaal van de BRTS:

„Komt er geen goede publieke omroep van de grond? Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Er is in Breda een goede publieke omroep en waar vind je dat verder in Nederland? Wat de kijker krijgt is van ongehoorde kwaliteit. Het kan niet anders dan op deze manier, want er is geen geld. Het is tijd om de lokale publieke omroep te professionaliseren. Want alleen met vrijwilligers kan het niet meer.“

Voormalig BRTS-vrijwilliger Martin van Kampen van de Bredase Omroepstichting (BOS), de grote concurrent van de BRTS:

„Het is met de BRTS altijd één groot drama geweest. Ik denk dat het komt omdat voorzitters hun werk als prestige zien en niet gehinderd door enige kennis maar wat aanmodderen. Dat zag je bij Joop de Werd en dat zie je nu ook bij Hans Veelenturf. Natuurlijk kan er in Breda een goede publieke omroep bestaan, ook met behulp van vrijwilligers. Je bent niet alleen afhankelijk van gemeentesubsidie. Het moet makkelijk mogelijk zijn om een miljoen aan advertenties binnen te halen voor publieke radio en televisie.“

Chris van Nijnatten, Bredanaar, oud-chef sport bij NOS Studio Sport en chef Sport bij het Algemeen Dagblad:

„In Breda is plaats voor één omroep, het maakt me niet uit of dat een publieke is of een commerciële. Maar Breda is te klein voor twee omroepen. Overal wordt het minder, kijk maar bij de kranten. En in Breda zijn er opeens twee: VSM-TV en TV&CO (uitgezonden via de BRTS, red.). Die zouden de krachten moeten bundelen. En als je kijkt wat de BRTS uitzendt, Broodje Cultuur en de raadsvergaderingen, mijn journalistieke gevoel zegt dat daar niemand naar kijkt. Als je televisie maakt moet je het goed doen. Dat je weinig budget hebt en alleen met vrijwilligers werkt, daar heb ik als kijker geen boodschap aan.“

Jac Zom was mede-oprichter en medewerker van de BRTS:

„Een nieuwe voorzitter zou schoon schip moeten maken. Ik denk dat TV&Co vooral jaloezie opwekt. Iedereen bij zo’n lokale omroep denkt dat succes te kunnen kopiëren. Ik heb dat ook wel eens tegen Joep Schrueder gezegd: hoe meer succes je bereikt, des te eerder willen ze je kwijt. TV&Co moet daarom zijn eigen weg gaan en een letterlijk en figuurlijk onafhankelijke regionale omroep starten.“

Toos Bastiaansen van de Organisatie voor Lokale Omroepen in Nederland (OLON):

„De kwaliteit van de 300 lokale omroepen in Nederland loopt heel erg uiteen. In het algemeen zijn het toch de mensen zelf die een kwalitatief goede omroep maken. Uiteraard met steun van de gemeente en de bevolking. Natuurlijk helpt het ook wanneer omroepen niet ieder jaar subsidie hoeven aanvragen, maar iedere vijf jaar weten waar ze aan toe zijn.“
©BN/DeStem


Politiek worstelt met BRTS

Door Bas Kock

Donderdag 24 februari 2005 - BREDA – In hoeverre heeft het gemeentebestuur wat te zeggen over de ‘onafhankelijke’ lokale publieke omroep BRTS? Op deze vraag spitste het politieke debat van de raadscommissie Economische Zaken zich gisteren toe.

Met de afspraak dat de raad over dit onderwerp een nieuw, ‘richtinggevend’ debat gaat voeren, eindigde het warrige debat onbeslist.

Dat de discussie nogal warrig verliep was niet alleen de commissieleden aan te rekenen. De notitie ‘Het Bredase Medialandschap’ van cultuurwethouder André Adank, die de basis vormde voor het debat, liet aan duidelijkheid nogal wat te wensen over. Dat constateerden althans de oppositiepartijen. Frank van Vergroesen van de SP kwam na drie keer lezen niet verder dan ‘een groot vraagteken’, Cees Schoenmakers (Breda ’97) kon in de notitie geen visie ontdekken. En Selçuk Akinci (GroenLinks) hekelde de kwaliteit van het stuk. Waarbij hij overigens de vraag opwierp in hoeverre het stadsbestuur zich überhaupt moet bemoeien met het reilen en zeilen binnen de BRTS. Voor Boy Boer (Leefbaar Breda) is het antwoord op die vraag simpel: politieke bemoeienis is uit den boze, de omroep moet volkomen onafhankelijk kunnen opereren.

Frans Jackson (PvdA) hamerde erop dat de gemeente een subsidierelatie met de BRTS onderhoudt en daarom wel degelijk kwaliteitseisen mag stellen. Jackson werd gesteund door Mattie Boidin (CDA), die prompt een pleidooi hield voor een sterker BRTS-bestuur.

Marges

Al voegde ze daaraan toe: „Maar eigenlijk ga ik daar niet over, ik geef het alleen maar mee.“ Adank zelf vond het stuk ‘hartstikke duidelijk’. Hij gaf aan dat hij wel degelijk grip op de omroep wil houden. „Ik wil alle marges opzoeken om tot een gezonde publieke omroep te komen“, zo zei hij. Een uitspraak die bij GroenLinks de angst opriep dat de wethouder het liefst op een bestuurszetel zou gaan zitten.

Omdat de partijen er gisteravond niet uit kwamen werd besloten om op een ander moment een nieuwe, richtinggevende discussie over de kwestie te houden. De vraag van Akinci waar die discussie nu precies richting aan moet geven, bleef echter onbeantwoord.
©BN/DeStem


TV & Co dreigt met stoppen

Door Willem Reijn

Woensdag 13 april 2005 - BREDA – Breda dreigt zijn enige lokale actualiteitszender op de televisie kwijt te raken. Joep Schreuder zegt zijn programma’s van TV & Co stop te zetten als BRTS volgend seizoen de helft van de programma’s schrapt voor de kabelkrant.

Schreuder heeft het bestuur van de BRTS een ultimatum gesteld: als het eisenpakket vrijdag niet van tafel is, houden hij en zijn vijftien medewerkers ermee op. „Dat is emotioneel een heel zware beslissing voor ons allemaal, maar het ligt heel principieel. We zijn al sinds december bezig en moeten nu duidelijkheid hebben voor volgend seizoen.“ BRTS-voorzitter Hans Veelenturf wenst niet op de zaak in te gaan. „Het is nog veel te vroeg. We moeten eerst nog praten over hun bod.“

Toen de raad begin dit jaar besloot om het publieke televisiekanaal van Breda te gunnen aan de BRTS was voor veel raadsleden de overweging dat TV & Co voor een flink deel van de programma’s zou gaan zorgen.

Geringe middelen

TV & Co is het productiebedrijf van Joep Schreuder en Mariëlle Bastiaansen. Schreuder is werkzaam voor Studio Sport van de NOS en Bastiaansen voor Looking Good van RTL4.

Samen weten zij met geringe middelen professionele televisie in Breda van de grond te krijgen. Inmiddels kijken circa vijftigduizend mensen uit Breda naar de uitzendingen van TV & Co.

Maar wethouder Adank kraakte onlangs in een notitie over het Bredase omroepland harde noten over de constructie waarbij een publiek kanaal feitelijk door een privaat bedrijf wordt gerund. Adank constateerde dat de BRTS geen greep meer op de geldstromen van de zender had, omdat TV & Co zelf zijn financiering verzorgt.

Opmerkingen

Blijkbaar heeft het bestuur van de BRTS, dat trouwens in diezelfde nota als onvoldoende sterk werd gekwalificeerd, zich deze opmerkingen aangetrokken. Het bestuur heeft de tarieven voor uitzending van TV & Co verdrievoudigd, van 8.000 naar zo’n 27.000 euro per seizoen.

„Maar bovendien wil BRTS onze programma’s alleen nog om half zeven en half elf uitzenden“, zegt Joep Schreuder. TV & Co zendt nu in een carrousel uit, net als Omroep Brabant. De halvering van het uitzendschema betekent minder kijkers en dus minder reclame-inkomsten. De financiering van de programma’s wordt dan onhaalbaar.

De BRTS wil de tussenliggende tijd invullen met kabelkrant, die door vrijwilligers wordt ingevuld.

Boy Boer van Leefbaar Breda/Parel van het Zuiden maakt zich zorgen over een juist gesloten overeenkomst tussen de gemeente en TV & Co. Schreuder en de zijnen zouden voor 50.000 euro ‘opkomst bevorderende programma’s’ produceren met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Het bedrag komt uit een daartoe bestemd potje. Boer vreest dat die programma’s niet door zullen gaan en eist opheldering van wethouder Adank.
©BN/DeStem


TV&Co breekt met BRTS
Lokale tv door ruzie op zwart

Door Nico Schapendonk

Maandag 18 april 2005 - BREDA – TV&Co stopt na 2 juli met uitzenden via het kanaal van de BRTS. Breekpunt is een meningsverschil over de programmering van het komende tv-seizoen en de bijbehorende financiën.

Een vorige week door TV&Co-directeur Joep Schreuder gesteld ultimatum aan het bestuur van de Bredase Radio- en Televisie Stichting heeft niet mogen baten.

Er is geen overeenstemming bereikt over de programmering van het nieuwe seizoen en de daarbij betrokken uitzendtarieven die TV&Co zijn voorgelegd door de BRTS.

Voor Schreuder is nu dan ook het definitieve moment gekomen om te breken met de stichting.

De Bredase programmamaker neemt het vooral BRTS-voorzitter Hans Veelenturf kwalijk dat TV&Co genoodzaakt is om na 2 juli de uitzendingen te staken.

„Ik praat nooit meer met die man, die nog niet één keer is komen kijken naar wat wij doen. Veelenturf is de man die beslissingen moet nemen bij de BRTS, maar hij weet gewoon niet waar hij het over heeft“, aldus Schreuder. Veelenturf wil niet veel kwijt over de gang van zaken. „We hebben de correspondentie van de heer Schreuder gevolgd en we hebben een besluit genomen: we voeren het contract tussen TV&Co en de BRTS loyaal uit tot en met 1 juli. We hebben nog steeds de bereidheid om tot een overeenkomst te komen en verder onthoud ik me van elk commentaar“, aldus de BRTS-voorzitter.

Eigenlijk heeft het nooit écht geboterd tussen TV&Co en de BRTS, maar afgelopen week barstte de bom. Schreuder ontdekte dat het bestuur van de BRTS een fundamenteel deel van zijn uitzendingen wilde schrappen ten gunste van de kabelkrant van de publieke omroep.

Intussen had TV&Co nét een nieuw schema gemaakt voor het komende televisie-seizoen, dat loopt van 15 augustus dit jaar tot maart 2006.

„Professionele televisiemakers plannen namelijk vooruit“, aldus Schreuder. „Maar daar is zo’n Veelenturf blijkbaar niet van doordrongen, dus die geeft opeens zijn kabelkrant voorrang. Als voorzitter van de zendgemachtigde BRTS is dat overigens zijn goed recht, maar dan mogen wij ook zeggen: ‘Ga dan maar verder zonder ons’.“

Het stoort Schreuder ook dat de plaatselijke politiek zo lauw reageert op de manier waarop er met de lokale televisie wordt omgesprongen.

„De gemeenteraad heeft zelf gezegd dat wij de BRTS meerwaarde bezorgen. Daarom hebben we de gemeente ook voortdurend op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen. Nu houdt alles op. Er komt straks vast een hele hoop waardering op ons af en daar zijn we ook wel blij mee, maar laat niemand zeggen dat hij niet op de hoogte was van de problemen. Geen krokodillentranen alstublieft“, aldus de TV&Co-directeur, die zich afvraagt wat hij nu moet zeggen tegen zijn elf medewerkers die hij niet langer aan het werk kan houden.
©BN/DeStem


Liefdeloos mediahuwelijk op de klippen

Door Nico Schapendonk

Maandag 18 april 2005 - BREDA – TV&Co zet een punt achter zijn samenwerking met de BRTS. Dat betekent het einde van een zieltogend verstandshuwelijk. De Bredanaar die lokaal tv-nieuws wil zien, kan dat voorlopig wel even op zijn buik schrijven.

„Kijk. Dit is de planning die we hebben gemaakt tot maart 2006. Kan zo de kliko in! Leuk, hè?“

Joep Schreuder heeft er verschrikkelijk de pest over in. Zijn droomwens, een Bredase televisiezender, kan, net als het TV&Co-uitzendschema in zijn laptop, bij het grof vuil.

Nutteloos geworden, weg ermee, delete...

„En het ging net zo goed. We werden een factor in de stad. Mensen kénden ons.“ Het is een hard gelag dat de TV&Co-directeur moet betalen, die zich moe en moedeloos voelt.

Samenwerken met VSM-TV, die andere West-Brabantse TV-zender, is dat misschien een optie?

„We hebben als TV&Co besloten dat VSM-TV zo anders is, dat we daar niet mee kunnen samenwerken“, zegt Schreuder op zijn diplomatiekst.

Tja, je laat de TROS en de VPRO ook niet zomaar fuseren.

Nog dik twee maanden, dan is het na twee jaar al weer afgelopen met de eerste en tot nu toe enige Bredase actualiteitenzender.

Weg is Mascha Schaffels met haar bezoekjes aan te koop staande huizen, Jan Hoppen met zijn eigen kijk op de plaatselijke omgeving en Susanne de Kroon met haar straatinterviews.

Schuld

Het is allemaal de schuld van de BRTS, zegt Schreuder. „Nog nooit is er een medewerker van de BRTS bij ons in de studio komen kijken. Nog geen enkele medewerking heb ik van die mensen gehad, laat staan een compliment.“

Maar het is vooral voorzitter Hans Veelenturf van de BRTS die geen genade meer vindt in Schreuders’ ogen. „Ik vind het tekenend dat in een tijd waarin lokale televisie steeds belangrijker wordt geacht, dit soort ouderwetse, achterhaalde mensen het beleid bepaalt“, zegt hij.

Ondanks zijn bijna fysieke afkeer van de BRTS moest Schreuder het de afgelopen jaren toch doen met de vrijwilligers van de BRTS. Die stichting heeft namelijk de zendmachtiging van de Bredase publieke omroep op zak en dat is op dit moment het enige medium dat TV&Co ter beschikking staat om zijn producties bij de kijkers te krijgen.

Publieke omroep en productiebedrijf zijn tot elkaar veroordeeld in een moeizaam, liefdeloos verstandshuwelijk.

Zo denkt Schreuder nog met ongeremde woede terug aan de avonden dat de technische faciliteiten van de BRTS hem in de steek lieten, zodat zijn programma’s fel ruisend, onverstaanbaar of vol sneeuw de Bredase huiskamers binnenkwamen.

Het stadsbestuur heeft zich intussen ook al eens afgevraagd hoe het zit met de bestuurlijke kwaliteit van de BRTS.

Vorig jaar mocht de gemeenteraad een advies uitbrengen over de vraag hoe representatief het Programma Beleidsbepalend Orgaan (een soort programmaraad) van de BRTS eigenlijk was.

Het was een zielige spektakel. De BRTS liet broddelwerk zien door met een lijst te komen die aantoonbaar niet klopte.

De enige reden waarom de raad toch doorging met de BRTS (21 stemmen voor, 16 tegen) was omdat het alternatief, de hevige concurrerende Bredase Omroep Stichting BOS, nóg slechter beviel.

Afgang

Het was TV&Co dat de BRTS toen van de afgang redde. Want Schreuders aanwezigheid op het publieke kanaal werd door sommige raadsleden nadrukkelijk meegewogen in hun oordeel.

TV&Co bood ‘meerwaarde’, formuleerde CDA-raadslid Mattie Boidin het gevoel van de niet eens zo grote meerderheid in de raad. „De behoefte die Breda heeft en wat we willen en wensen met een lokale omroep wordt door TV&C0 heel goed aangevuld“, zei Boidin.

Het bestuur van de BRTS kreeg in februari van dit jaar nog een veeg uit de pan. Wethouder André Adank verweet Veelenturf en de zijnen dat ze geen greep meer hadden op de zendtijd en de geldstromen van de BRTS door het uitbesteden van de uitzendingen aan TV&Co.

Het lijkt er op dat Veelenturf geprobeerd heeft om die greep te verstevigen door harde eisen te stellen aan Schreuder. Die voelt zich nu zo voor het blok gezet, dat hij definitief een punt zet achter de samenwerking.

Misschien dat het BRTS-bestuur met zijn hernieuwde daadkracht het kind met het badwater heeft weggegooid.

Veelenturf zelf zegt er niets over. Die zit in zijn huis in Rijsbergen te wachten op wat er komen gaat.

Zonder commentaar, zonder programma’s.
©BN/DeStem


‘Het is een schande als TV&Co verdwijnt’

Door Ron Gregoor en Bas Kock

Dinsdag 19 april 2005 - BREDA – TV&Co houdt er mee op. Na 2 juli gaat de zender op teletekst, als BRTS en TV&Co tenminste niet alsnog tot een oplossing komen. Wat vinden de betrokkenen daarvan.

Martien Vreijsen, directeur van de commerciële omroep VSM-TV:

„Ik heb natuurlijk met grote belangstelling de problemen bij de publieke omroep gevolgd. Ik betreur het dat hardwerkende collega’s die veel energie in iets positiefs steken op deze manier van de koude kermis thuiskomen. Natuurlijk gaat er iets verloren in Breda; er wordt wel degelijk naar TV&Co gekeken. Mijn verkoopteam was vanmorgen wel blij. Wij bevinden ons straks in een luxe positie, we zijn monopolist in West-Brabant.“

Martin van Kampen, programmamaker en bestuurslid van de Bredase Omroep Stichting (BOS), die de felbegeerde zendvergunning vorig jaar naar de BRTS zag gaan:

„Ik vind het natuurlijk prachtig. Het is heel mooi dat je de BRTS niet belachelijk hoeft te maken, dat kunnen ze zelf wel. Het is natuurlijk geen constructie, dat de publieke omroep zendtijd verkoopt aan een commercieel bedrijf. Ik heb nooit begrepen dat het Commissariaat voor de Media daarmee akkoord is gegaan. Op zich vind ik dat Breda met het verdwijnen van TV&Co weinig verliest. Het was zelfs voor mij een raadsel wanneer de programma’s werden uitgezonden.

Gemeenteraadslid André Lips (CDA):

„Ik ben bereid om, als ze me dat vragen, te bemiddelen tussen de BRTS en TV&Co. Als volwassen mensen moeten ze daar toch uit kunnen komen. Ik ben al eens eerder interim manager bij TV Gazet geweest. Het zou heel vervelend zijn TV&Co van de buis verdwijnt. Ze maken ontzettend goede tv. Ze vormen zeker een toegevoegde waarde voor de BRTS.“

Mede-eigenaar Thom Stoof, hij heeft 50 procent van de aandelen in handen en in ‘zijn’ handelsveem maakt TV&Co zijn programma’s:

„Ik zie maar één oplossing: het bestuur van de BRTS moet aftreden. Ik denk niet dat we met deze club tot een oplossing komen. Als daar drie andere mensen, met frisse ideeën aan het bewind komen, kunnen we volgens mij best zaken doen. Met name voor de elf medewerkers is het sneu als we in juli zouden stoppen. Maar zover is het nog niet, ik blijf altijd optimist.“

Wethouder André Adank:

„Laat de partijen als volwassenen aan de tafel gaan zitten en op een zakelijke manier met elkaar praten. Stel een contract op, hou je aan je afspraken. Punt uit, dat is toch niet zo moeilijk.“

Susanne de Kroon is freelancer en maakt reportages:

„Ik vind het onbegrijpelijk. Ik werd door heel veel mensen aangesproken. Hoe kan dat nu, vragen ze. Het is doodzonde als het allemaal zo moet aflopen, vooral omdat nu alle kinderziektes voorbij zijn. Het loopt nu juist zo lekker. Hoe het nu verder moet? Ander werk zoeken. Ik heb nog twee andere baantjes, maar dit is toch wel de leukste.“

CDA-raadslid Mattie Boidin:

„Het is buitengewoon jammer als TV&Co van het scherm zou verdwijnen. Volgens mij zijn er op dit moment te weinig professionele mensen bij de BRTS. De partijen moeten nog maar eens met elkaar aan tafel gaan zitten.“

Joep Cals, een trouwe kijker:

„Joep moet niet zo moeilijk doen. Gewoon blijven, want hij maakt hartstikke goede programma’s. Ik zou het een schande vinden als TV&Co verdwijnt. Ik weet niet wat er zich daar allemaal afspeelt, maar ze moeten maar tot een akkoord komen. Je kunt niet al die kijkers in de kou laten staan.“
©BN/DeStem


Mediarel TV&Co-BRTS vereist arbitrage

Door Nico Schapendonk

Donderdag 21 april 2005 - BREDA – Om de breuk tussen TV&Co en de BRTS te lijmen moet de gemeente Breda een bemiddelaar inschakelen. Dat stellen de fracties van VVD, CDA en PvdA in een brief aan wethouder André Adank van Cultuur.

De partijen ‘betreuren’ dat er een meningsverschil is ontstaan, des te meer omdat ‘de lokale media zich de afgelopen periode goed heeft ontwikkeld, mede door de professionele inbreng van TV&Co’. De coalitiepartijen stellen voor dat Adank op korte termijn een ‘mediator’ vraagt om TV&Co en de BRTS dichter bij elkaar te brengen.

In een persbericht heeft het bestuur van de BRTS gisteren laten weten dat het nog steeds mogelijk is om tot overeenstemming komen met TV&Co.

Met ‘verbazing en enige ergernis’ heeft de top van de Bredase publieke omroep kennis genomen van de kritiek die TV&Co’s Joep Schreuder afgelopen maandag over de BRTS uitstortte.

De Bredase tv-producent maakte zich kwaad over de programmaindeling en de vergoedingen die het bestuur van de BRTS hem heeft voorgelegd. Hij heeft intussen een punt gezet achter de samenwerking met de BRTS.

Het bestuur van de publieke omroep wilde afgelopen weekeinde geen commentaar geven op de gang van zaken, maar de berichtgeving in deze krant ‘noopt nu tot een reactie’.

De BRTS wijst er op dat het bestuur zich te houden heeft aan een procedure die is vastgelegd in de Mediawet. Bovendien is er een uitnodiging gegaan naar TV&Co om ‘duidelijkheid te krijgen over de vragen die bij bestuur en management leven’.

Als antwoord kwam daar volgens het BRTS-bestuur een ‘open brief’ met daarin de mededeling dat ‘TV&Co niet langer wacht en dat er niet meer aan de afspraken valt te tornen’.

Het bestuur heeft op 30 maart nog voorgesteld om verder te onderhandelen, maar ook daar kwam een afwijzende reactie op.

Vorige week stelde Schreuder een ‘ultimatum’ aan de BRTS: voor 15 april moest er een akkoord zijn, zo niet dan zou de samenwerking worden gestopt.

Dit werd ook zo in BN/DeStem verwoord. Het bestuur vindt het storend dat Schreuder zo tekeer gaat, vooral omdat er in de ogen van de BRTS nog helemaal geen sprake van onderhandelingen is geweest.

Over ‘ruzie’ kan dan ook niet gerept worden. Integendeel, het bestuur van de publieke omroep is nog steeds bereid om tot een overeenkomst te komen.
©BN/DeStem


BRTS en TV&Co al 2 dagen op zwart

Door Ron Gregoor

Woensdag 18 mei 2005 - BREDA – Als gevolg van een gecrashte computer zijn er al sinds maandagmiddag geen uitzendingen via Stads TV Breda. Het beeld staat ‘op zwart’.

Bredanaars zijn verstoken van de programma’s van TV&Co en van de kabelkrant, die de BRTS uitzendt. TV&Co had gisteren het programma Het Huis en een debat met Bredase politici over de EU grondwet willen uitzenden. „Het is voor ons heel vervelend“, zegt Joep Schreuder, eigenaar van TV&Co. „Er is maandagavond een heel levendige discussie geweest. Die wilden wij natuurlijk zo snel mogelijk uitzenden.“

De BRTS kan sinds maandagmiddag drie uur niet meer uitzenden. Volgens algemeen manager John Gerdes is er een computer, die ervoor zorgt dat de uitzendingen op de kabel komen, gecrasht. „Toen bleek dat we het zelf niet konden oplossen, hebben we meteen de leverancier erbij gehaald. Maar ook die kon het mankement niet vinden. Hij heeft de computer meegenomen voor reparatie. Wij gaan ervan uit dat we de pc morgenochtend (vandaag, red.) weer terug hebben. Zodat we meteen daarna weer kunnen gaan uitzenden.“ TV&Co wil Het Huis en het debat vandaag laten zien. „Naast de reguliere programmering“, aldus Schreuder.

Bij TV&Co zijn de afgelopen dagen 27 reacties binnengekomen. Ook bij de BRTS hebben nogal wat mensen gereageerd. Er zijn echter nog geen claims, van bijvoorbeeld adverteerders, binnengekomen.

Het wordt voor TV&Co trouwens toch een spannende dag vandaag. Vanavond vergadert het bestuur van de BRTS over het laatste voorstel van TV&Co om ook volgend jaar gebruik te mogen maken van de zendmachtiging van de omroep. Zoals bekend kunnen beide partijen daar geen overeenstemming over bereiken en dreigt TV&Co met de uitzendingen te stoppen. TV&Co neemt 20 mei een definitieve beslissing daarover.
©BN/DeStem


BRTS: wel met TV&CO

Door Bas Kock

Dinsdag 24 mei 2005 - BREDA – De Bredase publieke omroepstichting BRTS wil komend seizoen opnieuw in zee met het TV & Co van Joep Schreuder. Het conflict waarin de omroep en het productiebedrijf verwikkeld zijn, is echter nog allesbehalve opgelost.

De omroepstichting heeft TV&CO vorige week een nieuw voorstel gedaan. Met uitzondering van donderdag en zondag wil de BRTS de televisieprogramma’s van TV&CO voortaan dagelijks op vaste tijden uitzenden.

Wat de BRTS betreft, duren de programma’s ongeveer vijftig minuten. Met één uitzending en zes herhalingen overschrijdt de totale duur van de dagelijkse uitzending de minimale grens van zes uur, die TV&Co als keiharde eis had gesteld.

Daarnaast heeft de BRTS de financiële vergoeding die de omroep van TV&Co vraagt voor gebruikmaking van het kanaal verlaagd. „Wij hebben flink wat water bij de wijn gedaan“, zegt BRTS-voorzitter Hans Veelenturf.

Joep Schreuder van TV&Co wil geen commentaar geven. Hij heeft het voorstel in overweging.
©BN/DeStem


Kadernota

Door Eugène Loomans

Maandag 6 juni 2005 - Het moet deze keer maar eens over een ander medium gaan en toch ook weer niet. Stads-tv heeft afgelopen week de debatten in de gemeenteraad over de Kadernota braaf uitgezonden, krijgt daar van de gemeente ook een bijdrage in de kosten voor. Dat zal vast niet voldoende zijn, maar Stads-tv van de BRTS krijgt jaarlijks ook subsidie van de gemeente en deze BRTS heeft na een bittere strijd de zendmachtiging in Breda gekregen.

Er was nog een kaper op de kust en dat heeft allemaal nog een hoop gedoe gegeven. Grappig in dat verband is wel dat Boy Boer (Leefbaar Breda), die sterke momenten had de afgelopen week, de zendmachtiging van de BRTS jarenlang heeft bestreden.

Maar hij heeft het medium ontdekt en zegt bij iedere raadsvergadering voortdurend: ‘Ook voor u kijker’ of ‘geachte kijkers’. Leve de BRTS!, lijkt het nu wel.

Ik heb geen flauw idee of er veel naar de uitzendingen van de raadsvergaderingen wordt gekeken. Afgaande op reacties van kennissen en familie gaat het wel, want als schim op de achtergrond kom je in een kleine ruimte als de Bredase raadszaal wel eens in beeld en dat krijg je dan later weer te horen.

Ik weet zeker dat ik er de afgelopen week als kijker geen sikkepit van zou hebben begrepen.

We volgen even de volgorde der dingen. Wethouder Janus Oomen presenteert de Kadernota. Na een paar weken moeten de fracties hun reacties daarop schriftelijk indienen. Wij maken braaf uittreksels van die reacties die soms wel vijf pagina’s lang zijn.

De BRTS-kijkers zien niets van die reacties en zijn alleen een beetje op de hoogte als ze onze krant lezen. Dan komt de eerste dag van de Kadernota. Janus Oomen reageert namens het college van B en W mondeling op de schriftelijke reacties van de fracties. Weet je dan als ‘geachte kijker’ waar hij het over heeft? Dag twee van de Kadernota. Het college geeft opnieuw schriftelijk antwoord op alle vragen, opmerkingen, moties van de fracties. Ja inderdaad, schriftelijk. Zestien pagina’s lang. Dat valt natuurlijk niet in een krant af te drukken, als we dat al zouden willen. Wij sluiten ons dus op in een stiltekamertje om voor de krant van de volgende dag een verhaal te maken uit die 16 pagina’s over wat wij denken dat de lezers belangrijk zullen vinden. Daarbij sneuvelt natuurlijk nogal eens een onderwerp.

De ‘geachte kijkers’ zien niets van die reacties van B en W.

Dag drie: De kijkers stemmen af op Stads-tv en zien daar alle fracties mondeling een reactie geven op wat ze niet kennen, namelijk het antwoord van de burgemeester en wethouders. Tenzij ze natuurlijk absolute diehards zijn die op dag twee aan het eind van de middag naar het Stadskantoor zijn gerend om een setje antwoorden op te halen.

De wethouders en de burgemeester geven in de gemeenteraad vervolgens weer een reactie op de fracties en mogelijk dat je er als kijker inmiddels iets van begrijpt. Gefeliciteerd! Maar ik denk dat de meeste ‘geachte kijkers’ inmiddels begrijpelijkerwijs zijn afgehaakt bij al dat gepingpong aan reacties.

Moraal van dit verhaal: Er moet iets bedacht worden om de tv-uitzendingen begrijpelijker te maken voor de kijkers, ook al omdat iedere duiding van de kant van Stads-tv ontbreekt. Op deze manier blijven raadsvergaderingen namelijk een ver-van-mijn-bedshow en ze zijn juist bedoeld om dét tegen te gaan.
©BN/DeStem


TV&Co koopt VSM-TV
Mediadeal schudt tv-land op

Door Nico Schapendonk

Zaterdag 25 juni 2005 - BREDA – Het Bredase tv-productiebedrijf TV&Co neemt de West-Brabantse concurrent VSM-TV over. Daarmee is een abrupt einde gekomen aan het slepende conflict tussen TV&Co en de Bredase lokale omroep, BRTS.

Deze week besloot een groep van zakenlieden, onder wie de Bredanaars Thom Stoof en Jan Hoppen en TV&Co-directeur Joep Schreuder, om alle aandelen over te nemen van de holding die in het bezit is van VSM-TV.

In die holding zaten zakenmensen als Cor Bloks en Martien Vreijsen. Na de aandelentransactie verdwijnt elke betrokkenheid van deze investeerders bij het nieuwe bedrijf. De holding gooit de handdoek in de ring vanwege tegenvallende resultaten van de tv-poot van VSM-TV.

In februari 2004 werd VSM-TV opgericht, na de teloorgang van de ook al zieltogende TV Gazet.

Onmin

Directeur Joep Schreuder van TV&Co is zeer content met de overname. Vooral omdat hij nu eindelijk afscheid kan nemen van de BRTS, de publieke zender waarop hij tot nu toe zijn programma’s uitzond.

Sinds enkele maanden leeft Schreuder in onmin met de voorzitter van BRTS, Hans Veelenturf, vanwege een meningsverschil over geld en zendschema’s.

„Dit is het definitieve afscheid van Veelenturf. Een enorme last valt van me af nu we van de BRTS af zijn“, zegt Schreuder.

Ondanks de harde woorden die zijn gevallen en ondanks de intussen ijdele hoop dat TV&Co en BRTS uit de problemen zouden komen, kijkt Veelenturf niet om in wrok.

„Voor ons is er nu de uitdaging om verder te gaan zonder TV&Co. We krijgen nu allemaal de ruimte om onze eigen weg in te slaan. We gebruiken de zomervakantie om de plannen en ideeën die al bij ons leven verder uit te diepen. Het kan trouwens best zijn dat wij later producten van TV&Co aankopen“, zei de BRTS-voorzitter, die gisterochtend verrast werd door het nieuws tijdens een vergadering die eigenlijk zou moeten leiden tot het herstel van de betrekkingen tussen BRTS en TV&Co.

Goed concept

Volgens woordvoerder Dirk Eikemans van VSM-TV is het initiatief tot overname afkomstig van TV&Co. „Zelf hadden we niet de intentie om te verkopen. Maar TV&Co kwam met een goed concept, een heel duidelijke visie op de toekomst. Dat is voor ons de belangrijkste reden geweest om met ze in zee te gaan“, zegt Eikemans.

Over de bedragen die bij de mediadeal betrokken zijn, laat niemand zich uit. Schreuder gaat met de tien werknemers die in dienst zijn bij VSM-TV in overleg over de vraag of ze mee kunnen verhuizen naar de nieuwe onderneming.

Voor de kijkers verandert er volgens Schreuder voorlopig weinig, behalve dat ze TV&Co binnenkort op een ander kanaal moeten zoeken.

Wél breidt hij zijn actieradius flink uit. TV&Co zal behalve in Breda ook in de rest van de Baronie en West-Brabant te zien zijn.
©BN/DeStem


Het wordt weer afzien voor de BRTS

Door Nico Schapendonk

Dinsdag 28 juni 2005 - BREDA – Voor de zoveelste keer in haar bestaan mag de Bredase lokale omroep BRTS zichzelf uit het moeras trekken. Met het vertrek van TV&Co is in een klap het bestaansrecht onder de televisiepoot van de BRTS weggeslagen.

Eerlijk is eerlijk. Het was gisteren een beetje een nieuwsluwe dag. Maar er zal toch wel wat meer te melden zijn geweest dan Janus Oomen die zijn voetbalkunsten toont, een lezing over watertorens, wat wegwerkzaamheden, het politienieuws en het feit dat de Stichting Voorlichting Zelfhulp Gynaecologie er na twee jaar mee ophoudt.

Toch was dat zo’n beetje alles wat de BRTS gisteren op tv te melden had, via de kabelkrant. En voorlopig zit er ook niet veel meer in, nu de publieke omroep weer in de knel zit.

Waar doet voorzitter Hans Veelenturf van de BRTS het allemaal nog voor? Struikelend van de ene crisis naar de andere zou een ander het al lang hebben opgegeven. Geharrewar over de zendvergunning, gedoe rond de wettelijk verplichte achterban, haperende techniek, ruzie over geld en zendtijden en op de achtergrond het altijd en eeuwige gezeur over de inhoudelijke kwaliteit van de Bredase zendgemachtigde... Hoe hou je het vol?

Al sinds de eerste uitzendingen begin jaren tachtig vanuit de toenmalige stadsschouwburg Concordia aan het Van Coothplein duikt er om de zoveel tijd wel weer een gigantisch probleem op.

De laatste slag die de BRTS is toegebracht is het onverwachte nieuws dat TV&Co concurrent VSM-TV opkoopt en dus afscheid neemt van de publieke omroep,

En dat terwijl TV&Co de kurk was waarop de BRTS de laatste twee jaar dreef.

Kwaliteit

Vorig jaar waren de producties van TV&Co zelfs reden voor de gemeenteraad om de BRTS toch maar een zendmachtiging te gunnen, ondanks gemor over representativiteit en kwaliteit.

Nu moet de omroep het weer op eigen houtje doen. Voorzitter Veelenturf gebruikt de zomervakantie om zich samen met zijn bestuur te bezinnen op de toekomst.

Ze kunnen maar beter met een goed plan komen, zegt Mattie Boidin, mediawoordvoerdster van de CDA-gemeenteraadsfractie. Want een achterhaalde kabelkrant, een gedateerd radiostation en een gemankeerde tv-zender, daar heeft ze geen trek meer in. „De BRTS zal moeten investeren in kwaliteit“, zegt Boidin.

Misschien onbedoeld raakt ze daar de open zenuw van de BRTS. Het Bredase mediaclupje is zo arm als Job en tv-maken kost bijzonder veel geld. Bovendien vergt het een behoorlijke hoeveelheid professionaliteit en dat is knap lastig voor de amateuristische organisatie van Veelenturf.

Er is natuurlijk altijd nog de mogelijkheid om op te trekken met de Bredase Omroep Stichting, de BOS, maar bijna niemand neemt zo’n optie serieus.

Vorig jaar nog sloegen BRTS en BOS elkaar figuurlijk de hersens in, in de strijd om de Bredase zendmachtiging.

De BRTS sloeg een modderfiguur vanwege het gepruts met het Programma Bepalend Orgaan, zeg maar de achterban in de Bredase samenleving. De lijst die gebruikt werd rammelde langs alle kanten.

De BOS deed zichzelf de das om vanwege de bijzonder agressieve manier waarmee ze zich als beter dan de BRTS profileerde. ‘Onbeschaafd en onbehoorlijk’, zeiden raadsleden over het BOS-offensief.

Een poging om de twee kemphanen tot elkaar te brengen met behulp van mediation, het modewoord voor bemiddeling, mislukte volledig.

De kans dat BOS en BRTS elkaar nu weer weten te vinden lijkt kleiner dan de mogelijkheid dat GroenLinks en de VVD fuseren.

Wethouder André Adank van Cultuur wil zijn vingers niet branden aan de affaire. Hij heeft de BRTS eerder dit jaar opgeroepen om de kwaliteit te verbeteren en strenger te zijn op het financiële vlak. Over wat er nu weer gebeurt laat hij zich niet uit.

Volgens sommige lokale mediawatchers maakt het eigenlijk geen bal uit wat er met de BRTS gebeurt.

De omroep is een voldongen feit. Niemand geeft er veel om. Directeur Joep Schreuder van TV&Co zegt bijvoorbeeld dat er maar één raadslid is dat zich er voor interesseert: Boy Boer van Leefbaar Breda. Hij was blijkbaar de enige die wilde mediaten tussen Schreuder en de BRTS, toen er een breuk dreigde over de zendtijden en de betrokken financiën.

Gemeente en raad hebben wel andere dingen aan hun hoofd. Zolang de stad een ‘rampenkanaal’ heeft en zo lang de raadsvergadering live en integraal wordt uitgezonden, vinden de meeste politici het al lang best.

Wakker

Pas over vier jaar komt de vraag weer aan bod of de BRTS verder mag, of dat een andere zendgemachtigde aan de slag kan.

Vier jaar lang heeft de BRTS nog de kans om zichzelf opnieuw uit te vinden. Vier jaar lang wordt het weer afzien.

Maar ach, wie ligt er, behalve voorzitter Hans Veelenturf en een paar vrijwilligers, eigenlijk nog wakker van de vraag waar het met de BRTS heen moet?

Over vier jaar hebben commerciëlen als TV&Co toch al lang het tv-monopolie in Breda naar zich toe getrokken.

Want dat is waar de mensen die nadenken over lokale media in Breda hun geld naar toe brengen.
©BN/DeStem


TV&Co slokt VSM op
Bredase tv-deal is rond

Door Nico Schapendonk

Vrijdag 5 augustus 2005 - BREDA – Het Bredase televisieproductiebedrijf TV&Co heeft deze week alle aandelen van het noodlijdende VSM-tv overgenomen. Vanaf 29 augustus zijn er ’s avonds in heel West-Brabant tv-programma’s te zien, waar tot voor kort het beeld bepaald werd door de kabelkrant van VSM-tv.

Met de overname komt er een definitief einde aan het bestaan van VSM-tv.

Eigenaren van de nieuwe televisiezender zijn Joep Schreuder en Mariëlle Bastiaansen uit Breda, maar er is ook een aantal geldschieters bij de deal betrokken, zoals projectontwikkelaar Jan Hoppen, oud-aannemer Koos van Hofwegen en ondernemers als Ton Stoof en Pierre de Jonge.

Kabelkrant

Schreuder laat weten dat hij de kabelkrant niet laat vallen. „Het is een belangrijk communicatiemiddel naar de kijkers toe,“ vindt hij.

„Maar we willen met de televisieprogramma’s meer toevoegen aan het huidige media-aanbod, dat wij momenteel te eenzijdig vinden.“

Het plan van Schreuder om VSM-tv over te nemen kwam eind juni opeens boven water. De maanden daarvoor was de directie van TV&Co vooral bezig met het uitvechten van een ruzie met het bestuur van de BRTS, de publieke zender wiens kanaal Schreuder gebruikte om zijn programma’s uit te zenden.

Door het overnemen van zijn VSM-tv-collega’s maakte Schreuder in een klap een einde aan de problemen met de BRTS.

Verkiezingen

Schreuder loopt nu nu wel het contract met de gemeente Breda mis om programma’s te maken voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

Vorige week besloten burgemeester en wethouders deze uitzendingen te gunnen aan de BRTS, mits die omroep met een voorstel komt voor ‘kwalitatief en inhoudelijk goede programma’s’.

Het college ging nadrukkelijk niet in op het verzoek van Schreuder om hém de verkiezingsprogramma’s te laten maken.
©BN/DeStem


Cor Bloks wéér terug op tv: nu bij de BRTS

Door Bas Kock

Zaterdag 1 oktober 2005 - BREDA – De Bredase assuradeur Cor Bloks keert terug op de buis. Niet bij het - inmiddels ter ziele gegane - VSM TV of de commerciële omroep TV&Co, maar bij de publieke zender BRTS.

En zo is de cirkel rond in het lokale televisieland. Cor Bloks begon zijn televisiecarriëre bij het commerciële station TV Gazet, waar hij onder meer het programma Brabant en andere Zaken presenteerde. Officieel wegens de grote drukte op zijn assurantiekantoor stapte hij eind 2003 op bij het door personeelsperikelen en financiële problemen geplaagde TV Gazet.

Drie maanden later echter maakte de voormalige elftalleider van NAC zijn comeback. Nu als mede-eigenaar van VSM-TV, de holding van oud-NAC-voetballer Martien Vreijsen. Bloks pakte zijn werk als presentator van het programma Brabant en andere Zaken weer op. Maar VSM-TV was geen lang leven beschoren. Twee maanden geleden verloste het andere Bredase productiebedrijf TV&Co de concurrent uit zijn lijden. TV&Co, weggepest bij de lokale publieke omroep BRTS, nam het noodlijdende VSM-TV over.

„Cor Bloks gaf aan dat hij bij ons met zijn programma verder wilde gaan“, zegt Joep Schreuder van TV&Co. „Wij hebben daarvoor bedankt. We vinden het veel te commercieel.“

Dat vond ook het Commissariaat van de Media, dat TV-Gazet vorig jaar een boete van 13.200 euro oplegde vanwege het overtreden van de Mediawet. Het Commissariaat noemde Bloks’ programma ‘een aaneenschakeling van reclameboodschappen en het vermelden van sponsors’. Des te opmerkelijker is dus Bloks’ overstap naar de publieke omroep.

Volgens BRTS-voorzitter Hans Veelenturf gaat het echter om een nieuw programma, dat wordt geproduceerd door alweer een nieuwkomer in het Bredase televisielandschap: Motion TV-producties. Motion is geboren uit de restanten van VSM-TV onder de hoede van Cor Bloks, die mede-eigenaar is.

„We hebben afgesproken dat we eerst drie maanden bekijken of ze voldoen aan onze normen. Daarna beslissen we of we ermee doorgaan“, zegt Veelenturf, die hoopt dat de BRTS uiteindelijk wel een centje aan Bloks’ programma over zal houden. „Zes procent van hun zendtijd mag uit reclame bestaan. Wij hebben ook onze kosten.“

Cor Bloks zelf belooft alvast dat zijn nieuwe programma ‘veel minder commercieel’ zal worden. „Het wordt een lifestyleprogramma waarin we willen laten zien wat er in Brabant gebeurt.“ Het programma, dat luistert naar de naam Cor op
Zondag, wordt volgens Bloks ook in Den Bosch, Tilburg en Roosendaal uitgezonden. In Breda is het vanaf morgen van 11.00 tot 12.00 uur te zien op het kanaal van de BRTS.
Maandag wordt het herhaald: om 12.00 en 19.00 uur.
©BN/DeStem


Broodje Cultuur stopt met televisie-opnames

Door Anouck Storms

Zaterdag 11 maart 2006 - BREDA – Het lokale televisieprogramma Broodje Cultuur dat maandelijks op StadsTV Breda/BRTS werd uitgezonden stopt. Volgens productieleider Hans Veels en de presentatoren Willem van der Vis en Feike van der Zee is er een onwerkbare situatie ontstaan.

„De opnameploeg is al herhaaldelijk zomaar niet komen opdagen. Verder komt voorzitter Hans Veelenturf van BRTS zijn afspraken niet na. Zo is het programma al een paar keer zomaar niet uitgezonden zonder ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij voelen ons zo niet serieus genomen en krijgen geen waardering voor het programma dat we met veel inzet maken“, zegt Willem van der Vis. Broodje Cultuur bestaat al enkele jaren en werd sinds november maandelijks opgenomen in het café van Mezz. Het programma belichtte culturele activiteiten in de stad Breda.

Hans Veelenturf vindt het erg triest dat het zo gelopen heeft. „We hebben inderdaad twee keer het programma niet kunnen uitzenden. De eerste keer was er een technische storing en de laatste keer hebben we de voorkeur gegeven aan een programma over de verkiezingen. We hebben de makers toen te laat op de hoogte gesteld. Dat is inderdaad helemaal misgegaan. Ik hoop dat we er samen nog uitkomen, want het is jammer als Breda het enige cultuurprogramma nu moet missen.“
©BN/DeStem


Omroepoorlog Breda nu bij Raad van State

Van onze correspondent

Vrijdag 19 mei 2006 - DEN HAAG – De Bredase Omroep Stichting (BOS) heeft haar laatste hoop op de Raad van State gesteld om alsnog een zendvergunning voor de Bredase- publieke omroep te krijgen. De BOS kan het niet verkroppen dat concurrent BRTS in 2004 zonder meer een nieuwe zendvergunning kreeg, ook al was ze te laat met de vergunningsaanvraag en heeft de BRTS door allerlei perikelen bijna een jaar zonder vergunning uitgezonden. De BOS stapte via de rechtbank naar de Raad van State, die gisteren de kwestie behandelde.

BOS-voorzitter Chretien Wetemans richt zijn pijlen allereerst op het Commissariaat van de Media, dat de zendvergunning aan de BRTS heeft verleend. Maar meer nog is de BOS verbolgen over de houding van de Bredase gemeentepolitiek. Het Commissariaat is immers verplicht voor het verlenen van een zendvergunning voor een lokale publieke omroep advies bij de gemeenteraad in te winnen. De gemeenteraad van Breda deed maar liefst een jaar over het advies.

Volgens BOS-voorzitter Wetemans kreeg de BRTS daardoor een jaar de tijd om allerlei gebreken in de aanvraag en organisatie te herstellen. Zo zat het volgens Wetemans niet goed met de onafhankelijke programmaraad van de BRTS. Daar zaten mensen in die niet direct een binding hadden met de verschillende maatschappelijke stromingen in Breda. „In de programmaraad zaten de meesten op persoonlijk titel en zelfs de voorzitter van het CDA van Breda zat er in“, zei Wetemans. Hij noemde de verlening van de zendvergunning een puur politieke zaak, die niets met omroepkwaliteit te maken heeft.

De BOS verwijt het Commissariaat dat het zijn oren te veel naar de Bredase politiek heeft laten hangen en niet naar de luisteraars. Volgens de BOS is het al jaren een zooitje bij de BRTS en zitten er een paar bejaarde hobbyisten in het bestuur die nauwelijks kaas hebben gegeten van het omroepwerk. „De BOS heeft er jaren op aangedrongen om lokale televisie te maken. Dat deed de BRTS niet, totdat wij belangstelling kregen. Toen zijn ze één uur per week gaan uitzenden en niet eens met een eigen programma“, zei Wetemans van de BOS.

Het is de vraag of de Raad van State veel voor de BOS kan doen, aangezien de zendvergunning al is verleend. Zelfs al krijgt de BOS gelijk dan nog is de kans klein dat de BRTS haar vergunning aan de BOS moet afstaan. Overigens is een eerdere poging om beide omroepen te laten fuseren spaak gelopen. Uitspraak volgt over enkele weken.
©BN/DeStem


BOS krijgt geen zendvergunning

Van onze correspondent

Zaterdag 1 juli 2006 - DEN HAAG – Ook de Raad van State kan de Bredase Omroep Stichting (BOS) niet alsnog aan een zendvergunning voor de Bredase publieke omroep helpen. Dat blijkt de uitspraak, die deze week bekend is gemaakt.

Volgens het hoogste bestuursrechtscollege heeft het Commissariaat van de Media de zendvergunning terecht verleend aan de concurrent, de Bredase Radio en Televisiestichting BRTS. De BOS kon het niet verkroppen dat de BRTS in 2004 zonder meer een nieuwe zendvergunning kreeg, ook al was ze te laat met de vergunningsaanvraag en heeft de omroep door allerlei perikelen bijna een jaar zonder vergunning uitgezonden. De BOS stapte via de rechtbank naar de Raad van State, maar die wijst de bezwaren af.

De BOS is buitengewoon verbolgen over de houding van de Bredase gemeentepolitiek. Het Commissariaat is immers verplicht voor de verlening van een zendvergunning voor een lokale publieke omroep advies bij de gemeenteraad in te winnen. De gemeenteraad van Breda deed maar liefst een jaar over het advies. Volgens BOS-voorzitter Chrétien Wetemans kreeg de BRTS daardoor een jaar de tijd om allerlei gebreken in de aanvraag en organisatie te herstellen. Zo zat het volgens Wetemans niet goed met de onafhankelijke programmaraad van de BRTS. Daar zaten mensen in die niet direct een binding hadden met de verschillende maatschappelijke stromingen in Breda. In de programmaraad zaten de meeste leden op persoonlijke titel en zelfs de voorzitter van het CDA van Breda zat er volgens Wetemans in.

Politieke zaak

Hij meent dat de verlening van de zendvergunning een puur politieke zaak is, die niets met omroepkwaliteit te maken heeft. De BOS verwijt het Commissariaat dat het zijn oren te veel naar de Bredase politiek heeft laten hangen en niet naar de luisteraars. De Raad van State stelt evenwel dat het Commissariaat het advies van de gemeenteraad mocht opvolgen ook al was deze aan de late kant.
©BN/DeStem


Joep Schreuder weg bij TV&Co

door Nico Schapendonk

Dinsdag 19 juni 2007 - BREDA - Joep Schreuder is gisteren met onmiddellijke ingang gestopt als directeur van het Bredase televisiestation TV&Co. Acht jaar geleden richtte hij de zender op, samen met Mariëlle Bastiaansen.

Het vertrek van Schreuder volgt na, wat hij zelf noemt, 'een onrustige, moeilijke periode'. Hij wil niet zeggen waarom hij plotseling vertrekt. "Het is in goed overleg gegaan", is het enige dat Schreuder kwijt wil.

In kringen rond TV&Co heerst al enige tijd onvrede over de manier waarop Schreuder de scepter zwaait. Vooral zijn - door anderen als chaotisch ervaren - manier van leiding geven zou tot problemen hebben geleid. Met zijn vertrek snijdt de Bredase televisiemaker alle banden door met 'zijn' TV&Co. Wél praat hij in het najaar over het eventueel maken van een programma voor de zender. Schreuders opvolger is nog niet bekend.
©BN/DeStem


BN/DeStem


 

© 2003-2011 Mega Media Producties